Google wint rechtszaak tegen Oracle rond Java software code gebruik

06-04-2021 | door: Redactie

Google wint rechtszaak tegen Oracle rond Java software code gebruik

Het Amerikaans Hooggerechtshof, bestaande uit acht rechters, geeft Google gelijk in een langlopende rechtszaak tegen Oracle over het gebruik van Java softwarecode. Zes van de acht rechters staan achter de argumenten van Google.

De hoogste rechtbank van het land vernietigde een eerdere beslissing in de zaak waarin Oracle een betaaldag van 9 miljard dollar zou krijgen in een auteursrechtzaak met betrekking tot het gebruik van de Java development software.

Oracle, dat in 2010 de Java Application Programming Interface (API) van Sun Microsystems heeft overgenomen, beweert dat Google ongeveer 11.0000 regels Java-softwarecode heeft gestolen voor de ontwikkeling van het Google Android besturingssysteem voor smartphones.

Rechter Stephen Breyer oordeelt dat het gebruik van de Java-code door Google bij redelijk gebruik is beschermd. "Google kopieerde alleen wat nodig was om programmeurs in een andere computeromgeving te laten werken zonder een deel van een bekende programmeertaal weg te gooien. Het doel van Google was om een ander taakgerelateerd systeem te creëren voor een andere computeromgeving (smartphones) en om een platform te creëren - het Android-platform - dat zou helpen dat doel te bereiken en populair te maken", aldus Breyer.

Commentaar analyse advocatenkantoor Dorsey & Whitney

J. Michael Keyes, advocaat en partner bij het internationale advocatenkantoor Dorsey & Whitney, heeft de zaak geanalyseerd. Keyes is een intellectueel eigendomsadvocaat met uitgebreide proces- en proceservaring in zaken met betrekking tot handelsmerken, auteursrechten, oneerlijke concurrentie en valse advertenties. Hij zegt: "Het Hooggerechtshof heeft vandaag de grootste auteursrechtbeslissing in een generatie uitgevaardigd. Het oordeelde dat het kopiëren van de API van Oracle door Google volgens de wet redelijk gebruik was. Het is moeilijk om de betekenis van deze beslissing te overdrijven", zegt Keyes.

Er zijn een aantal opmerkelijke aspecten volgens Keyes: "Het Hof merkte op dat redelijk gebruik een belangrijke rol speelt voor computerprogramma's door een contextgebaseerde controle te bieden die het auteursrechtmonopolie van computerprogramma's binnen de wettelijke grenzen houdt. Ik vermoed dat dit thema veel toekomstige argumenten en claims zal ontsluiten met betrekking tot de toepassing van redelijk gebruik op softwaregerelateerde claims. We zullen meer kopiëren, meer gevallen en meer claims van redelijk gebruik zien, "zegt Keyes. "De rechtbank heeft verduidelijkt hoe de toetsende rechtbanken beslissingen over redelijk gebruik moeten toetsen. De uiteindelijke vraag of de feiten tot het niveau van redelijk gebruik leiden, wordt de 'novo' beoordeeld. Dit betekent dat er in hoger beroep altijd ruimte zal zijn om te beargumenteren dat de jury of de procesrechter had het fout", aldus Keyes.

Hij zegt verder. "Het Hof verduidelijkte dat het" doel en karakter "van het gebruik grotendeels afhangt van hoe" transformatief "het gebruik is. Dat weten we grotendeels uit eerdere uitspraken van lagere rechtbanken, maar het Hof omarmde die norm en voegde eraan toe. De rechtbank concentreerde zich op het feit dat Google een ander platform creëerde en dat de collectieve ervaring van programmeurs werd aangewend om dit resultaat te bereiken. Dit lijkt een nieuwe vraag in de 'transformatieve' mix te injecteren: hoe belangrijk was de inspanning om een transformatief werk te creëren? Hoe meer tijd / geld / moeite er wordt gestoken in het transformeren van een werk, is nu een belangrijk onderdeel om te overwegen. Er is hier een beetje juridische ironie. De 'zweet van de wenkbrauw'-theorie van auteursrechtbescherming, dwz auteursrechtbescherming laat zien hoeveel moeite men heeft gedaan om een werk te maken - werd decennia geleden door het Hof afgewezen. Nu lijkt dit concept van 'zweet van het voorhoofd' weer tot leven te zijn gewekt en speelt het een rol bij de beoordeling of een werk voldoende was transformerend", zegt Keyes.

Keyes zegt verder; "Het Hof verduidelijkte ook wat marktschade betekent in de context van redelijk gebruik van computerprogramma's. Het Hof concentreerde zich niet op schade in algemene zin, maar op de vraag of het tweede werk fungeert als een marktvervanger . Dat lijkt een strakkere norm te zijn dan rechtbanken in het verleden hebben bekeken. Het Hof merkte ook op dat je een evenwicht moet vinden tussen de 'schade' voor de houder van het auteursrecht en de waarschijnlijke voordelen voor de samenleving. En het Hof heeft ook gekeken naar Sun's vroege uitspraken dat het gebruik van Google 'nuttig' zou zijn voor Sun. Dit betekent dat 'marktschade' niet rechttoe rechtaan en eendimensionaal is. Een aantal feiten, waaronder vroege uitspraken en gedrag van de auteursrechthouder, zullen een rol gaan spelen in schade beoordelingen", zegt Keyes.v"De beslissing van de rechtbank veegt een enorme schadeclaim (vele miljarden) tegen Google weg."

Terug naar nieuws overzicht