IIBA NL en de KNVI slaan handen ineen

03-05-2021 | door: Witold Kepinski

IIBA NL en de KNVI slaan handen ineen

Het Nederlandse Chapter van het International Institute of Business Analysis (IIBA) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Informatieprofessionals (KNVI) ondertekenden op 27 april 2021 een samenwerkingsovereenkomst. Zij gaan samenwerken om vanuit beide organisaties het vakgebied van informatieprofessionals en in het bijzonder het vakgebied van de business analyse extra aandacht te geven en verder helpen te ontwikkelen.

Deze samenwerking past binnen de doelstellingen van zowel IIBA NL als de KNVI, namelijk het leveren van een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van informatieprofessionals in het algemeen en het verder ontwikkelen van het vakgebied van de business analyse in het bijzonder. Business Analisten leveren een belangrijke bijdrage in vele organisaties op het gebied van het overbruggen van de behoeften van bedrijven en organisaties en het aanbod van informatievoorziening. Het verruimen van kennis en kunde is een bepalende factor voor het individuele en het organisatiesucces van de informatieprofessionals.

De samenwerking zal op diverse manieren zichtbaar worden. Beide organisaties delen hun kennis en hun netwerk door elkaars kanalen te gebruiken voor de bekendmaking van belangrijke evenementen en gebeurtenissen die voor de achterban van beide organisaties interessant zijn. Ook gaan zij onderzoeken of en hoe de kennissessies van de KNVI kunnen bijdragen aan de instandhouding van de certificeringsstatus van gecertificeerde Business Analisten. De leden van beide verenigingen zullen profiteren van het delen van belangwekkende rapporten en het ondersteunen van elkaar in geval van onderzoeken en enquêtes die betrekking hebben op het gemeenschappelijke vakgebied.

IIBA heeft tot doel de praktische uitvoering van business analyse te professionaliseren en bevorderen in Nederland. Dit doel wil de vereniging bereiken door het ondersteunen van een netwerk voor leden om kennis en ervaringen te delen, door het ontwikkelen en uitdragen van best practices, door het standaardiseren door het definiëren van business analyse middels de Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) en door certificering van gekwalificeerde Business Analisten door een erkend certificeringprogramma.

Terug naar nieuws overzicht