Politie en Justitie integreren kind vermissing dienst Amber Alert in Burgernet

03-04-2021 | door: Redactie

Politie en Justitie integreren kind vermissing dienst Amber Alert in Burgernet

Bij vermissing van een kind waarbij mogelijk levensgevaar dreigt, is een snelle en brede alertering van het grootste belang zo meldt Politie Nederland. In overleg met minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (J&V)is besloten om toe te werken naar een meer samenhangend systeem van publieksalertering. In die context heeft de politie besloten om de alertering van kindvermissingen te integreren in Burgernet. Dit houdt in dat de politie stopt met het gebruik van Amber Alert. Frank Hoen van Amberalert is verbaasd en meldt dat AMBER Alert een groot succes is.

Het huidige contract met Netpresenter BV, dat de technische ondersteuning van Amber Alert en Kind Vermist Alert verzorgt, wordt niet verlengd en stopt op 22 juli 2021 aldus de poltiie. De verandering heeft verder geen invloed op de kwaliteit van de opsporing van vermiste kinderen. Amber Alert werd gemiddeld twee keer per jaar ingezet. De integratie van de kindvermissingsalerteringen binnen Burgernet draagt volgens de politie bij aan het brede initiatief van het ministerie van J&V om de alerteringen te structureren en samen te voegen zodat berichtgeving herkenbaarder wordt. Bovendien verlopen de vermissingsalerteringen, doordat alles onder één dak zit, straks efficiënter en worden er kosten bespaard. De politie maakt zich in dit vitale proces los van individuele marktpartijen en krijgt meer controle over de alertering en opsporingsberichtgeving.

Burgernet 2.0

Het huidige Burgernet systeem is doorontwikkeld tot Burgernet 2.0, dat begin 2020 operationeel is geworden. Burgernet 2.0 heeft een breed bereik en kent bredere functionaliteiten waaronder de mogelijkheid om landelijk berichten te versturen voorzien van beeldmateriaal. Uitgangspunt van de integratie met Burgernet is dat de huidige kwaliteit en functionaliteit van de vermist-kind-voorziening gehandhaafd blijven. Dit uitgangspunt geldt ook tijdens een beperkte technische overbruggingsperiode gedurende het integratietraject. Per 1 januari 2021 heeft de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) - een multidisciplinair samenwerkingsverband van politie, ambulancezorg, KMar en Veiligheidsregio/brandweer - het beheer van Burgernet overgenomen. De LMS zorgt voor de ontwikkeling en het beheer van de meldkamers in Nederland en gaat in de toekomst een centrale rol spelen ten aanzien van de verzending van alerteringsberichten vanuit de meldkamer.

Bereikbaarheid Amber Arlert

Netpresenter is om een reactie gevraagd waarbij Frank Hoen van Amberalert meldt dat AMBER Alert een groot succes is. "AMBER Alert is een burgerintiatief dat gebruik maakt van crowd sourcing, waarbij miljoenen mensen, maar ook duizenden bedrijven hun schermen, apps, websites en devices automatisch hebben gekoppeld met ons. Zowel in Nederland als daarbuiten, via Stichting AMBER Alert Europe. Deze organisaties nemen de kosten van deze integraties voor eigen rekening. Zoals daar is bijvoorbeeld een 24/7 beschikbaar webplatform  dat 10x de capaciteit heeft van bol.com. Zie ook: https://www.true.nl/over-true/klanten/amber-alert/. Het AMBER Alert platform is gebouwd om enorme piekbelastingen op te vangen en is nog nooit ‘’plat’’ gegaan, is nooit gehacked geworden en altijd 100% inzetbaar geweest. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. En onze community is extreem groot. Denk daarbij aan vrijwel alle buitenschermen in Nederland en Duitsland, Taxi’s, alle grote luchhavens, vrijwel alle grote apps en websites (bijv. Nu.nl, marktplaats, 9292), TV settopboxen. Maar ook koppelingen met bijvoorbeeld Facebook om 10 miljoen Nederlands te bereiken ook zonder dat ze ingeschreven zijn. Deze dingen waren zonder crowdsourcing onbetaalbaar geweest.  Het resultaat is dat we 9 op de 10 Nederlanders bereiken met de foto van een vermist kind binnen minuten. Zie ook: https://www.amberalert.nl/downloads/press/AMBER_Alert_Community_2021.pdf."

