Digitale transformatie: niet langer een keuze maar een must

30-05-2021
Deel dit artikel:

Digitale transformatie: niet langer een keuze maar een must

Organisaties kijken steeds vaker naar SD-WAN om hun bedrijfsnetwerk in te richten op een manier die hun digitale transformatie ondersteunt. SD-WAN is duidelijk de toekomst – maar de overstap naar SD-WAN is niet altijd even eenvoudig of zonder risico. Wat is de beste manier om dat aan te pakken?

Digitale transformatie is urgenter dan ooit. Steeds meer bedrijven realiseren zich dat digitalisering de beste manier is om bedrijfscontinuïteit te garanderen, maar ook om efficiënter te gaan werken, nieuwe omzetmogelijkheden aan te boren en een betere service te verlenen aan hun klanten.
Onderzoeksbureau IDC berekende dat uitgaven aan digitale transformatie het komende jaar met 17,9% zal stijgen naar 2,1 biljoen dollar.
Veranderingen die de digitale transformatie nu in een stroomversnelling brengen, hebben ook invloed op de eisen die bedrijven stellen aan hun bedrijfsnetwerk. De volgende trends spelen daarbij een belangrijke rol:

  • Werken op afstand is door COVID in één klap van een uitzondering tot de norm geworden.
  • De vraag om meer bandbreedte groeit, ook in vestigingen ver buiten het hoofdkantoor, onder meer door het groeiend gebruik van bijvoorbeeld video.
  • De hoeveelheid business die via (internationaal) netwerkverkeer verloopt, neemt steeds sneller toe (IDC verwacht een jaarlijkse groei van 40%).
  • Er ontstaat steeds meer activiteit aan de rand van het netwerk (de ‘network edge’), dankzij de opkomst van het Internet of Things (IoT) en de wereldwijde groei van e-commerce.
  • Het gebruik van de cloud en services uit de cloud neemt steeds sneller toe.

Dat stelt eisen aan het netwerk waar traditionele WAN nauwelijks aan kan voldoen. WAN zoals dat door veel organisaties nu nog wordt gebruikt, is bijvoorbeeld niet gebouwd om veilige verbindingen te leggen met cloud-toepassingen. Het beheer is vaak complex en bewerkelijk – zeker nu er steeds meer verbindingsmogelijkheden bijkomen, waar een organisatie eigenlijk flexibel gebruik van wil kunnen maken.

Met SD-WAN naar eenvoud

De complexiteit maakt het ook ingewikkeld om een consistente klantervaring te garanderen, zeker nu er steeds meer nieuwe oplossingen voor klantcontact worden gecreëerd. WAN zoals het was, maakt het bijvoorbeeld lastig om greep te houden op de groeiende hoeveelheid applicaties die in de organisatie worden gebruikt, zeker als er meerdere (kleine) vestigingen en bijkantoren in het spel zijn.

Een van onze klanten, een bekende specialist in bouwmaterialen, maakte tot voor kort gebruik van een bedrijfsnetwerk op basis van MPLS. Toen de organisatie door diverse overnames groeide van 60 naar 120 vestigingen, nam ook het aantal verschillende netwerkoplossingen toe, terwijl tegelijkertijd de behoefte aan goede en betrouwbare netwerkverbindingen alleen maar verder groeide. De klant besloot samen met ons de belangrijkste applicaties naar de cloud te migreren en over te stappen op een future-proof SD-WAN. Dat maakte een einde aan de hoge complexiteit van het oude bedrijfsnetwerk. Het nieuwe netwerk voldoet aan alle eisen op het gebied van snelheid, beschikbaarheid en veiligheid.

SD-WAN heeft geen enkel probleem met cloud-applicaties en maakt het beheer veel eenvoudiger met centrale gebruiksvriendelijke managementtools. SD-WAN biedt gewoonlijk een ‘self-service portal’, dat veel toegankelijker werkt dan CLI-commando’s waarmee een klassiek WAN moet worden geconfigureerd. Zo’n portaal geeft bovendien inzicht en overzicht: het geeft toegang tot alle netwerkcomponenten en is ontworpen om een overkoepelende security-strategie te ondersteunen. Door gebruik te maken van AI/ML (artificial intelligence en machine learning) wordt het management bovendien een stuk eenvoudiger en wordt in sommige gevallen zelfs deels geautomatiseerd.

Uitdagingen van de SD-WAN transitie

Door de groeiende urgentie van de digitalisering, is het geen wonder dat bedrijven de overstap naar SD-WAN nu steeds vaker serieus overwegen. De voordelen zijn evident – maar voordat die voordelen zich uitbetalen, moet een organisatie wel een transitie door, en daar kijken veel bedrijven toch wel tegenop. SD-WAN is namelijk iets dat raakt aan alle aspecten van het bedrijfsnetwerk, en dat netwerk reikt tegenwoordig veel verder dan de fysieke bedrijfsgrenzen.

Dat maakt de transitie tamelijk complex. Alleen grote organisaties met ervaren IT-afdelingen die ruim voldoende tijd en middelen tot hun beschikking krijgen, blijken in de praktijk in staat de transitie naar SD-WAN op een goede manier te managen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende uitdagingen:

  • Organisaties met meerdere (internationale) vestigingen hebben vaak een zeer divers onderliggend netwerk. Dat betekent dat met allerlei verschillende partijen overeenkomsten (SLA’s) gesloten moeten worden.
  • SD-WAN komt, voor organisaties die het zelf willen doorvoeren, nog steeds neer op een kapitaalinvestering (capex): nieuwe hard- en software die IT zelf moet gaan beheren. Terwijl voor veel organisaties een cloud-model, waarin wordt afgerekend op abonnementsbasis, eigenlijk veel beter zou aansluiten bij de digitale transformatie die ze voor ogen hadden.
  • De Virtual Network Functions (VNF) die dankzij SD-WAN beschikbaar komen, moeten flexibel ingezet kunnen worden binnen de eigen hardware, bij een provider, in een centraal datacenter of in de cloud. Dat maakt het management niet per se eenvoudiger.
  • Het is één ding om per vestiging netwerkfunctionaliteit te activeren, maar ook werkelijk kunnen garanderen dat het dan ook de prestaties levert die ervan wordt verwacht, raakt aan allerlei aspecten en betrokken partijen die de IT-afdeling allemaal moet zien te managen om de belofte van SD-WAN te kunnen waarmaken.
  • Multivendor VNF’s (virtuele netwerkfuncties die gebruikmaken van onderdelen die door diverse leveranciers worden geleverd) kunnen heel aantrekkelijk zijn: in het beste geval leveren ze betere prestaties tegen lagere kosten. Maar het is ook een risico, omdat niet vanzelfsprekend is dat alle onderdelen altijd goed met elkaar samenwerken. Om op zeker te spelen, nemen individuele bedrijven dat risico vaak liever niet, waardoor ze potentiële kostenbesparingen en optimalisaties laten liggen.

IDC constateert in hun white paper over SD-WAN dat de integratie van SD-WAN in een klassieke netwerkomgeving vaak een stuk complexer is dan leveranciers van SD-WAN hard- en software doen voorkomen. Het onderzoeksbureau doet gelukkig ook aanbevelingen. De voornaamste conclusie is: plan ruim, zorgvuldig en ver vooruit. Betrek SD-WAN leveranciers in een vroeg stadium bij het project om te kunnen profiteren van hun ervaringen. Houd rekening met een groeiende behoefte aan bandbreedte (met het groeiende gebruik van cloud- en videodiensten in het achterhoofd) - en ga er vanuit dat, om echt voordeel te halen uit SD-WAN, vooraf nog soms aanzienlijke investeringen gedaan moeten worden, bijvoorbeeld in glasvezel.

De andere kant is dat dergelijke investeringen zich in de meeste gevallen snel terugverdienen. De Greenyard Group heeft bijvoorbeeld recent de overstap naar GTT SD-WAN gemaakt. Luc Verbist, de CIO van Greenyard, schat dat daardoor de kosten voor telefonie, dataverkeer en netwerkbeveiliging met meer dan 1 miljoen euro per jaar zijn teruggebracht, met een project pay-back van 18 maanden.

Managed SD-WAN als oplossing

De belangrijkste conclusie die IDC trekt is dat het voor organisaties heel snel aantrekkelijk en lonend is om de transitie naar SD-WAN over te laten aan een Managed SD-WAN Service Provider. Idealiter is dat een MSP die kan beschikken over een hoogwaardig onderliggend netwerk met diverse toegangsmogelijkheden, aanwezigheid in alle huidige en beoogde markten, en – uiteraard – ervaring met SD-WAN en managed services.

Een MSP heeft het voordeel dat hij eenvoudig toegang heeft tot alle aspecten van het netwerk, en vanuit ervaring optimalisaties kan doorvoeren (bijvoorbeeld door gecertificeerde multivendor VNF’s aan te bieden). Een gewone organisatie voert SD-WAN maar één keer in, terwijl een MSP die exercitie al vaker heeft uitgevoerd, en gespecialiseerde mensen in huis heeft die op basis van ervaring een realistische inschatting kunnen maken van wat wel en niet mogelijk is. Ten slotte legt de keuze voor Managed SD-WAN het risico bij de provider, terwijl de afnemer de volledige cyclus van ontwerp, uitrol en beheer uit handen kan geven.

De overstap naar SD-WAN is een voor de hand liggende keuze voor organisaties die een digitale transformatie doormaken. De essentie van die transformatie is vaak dat de organisatie de vrijheid wil hebben om zich te concentreren op kerntaken; daarom maakt de stap naar cloud services en IT-outsourcing vaak deel uit van de digitalisering. Voor SD-WAN geldt hetzelfde: in plaats de eigen IT-afdeling op te zadelen met een complexe transitie, is het vaak aantrekkelijker te kiezen voor een SD-WAN oplossing die de IT-afdeling alleen nog hoeft te bedienen, maar niet hoeft te installeren of te onderhouden.

Door: Mark de Haan, Senior Vice President Benelux bij GTT

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie