Falende ICT-projecten belemmeren energietransitie

31-05-2021 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Falende ICT-projecten belemmeren energietransitie

Terwijl 88,7% van de grote ondernemingen de energietransitie een belangrijk onderwerp vindt binnen de organisatie, heeft bij 47,8% van deze ondernemingen de implementatie van nieuwe ICT oplossingen niets opgeleverd. Ook geven respondenten aan dat er onvoldoende stimulans is van de overheid om ICT te implementeren. Dit zijn enkele resultaten uit een onderzoek dat door Enneüs is uitgevoerd in opdracht van Florijn App en Web Solutions onder 250 grote Nederlandse ondernemingen.

Directeur Florijn App & Web Solutions Aernoud Florijn: “De energietransitie gaat over verduurzaming met zonnepanelen, windenergie, warmtekracht en/of energiebesparende maatregelen. De rol van ICT maakt daar onmiskenbaar deel van uit. Ondernemers willen graag helpen bij de energietransitie, maar weten in veel gevallen niet precies hoe of wanneer oplossingen kunnen worden toegepast. De centrale vraag is of klimaatneutraal in 2050 haalbaar is. Wij wilden inzicht krijgen in de ICT bottlenecks in de energietransitie en waarom het ogenschijnlijk niet erg wil vlotten. Alleen dan kunnen we focus aanbrengen. Het is schokkend te ontdekken dat het bij het bedrijfsleven ontbreekt aan ICT-kennis en expertise en dat bijna de helft van de organisaties geen gebruik maakt van beschikbare interne data om het bedrijf te sturen. Dat lijkt mij cruciaal om een organisatie te kúnnen sturen, maar vooral onontbeerlijk om vorm te geven aan de energietransitie.”

Zorgenkindjes Big Data en Business Intelligence

Op de vraag of ICT in belangrijke mate bijdraagt aan projecten op het gebied van energietransitie geeft slechts 58,3% van de ondervraagde bedrijven in de noordelijke provincies aan dat ICT een belangrijke rol speelt, in tegenstelling tot de randstad, waar dat percentage op 90,9% ligt. ICT-oplossingen hebben bij 70% van de organisaties in de noordelijke provincies niets opgeleverd; landelijk ligt dat percentage op 47,8%. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt er weliswaar veel aandacht voor het onderwerp, maar elk bedrijf richt de implementatie van ‘hun’ energietransitie anders in. Big Data en Business Intelligence zijn de aangewezen tools om (continue) inzicht te krijgen in het eigen bedrijfsproces en bieden daarom handvatten om verduurzaming tot stand te brengen, maar de helft van de bedrijven maakt geen gebruik van de intern beschikbare informatie.

Bedrijven realiseren zich dat ICT hen kan helpen in de energietransitie, maar de materie is complex en de interne kennis ontbreekt veelal, waardoor er weinig gebruik wordt gemaakt van ICT-speerpunten als Big Data of Business Intelligence. Uit het onderzoek blijkt dat de wens van ondernemers om bij te dragen aan het Klimaatakkoord er wel degelijk is, maar dat het stokt in de uitvoering door gebrek aan kennis.

Terug naar nieuws overzicht