NXP geeft obligaties uit om groene projecten te financieren

06-05-2021 | door: Witold Kepinski

NXP geeft obligaties uit om groene projecten te financieren

NXP Semiconductors kondigt aan dat haar dochterondernemingen NXP BV., NXP Funding LLC en NXP USA, Inc. (samen, de "Emittenten") zijn van plan om een onderhandse aanbieding van senior ongedekte obligaties te beginnen overeenkomstig Rule 144A en Regulation S onder de ONS Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”).

NXP is van plan om een deel van de netto-opbrengst van de aanbieding van de Notes te gebruiken om, geheel of gedeeltelijk, een of meer in aanmerking komende groene projecten te financieren, die worden gedefinieerd als investeringen in onderzoek en ontwikkeling voor NXP's  groene chip 'resonantieoplossingen, batterijcontrole en energiebeheer voor elektrische en hybride auto's, geavanceerde rijhulpsystemen, straalbesturing'voor mobiele apparaten, edge processing portfolio en slim bouwen technologieën, en energie-efficiëntiemaatregelen in de productie- en niet-productiefaciliteiten van NXP.

In afwachting van het gebruik voor in aanmerking komende groene projecten, zullen de netto-opbrengsten van de Notes tijdelijk worden aangehouden als contanten en andere kortetermijneffecten of worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder mogelijk kapitaaluitgaven, kortetermijnterugbetalingen van schulden of terugkooptransacties van eigen vermogen.

Terug naar nieuws overzicht