PVV Overijssel krijgt AVG-boete wegens niet melden datalek

12-05-2021 | door: Wouter Hoeffnagel

PVV Overijssel krijgt AVG-boete wegens niet melden datalek

De Partij van de Vrijheid (PVV) Overijssel krijgt een boete van 7.500 euro opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens wegens het niet melden van een datalek, wat verplicht is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Bij het datalek zijn politieke opvattingen van mensen uitgelekt.

Het datalek ontstond via een e-mail over een bijeenkomst voor de achterban van de PVV. Hierin zijn 101 geadresseerden aangeduid als 'vrienden van de PVV'. De e-mailadressen van deze personen waren door een fout van een fractiemedewerkers zichtbaar voor alle ontvangers van de uitnodiging. Daarmee waren in verschillende gevallen ook namen van personen zichtbaar. Hierdoor zijn de politieke opvattingen van de geadresseerden gedeeld, stelt de toezichthouder .

Een van de geadresseerden diende een klacht in bij de AP over de privacyschending. Uit onderzoek blijkt echter dat de PVV Overijssel het datalek niet tijdig heeft gemeld bij de AP. De toezichthouder noemt dit een ernstige overtreding, zeker geien de gevoeligheid van de gelekte informatie. Meer informatie is hier beschikbaar.

Terug naar nieuws overzicht