Diefstal harde schijf met persoonsgegevens bij Belastingen Amsterdam

17-04-2021 | door: Redactie

Diefstal harde schijf met persoonsgegevens bij Belastingen Amsterdam

Er is een harde schijf met persoonsgegevens bij Belastingen Amsterdam gestolen. Dit meldt het college van Amsterdam in een brief namens Victor Everhardt, Wethouder Financiën, aan de gemeenteraad.  "Op 7 april 2021 is geconstateerd dat in het pand van Belastingen Amsterdam aan de Herikerbergweg een harde schijf is gestolen uit een computer die wordt gebruikt voor het scannen van inkomende poststukken. Uit nadere analyse blijkt dat deze schijf scans van documenten bevat die in de periode juli 2020 tot en met maart 2021 per post zijn gestuurd door ca. 30.000 belastingplichtigen" zo meldt het college.

Het gaat om uiteenlopende documenten, waaronder bezwaren, aangiftes en verzoeken om kwijtschelding, waarbij bijvoorbeeld contactgegevens, kopieën van ID-bewijzen en zorgpolisbladen kunnen zijn meegestuurd. Welke informatie is opgeslagen op de schijf verschilt van geval tot geval. 

De schijf is voorzien van authenticatie-beveiliging en de gegevens kunnen niet zonder meer worden uitgelezen. Gelet op het risico dat de beveiliging is of wordt omzeild en de gegevens kunnen worden doorverkocht of gebruikt voor oplichting en (identiteits)fraude, wordt de diefstal van de schijf behandeld als een data-lek conform de voorschriften van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het college betreurt het incident ten zeerste en doet er alles aan om betrokkenen zo goed mogelijk te informeren. Belastingplichtigen waarvan de informatie op de gestolen schijf is opgeslagen, krijgen vanaf 19 april a.s. een brief waarin het incident en de mogelijke risico’s die zij lopen worden gemeld.

In de brief van het college wordt aangegeven dat betrokkenen contact op kunnen nemen met Belastingen Amsterdam om uit te laten zoeken welke documenten het in hun geval betreft. "Daarmee kunnen betrokkenen een beter beeld krijgen welk risico op oplichting of fraude in hun specifieke geval aan de orde kan zijn. Daarnaast wordt zicht geboden op stappen die betrokkenen zelf kunnen zetten om misbruik en fraude te voorkomen en hoe te handelen bij vermoedens van fraude. Ook vragen we de betrokkenen om alert te zijn op facturen, telefoontjes, appjes en e-mails van zowel bekende als onbekende afzenders. Tevens wordt geadviseerd om bij twijfel contact op te nemen om te verifiëren of correspondentie daadwerkelijk afkomstig is van de gemeente."

Op 7 april 2021 is direct aangifte gedaan bij de politie, tegelijk met het in gang zetten van alle formele procedures inzake het binnen en buiten de gemeente melden van het incident, waaronder een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het politieonderzoek naar de diefstal loopt op dit moment nog en zal worden betrokken bij een nadere evaluatie van het incident. Tot slot zijn er geen gegevens of documenten verloren gegaan door de diefstal. Eerder opgestuurde poststukken hoeven dus niet opnieuw te worden gestuurd.

Terug naar nieuws overzicht
Security