Commissie Digitale Zaken in Tweede Kamer van start

22-04-2021 | door: Redactie

Commissie Digitale Zaken in Tweede Kamer van start

De Tweede Kamer beschikt nu over een commissie Digitale Zaken (DiZa). De commissie gaat zich specifiek richten op digitalisering en de Tweede Kamer meer grip geven op ontwikkelingen op gebied van de digitalisering. De commissie Digitale Zaken bestaat uit 35 Kamerleden en 31 plaatsvervangers. Voorzitter van DiZa is Renske Leijten van de SP.

De commissie is opgericht nadat vorig jaar door een onderzoekscommissie werd geconcludeerd dat commissies digitalisering nu vooral 'erbij' doen, en vaak niet over gespecialiseerde ondersteuning beschikken. Het ontbreekt hierdoor een grip op ontwikkelingen rondom digitalisering.

Digitalisering verandert de samenleving radicaal. Nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie, algoritmen, Big Data, robotica, quantumcomputers, Internet of Things en de cloud hebben grote gevolgen, zeker in samenhang met elkaar. Deze ontwikkelingen gaan snel en hebben invloed op onder meer de werkgelegenheid, onze veiligheid, de democratie, onze privacy, de verhouding tussen burgers onderling, en tussen burgers en de overheid.

De vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken (DiZa) richt zich op de veelheid van ontwikkelingen die zich aandienen. De commissie heeft als doel overzicht te creëren en voor verbinding te zorgen in de behandeling van digitale dossiers op de diverse beleidsterreinen. Ook wil zij de regie nemen op een aantal overstijgende thema’s die zich breed in de samenleving manifesteren en die diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen.

iPoort

Petra Claessen, ceo van BTG/TGG en voorzitter van Stichting iPoort, is verheugd met de commissie DiZa. "Als vooorzitter van Stichting iPoort kijk ik er naar uit om met de leden van de vaste kamercommissie te gaan samenwerken. In ons laatste debat over een minister van digitale zaken hebben de voorgangers in de tijdelijke commissie een duidelijke boodschap achtergelaten: zorg voor structurele aandacht voor de impact van digitalisering op onze maatschappij, jaag aan, heb oog voor de risico’s maar ook voor de kansen van digitalisering. Wees kritisch en laat je niets wijsmaken. Niet door de markt, maar zeker ook niet door de regering."

Terug naar nieuws overzicht