Meldformulier voor datalekken van Autoriteit Persoonsgegevens tijdelijk offline

06-05-2021 | door: Wouter Hoeffnagel

Meldformulier voor datalekken van Autoriteit Persoonsgegevens tijdelijk offline

De Autoriteit Persoonsgegevens vernieuwt zijn meldformulier voor datalekken. Het formulier is hierdoor tussen vrijdag 7 mei 9:00 uur tot en met maandag 10 mei 10:00 uur niet bruikbaar, waardoor geen datalekken gemeld kunnen worden.

Dit maakt de toezichthouder bekend op zijn website. Bedrijven zijn volgens de meldplicht datalekken verplicht een datalek binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Door het tijdelijk offline gaan van het meldformulier is het mogelijk dat bedrijven niet in staat zijn deze melding tijdig te doen. De toezichthouder meldt hiermee rekening te houden. "Organisaties die een datalek tussen 7 en 10 mei 2021 hadden moeten melden bij de AP, moeten dit nu uiterlijk vrijdag 14 mei 2021 doen", schrijft de AP.

Het nieuwe formulier bevat een aantal wijzigingen. Zo moet het onder meer het aanvullen van een eerdere melding eenvoudiger zijn en kan de gebruiker zijn voortgang tussentijds opslaan, zodat later kan worden verder gewerkt.

Terug naar nieuws overzicht
Security