Nieuw datacenter in Zeewolde mag meer duurzamer

30-04-2021 | door: Witold Kepinski

Nieuw datacenter in Zeewolde mag meer duurzamer

De komst van een nieuw datacenter in Zeewolde in Flevoland mag meer duurzamer. Dit meldt Milieueffectrapportage (MER) dat de milieugevolgen van een project in beeld brengt voordat de overheid een besluit over dat project neemt. Polder Networks B.V. wil op een nieuw bedrijventerrein in Zeewolde een datacenter bouwen. Het datacenter komt op een terrein van 166 hectare en wordt het grootste van Nederland. Zowel de gemeente Zeewolde als de provincie Flevoland moeten over de komst een besluit nemen. In een milieueffectrapport zijn de mogelijke gevolgen voor de omgeving onderzocht. Naar verluidt gaat het om een Facebook datacenter zo meldt Omroep Flevoland.

Het voorlopig toetsingsadvies meldt: "Het uitgebreide rapport bevat veel informatie en vergelijkt mogelijke toegangswegen, aansluitingen op het bestaande energienetwerk en gebruik van koelwater. Volgens de Commissie ontbreekt in de vergelijking de belangrijkste variant, waarbij op het terrein van het datacenter maximaal duurzame energie wordt opgewekt. Deze variant heeft twee grote voordelen. Vanuit landschappelijk oogpunt zorgt het ervoor dat er op andere plekken geen of minder grote wind- of zonneparken nodig zijn om aan de grote energievraag van het datacenter te voldoen. En vanuit het klimaatoogpunt voldoet het beter aan de doelstellingen van lokale, regionale en nationale overheden. Bij het gebruik van het datacenter ontstaat veel warmte. Om oververhitting te voorkomen wordt daarom gekoeld via de lucht en met water. Warmte die overblijft kan gebruikt worden om gebouwen of huizen te verwarmen. Hiervoor zijn dan wel een buizenstelsel en andere voorzieningen nodig. De Commissie zegt in haar advies dat de milieugevolgen van het koelen en van het benutten van de warmte beter in beeld moeten zijn. Tot slot adviseert de Commissie om ook de gevolgen voor de aanwezige natuur, de landschappelijk waardevolle Hoge Vaart en de gezondheid van omwonenden beter te onderzoeken. Ze adviseert de provincie en gemeente om het rapport eerst aan te laten vullen en pas daarna een besluit te nemen. De twee overheden hebben laten weten dit advies op te volgen en laten het rapport na aanpassing opnieuw door de Commissie beoordelen."

Advies reikwijdte en detailniveau

Het datacenter vraagt veel energie, waarvoor een nieuw hoogspanningsstation nodig is, aldus MER: "De grote hoeveelheid restwarmte die ontstaat kan worden hergebruikt. Beide zijn onlosmakelijk met het project verbonden. Daarom wordt geadviseerd de gevolgen van het hoogspanningsstation en de mogelijkheden voor het benutten van de restwarmte te onderzoeken. De Commissie adviseert verder goed te onderbouwen waarom de locatie bij Zeewolde geschikt is voor de vestiging van een groot datacenter. Ook adviseert ze rekening te houden met de gevolgen voor de aanwezige natuur, zowel in de acht jaar durende aanlegfase, als voor de periode dat het datacenter in gebruik is."

Terug naar nieuws overzicht
Datacenters