Gartner: Drie acties waarmee D&A-leiders succes hebben in een veranderende wereld

12-05-2021 | door: Wouter Hoeffnagel

Gartner: Drie acties waarmee D&A-leiders succes hebben in een veranderende wereld

Data & analytics leiders moeten zich richten op het identificeren van veranderingen in hun organisatie, bouwen van adaptieve systemen en herontwerpen van de manier waarop zij beslissingen nemen.

Dit stelt onderzoeksbureau Gartner. "Data analytics is essentieel om bedrijven in staat te stellen op veranderingen te reageren", aldus Gareth Herschel, research vice president bij Gartner. "Naarmate bedrijven zoeken naar mogelijk om te herstellen van de grote verstoringen afgelopen jaar, kan D&A helpen met taken zoals het faciliteren van transformaties van het business model, optimaliseren van de toewijzing van resources en vinden van nieuwe manieren om werknemers, klanten en andere belanghebbenden te verbinden."

Agents of change

Om blijvende veranderingen binnen de organisatie te realiseren moeten D&A-leiders volgens Gartner eerst de business leiders identificeren die behoefte hebben aan verandering. Door met hen in gesprek te gaan kunnen zij een gedeelde visie creëren die verbindingen tussen de analytics mogelijkheden van de organisatie en de gewenste bedrijfsresultaten identificeren. Onder meer omzet, kosten, risico en innovatie zijn hierbij van belang.

Technologische volwassenheid wordt steeds belangrijker voor het succes van de business. Investeren in systemen die nu waarde leveren en zich ontwikkelen om dat ook in de toekomst te blijven doen moet dan ook een prioriteit zijn voor D&A-leiders.

Gartner identificeert vier D&A-technologieën die bedrijven moeten omarmen om zich automatisch te kunnen aanpassen aan verandering;

  • Data fabric, dat kan helpen bij het automatiseren van data-integratie.
  • Grafische technologie voor het identificeren en begrijpen van complexe verbindingen tussen data.
  • Generatieve adversarial networks die simulaties gebruiken om verbeteringen in processen te identificeren
  • GPT-3 is een natural language generation-techniek die bedrijven in staat stelt data stories te vertellen.

Uit een recent onderzoek van Gartner blijkt dat minder dan de helft van de respondenten data als voorkeursaanpak gebruikt bij het nemen van beslissingen. D&A-leider kunnen hun invloed uitbreiden en zeker stellen dat data een rol speelt bij iedere organisatorische beslissing door de manier waarop beslissingen worden genomen te veranderen. Gartner adviseert:

  • Het identificeren van plekken waar data analytics in formele processen rondom besluitvorming kan worden geïnjecteerd. Denk hierbij aan projectplannen of budgetverzoeken.
  • Het identificeren van hypothetische redenen waarom een initiatief succes kan hebben of kan mislukken. De data kan vervolgens erbij worden gepakt om de validiteit van deze hypothese te controleren.
  • Het aanmoedigen van invloedrijke personen binnen de organisatie om data te gebruiken door hen datapunten of visualisaties aan te leveren die zij kunnen gebruiken binnen hun team.
  • Het breed delen van succesverhalen rondom data om een data-gedreven cultuur te stimuleren.

Wilt u data en analytics inzetten om besluitvormen te transformeren? In een gratis e-boek helpt Gartner u op weg.

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie