Keyware Technologies CEO Big Friend - Stéphane Vandervelde exit

15-04-2021 | door: Redactie

Keyware Technologies CEO Big Friend - Stéphane Vandervelde exit

De raad van bestuur van Keyware Technologies NV heeft op 14 april 2021 beslist om de langdurige samenwerking met haar CEO Big Friend NV (Stéphane Vandervelde) definitief te beëindigen. Big Friend NV (Stéphane Vandervelde) zal al zijn mandaten als (gedelegeerd) bestuurder in alle Keyware-vennootschappen met onmiddellijke ingang neerleggen en zal ook zijn rol als CEO neerleggen. Deze mededeling komt nadat de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) een dossier rond bepaalde banktransacties naar Vandervelde heeft overgedragen aan juridische autoriteiten. Vandervelde Keyware moet ongeveer 2 miljoen euro terugbetalen.

De overeenkomst heeft geen negatieve financiële gevolgen voor Keyware Technologies NV en werd afgesloten met afwikkeling van alle rekeningen. De eerdere overeenkomst van 25 maart 2021 die de terugbetaling van bepaalde bedragen aan Keyware Technologies NV voorzag, blijft volledig van kracht. De beslissing om de samenwerking te beëindigen werd genomen in onderling overleg tussen de twee betrokken partijen in het belang van het bedrijf en haar stakeholders.

Om de continuïteit van de onderneming te verzekeren is Powergraph BV (Guido Van Der Schueren), de huidige voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, aangesteld als CEO ad interim. Big Friend NV (Stéphane Vandervelde) heeft zich ertoe verbonden de transitie in goede banen te leiden en zal, in afwachting van de komst van een nieuwe CEO, de CEO ad interim ondersteunen waar nodig.

Achtergrond

Op 25 maart 2021 heeft Keyware Technologies een overeenkomst gesloten met Big Friend NV (CEO van Keyware Technologies en lid van de raad van bestuur) en haar verbonden personen. "In het kader van de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2020 zijn er vragen gerezen omtrent de gehanteerde methodes en / of de marktconformiteit van bepaalde transacties tussen de Keyware Technologies groep enerzijds en Big Friend NV (en haar verbonden personen) aan de andere kant. Keyware Technologies heeft vervolgens een onafhankelijke derde partij geïnstrueerd om een forensische audit uit te voeren. Op basis van de bevindingen van deze audit sloot Keyware Technologies op 25 maart 2021 een overeenkomst met Big Friend NV (en haar verbonden personen). In deze overeenkomst werd een niet-gedocumenteerde rekening-courantrelatie beëindigd, werden bepaalde relaties aangepast om hun markt veilig te stellen. conformiteit en er werd besloten om een aantal transacties terug te betalen waarvoor geen toereikende bewijsstukken waren. De overeenkomst kwam tot stand na een unaniem advies van het comité van onafhankelijke bestuurders van Keyware Technologies", zoals meldt Keyware Technologies.

Terug naar nieuws overzicht