Effect Amber Alert in Duitsland

Daarnaast is daar nog het feit dat de naam AMBER Alert synoniem staat met een vermist kind in levensgevaar, aldus Hoen: "Met eens ‘’Coca Cola’’ achtige naamsbekendheid https://www.amberalert.nl/2291/ weet de burger dus meteen ‘’waarover het gaat’’.  En dat is cruciaal als iedere minuut telt. En tenslotte, doordat we ook een Europese stichting zijn, kunnen we ook actief allerteren in Duitsland. Zie ook: https://www.ad.nl/binnenland/verdachte-ontvoering-peuter-insiya-ik-ben-erin-meegesleurd~ae37b2b7/116644514/ Dit laatste is belangrijk omdat de laatste paar jaar maar liefst vijftig procent van de AMBER Alerts over de landsgrens heen gingen (en we buiten Nederland de kinderen door ons Nederlands AMBER Alert zijn herkend. Kijk maar eens naar Baby Hannah bijvoorbeeld, die werd teruggevonden in een Duits vakantipark nav een tip vanuit ons netwerk. Je hebt dus met het huidig systeem een enorm groot bereik, doordat je de samenleving laat meebouwen. Daarnaast is het AMBER Alert ook internationaal."

Internationaal

Burgernet is een vooral lokaal gebruikt middel, dat de gemiddelde Nederlander niet kennen, of associeren met lokale kleine misdrijven aldus Hoen: "Men zegt wel dat men nu foto’s kan versturen (het is 2021, welkom in de moderne wereld Burgernet!), maar Burgernet is niet internationaal, en heeft geen noemswaardig netwerk van organisaties waar het mee koppelt. Het is kortom, een belofte. De belofte van de minster ‘’dat het allemaal goed gaat komen’’, met dat nieuwe Burgernet. Nu wil ik niet te kritisch zijn. Maar de Politie heeft de afgelopen jaren stelselmatig vertragingen en kostenoverschrijdingen gehad met haar ICT. Zo waren er ook forse vertragingen en kostenoverschrijdingen met de modernisering van Burgernet. We maken ons dan ook grote zorgen. Dat de overheid nu een zeer efficient en bovendien uiterst kostengustig burgerparticipatie platform de nek om heeft gedraaid, uitsluitend met de belofte dat ‘’het allemaal wel goed gaat komen’’. De overheid en Politie hebben daarbij de uitdaging, dat ze Burgernet, conceptueel nu nu een ‘’dorpsomroep’’, qua zowel merk, techniek ALS burgerparticipatie platform nog VOOR 22 Juli op het zelfde niveau moet gaan brengen als AMBER Alert. Dat is een ‘’mission impossible’’, zelfs al gaat daar veel (belasting)geld en tijd in gestoken worden. Die naar mijn mening kinderlevens gaat kosten. Omdat de overheid haar forse ambities simpelweg niet waar kan maken. We kennen brede steun van ouders die een kind hebben verloren door vermissing of moord. Een veel gehoorde kreet daarbij is ‘’hadden we het AMBER Alert maar al gehad’’. Laat het alstublieft niet gebeuren dat we in de toekomst moeten zeggen ‘’ hadden we het AMBER Alert NOG maar gehad’’. Laten we er samen voor zorgen dat Nederland NIET het eerste land ter wereld is dat AMBER Alert afschaft. #redamberalert."

Terug naar nieuws overzicht