Agentschap Telecom start onderzoek naar KPN wegens ongeautoriseerde toegang van Huawei

20-04-2021 | door: Redactie

Agentschap Telecom start onderzoek naar KPN wegens ongeautoriseerde toegang van Huawei

Het Agentschap Telecom start een onderzoek naar KPN. Aanleiding hiervoor is berichtgeving van de Volkskrant dat Huawei in 2010 ongeautoriseerde toegang had tot systemen van KPN.

Dit maakt het agentschap bekend op zijn website. In het onderzoek valideert de toezichthouder de huidige maatregelen bij KPN in het licht van de bevindingen van het rapport. Het Agentschap Telecom wijst erop dat telecomnetwerken tot de vitale infrastructuur van Nederland behoren. Dit maakt veiligheid en integriteit van deze netwerken van het grootste belang, zowel voor de maatschappij als economie.

Het Agentschap Telecom verwacht over ongeveer een maand een eerste update te geven over het onderzoek.

'Gebaseerd op risicoanalyse'

In een reactie op de berichtgeving van de Volkskrant meldde KPN toen onder meer:

"Vandaag publiceert de Volkskrant een artikel op basis van een vertrouwelijke risicoanalyse van meer dan 11 jaar geleden die zij in handen heeft, uitgevoerd door Capgemini in opdracht van KPN. De Volkskrant doet harde uitspraken op basis van deze risicoanalyse, die destijds juist bedoeld was om risico’s in kaart te brengen en deze intern te adresseren zodat daarmee de veiligheid en integriteit van KPN's systemen konden worden verbeterd en weloverwogen besluiten konden worden genomen, hetgeen ook is gebeurd. KPN hecht er belang aan het volgende te benadrukken:

  • Geen enkele leverancier van KPN heeft 'ongeautoriseerde, ongecontroleerde en ongelimiteerde’ toegang tot de netwerken en systemen, of is in staat om KPN-klanten af te luisteren of aftapinformatie in te zien.
  • In alle jaren hebben we nooit geconstateerd dat er door Huawei klantgegevens zijn ontvreemd uit onze netwerken, dan wel onze klantsystemen, of dat er is afgeluisterd. Als dat wel zo was geweest, hadden we de bevoegde autoriteiten en onze klanten hierover zeker geïnformeerd en maatregelen genomen richting de leverancier.
  • Mede op basis van de bewuste risicoanalyse van Capgemini heeft KPN destijds besloten een voorgenomen uitbesteding van het volledige onderhoud van zijn mobiele kernnetwerk niet door te zetten. Ten aanzien van de geconstateerde risico’s uit de analyse in de desbetreffende systemen en processen is in 2010 een verbeterplan opgesteld en direct uitgevoerd."

De volledige reactie van KPN is hier beschikbaar.

Terug naar nieuws overzicht
Security