NEN start ontwikkeling van normen voor eXperience Level Agreement

11-06-2021 | door: Wouter Hoeffnagel

NEN start ontwikkeling van normen voor eXperience Level Agreement

Het gebruik van ICT en de snelle vooruitgang van technologie zorgt ervoor dat de verwachting van de eindgebruiker elke dag groeit. Om als ICT-organisatie het verschil te maken, is het belangrijk om eindgebruikers te begrijpen. Dit kan met de ‘eXperience Level Agreement’ (XLA) methode. Samen met geïnteresseerde organisaties ontwikkelt NEN een aantal normen voor deze XLA-methode. Deze normen zijn een vervolg op de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8038 die in 2020 is ontwikkeld met organisaties Giarte, Axians en KPN.

Door de ervaring met NTA 8038 zijn er wensen ontstaan om de eisen die moeten gelden rondom XLA-contractering te verduidelijken en vast te leggen. Het gaat hierbij om de XLA-eisen zoals die moeten gelden bij het aanbesteden van een dienst, het offreren daarvan en hoe de contracten eruit moeten zien. Door de opgedane ervaring met NTA 8038 wil de NEN de NTA aanscherpen en tot NEN-norm ontwikkelen.

In het kort gaan de normen over de volgende onderwerpen:

  • Upgraden van NTA 8038 naar een NEN-norm voor het werken volgens de XLA-methode;
  • Normen voor XLA aanbesteding, offertes en contracten. Hierbij wordt beschreven hoe een aanbesteding als startpunt voor XLA eruit moet zien, hoe een XLA-offerte eruit moet zien, welke eisen er gelden voor een contract voor XLA en wat hierbij de relatie met SLA is.

Breed gedragen afspraken

Normen zijn afspraken die formeel worden vastgelegd. Normen kunnen ook een belangrijke functie hebben in bepaalde zakelijke overeenkomsten; dit doel hebben de XLA-normen ook. De XLA-normen bieden marktpartijen duidelijkheid over en vertrouwen in de XLA methode. NEN begeleidt het maken van deze normen.

De ontwikkeling van de XLA-normen is in de beginfase en staat open voor bijdragen door belanghebbende partijen. Giarte, Axians en KPN partijen zijn opnieuw betrokken en ook ICT-dienstverlener Valid neemt deel aan de expertgroep. Heeft u ervaring met XLA en interesse om bij te dragen aan deze normen? Voor meer informatie is hier beschikbaar of u kunt contact opnemen met Roeland Roeterdink via [email protected] of 015 2 690 514.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Services