NLdigital: Betrek platforms en platformwerkers in discussie over zelfstandigen

05-06-2021 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

NLdigital: Betrek platforms en platformwerkers in discussie over zelfstandigen

De Sociaal Economische Raad publiceerde op 2 juni het ontwerpadvies “sociaal-economisch beleid 2021-2025". De aanbevelingen in dit rapport gaan ook over de bijna 100.000 Nederlandse platformwerkers die via online platforms hun diensten aanbieden en werk vinden. Toch zijn platforms en platformwerkers niet betrokken bij de totstandkoming van het advies.

Platforms spelen in toenemende mate een belangrijke rol in de maatschappij. Op initiatief van branchevereniging NLdigital heeft een aantal platforms zich twee jaar terug verenigd in een Platformcollectief, juist om gesprekspartner te zijn in politieke en maatschappelijke discussies. NLdigital concludeert dat er opnieuw voor platformwerkers en platforms wordt gedacht, zonder dat er met hen is gesproken. Het Platformcollectief roept de onderhandelaars van politieke partijen en de informateur op om bij verdere uitwerking van deze aanbevelingen ook haar uitgestoken hand aan te nemen, en samen te werken aan oplossingen. Alleen op die manier kan deze groep zelfstandigen recht gedaan worden en krijgen platforms de mogelijkheid hen de bescherming te bieden waar behoefte aan is, zonder dat dit ten koste gaat van de flexibiliteit die platformwerkers zo belangrijk vinden.

Het Platformcollectief is een samenwerkingsverband van in Nederland gevestigde platformbedrijven, op initiatief van NLdigital. Het Platformcollectief wil meer helderheid bieden over hoe platforms werken en wat hun rol is in de Nederlandse economie.

Terug naar nieuws overzicht