Flinke stijging in het aantal ICT-vacatures

06-04-2021 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Flinke stijging in het aantal ICT-vacatures

Elk kwartaal komt Hallo Professionals met de nieuwste arbeidsmarktmonitor. In Q1 2021 zijn de opvallendste ontwikkelingen: het aantal ICT-vacatures is gestegen, het aantal actief zoekende IT-professionals is gedaald, freelancers vinden sneller een opdracht en IT-professionals voor vaste functies blijven schaars.

Stijgend aantal ICT-vacatures in 1e kwartaal 2021

Er is een stijging in het aantal ICT-vacatures. In het eerste kwartaal van 2021 kwam het aantal ICT-vacatures uit op 9.316. Dit is een stijging van 22,7% in vergelijking met het gemiddelde over 2020 per kwartaal. Het gemiddelde aantal vacatures over 2020 per kwartaal bedroeg 7.593. Door de COVID-19 crisis is de noodzaak van een goede IT-infrastructuur extra benadrukt. Digitalisering en automatisering van het huidige werkproces is hierdoor in een stroomversnelling gebracht met als resultaat een verhoogde investering in ICT.

Drijfveren van IT-professionals tot veranderen van baan

De belangrijkste drijfveren voor IT-professionals in Q1 2021 om over te stappen naar een nieuwe baan blijven hetzelfde: goed salaris, acceptabele reistijd, werksfeer, inhoud van het werk en vast contract. Wel is er een verschil tussen de vrouwelijke en de mannelijke IT-professionals. Zo vinden de dames flexibele werktijden het belangrijkst, daar waar de heren gaan voor een goed salaris.

Invultijd ICT-vacatures meer dan gehalveerd

De invultijd van ICT-vacatures is in het eerste kwartaal van 2021 significant gedaald naar 14 dagen. Waar dit in kwartaal 4 van 2020 nog 33 dagen was. Met 14 dagen komt het aantal dagen dat een vacature openstaat weer terug op het niveau van voor de COVID-19 crisis. Juist de IT-freelancers vonden eerder een nieuwe opdracht in het eerste kwartaal van 2021 dan in 2020.

Risico’s overstappen nieuwe baan te groot volgens IT-professionals

Het aantal niet-zoekende IT-professionals is gestegen met 4% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, namelijk van 35% naar 39%. IT-professionals durven minder snel te kiezen voor een baanwissel in het eerste kwartaal van 2021. Zij vinden de risico’s zoals financiële instabiliteit en economische onzekerheid momenteel te groot.

Terug naar nieuws overzicht