Hogeschool Utrecht start deeltijdopleiding Data Management & Business Intelligence

10-03-2021 | door: Wouter Hoeffnagel

Hogeschool Utrecht start deeltijdopleiding Data Management & Business Intelligence

Hogeschool Utrecht (HU) biedt vanaf september 2021 de nieuwe deeltijd bacheloropleiding ‘Data Management & Business Intelligence’ aan. Studenten worden opgeleid om vanuit een holistische visie naar datamanagement te kijken. Zij leren op de leiding hoe zij data strategisch kunnen inzetten voor het realiseren van oplossingen en hoe de data governance ingericht moet worden. Ook leren studenten databronnen opzetten, gebruiken, beheren en verbeteren.

Met de opleiding speelt de Hogeschool Utrecht in op de groeiende vraag naar bruggenbouwers tussen data, ICT en management. Processen worden steeds meer data-driven. Dat vraagt om mensen die niet alleen data managen en interpreteren, maar die ook zorgen dat data geïntegreerd wordt in het DNA van organisaties. Datamanagement is een actueel thema in onze maatschappij en voor veel bedrijven een relevant onderwerp. Te denken valt aan de discussie over de transparantie van algoritmen in de toeslagenaffaire en aan de vele berichten over privacy van data en het toenemend belang van cybersecurity. De afgestudeerden van deze deeltijdopleiding zijn inzetbaar in een breed spectrum: van profit tot non-profit organisaties en in alle sectoren, zowel als technisch of business Data Steward.

Datawijze samenleving

Met de opleiding ‘Data Management & Business Intelligence’ wil de HU bijdragen aan het datawijzer maken van de maatschappij. "In een datawijze samenleving worden problemen in de context geplaatst waardoor betere en efficiëntere beslissingen mogelijk zijn. Er wordt gebruikgemaakt van de Data Management Body Of Knowledge (DMBoK): de internationale standaard voor het eenduidig en goed communiceerbaar omgaan met alle aspecten van data. DMBoK is vastgesteld door The Data Management Association International (DAMA-I): een wereldwijde community van data management professionals", schrijft onderwijsinstelling in een persbericht. De HU en DAMA Nederland zijn een alliantie aangegaan voor deze nieuwe HBO-deeltijdopleiding.

Deelnemers volgen een lesdag per twee weken en brengen de theorie direct in hun werkomgeving in de praktijk. In 2024 worden de eerste afgestudeerde ‘Data Management & Business Intelligence’ specialisten afgeleverd aan de arbeidsmarkt.

Terug naar nieuws overzicht