EU belicht nieuwe plannen en eisen rond digitale arbeidsplatforms

25-02-2021 | door: Redactie
Deel dit artikel:

EU belicht nieuwe plannen en eisen rond digitale arbeidsplatforms

De Europese Commissie lanceert de eerste fase van de raadpleging van de Europese sociale partners over hoe de arbeidsomstandigheden kunnen worden verbeterd voor mensen die werken via digitale arbeidsplatforms.

Platformwerk ontwikkelt zich snel in de EU in een groeiend aantal bedrijfssectoren. Het kan meer flexibiliteit, werkgelegenheid en extra inkomsten bieden, ook voor mensen die het misschien moeilijker vinden om de traditionele arbeidsmarkt te betreden. Bepaalde soorten platformwerk houden echter ook verband met onzekere arbeidsomstandigheden, hetgeen tot uiting komt in het gebrek aan transparantie en voorspelbaarheid van contractuele regelingen, gezondheids- en veiligheidsproblemen en onvoldoende toegang tot sociale bescherming. Bijkomende uitdagingen met betrekking tot platformwerk zijn onder meer de grensoverschrijdende dimensie ervan en de kwestie van algoritmisch beheer.

De coronaviruscrisis heeft de digitale transformatie en de uitbreiding van platformbedrijfsmodellen in de interne markt versneld. Sommige platforms speelden een belangrijke rol bij het verzekeren van toegang tot diensten tijdens de lockdowns. Tegelijkertijd heeft de gezondheidscrisis de kwetsbare situatie van mensen die in gebieden als de platformeconomie werken, verder aan het licht gebracht, zowel wat betreft blootstelling aan gezondheids- en veiligheidsrisico's als beperkte toegang tot sociale bescherming en uitkeringen.

Deze ontwikkelingen en het grensoverschrijdende karakter van digitale platforms hebben de behoefte aan een EU-initiatief om de arbeidsomstandigheden van mensen die via platforms werken, te verbeteren.

Het doel van deze eerste fase van raadpleging van de sociale partners is om de mening van de Europese sociale partners te vragen over de noodzaak en richting van mogelijke EU-maatregelen om de arbeidsomstandigheden bij platformwerk te verbeteren. Het consult staat minimaal zes weken open.

Margrethe Vestager , Executive Vice-President van A Europe Fit for the Digital Age, zei: “Het digitale tijdperk biedt grote kansen voor bedrijven, consumenten en burgers. Platformen kunnen mensen helpen nieuwe banen te vinden en nieuwe zakelijke ideeën te ontdekken. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat onze Europese waarden goed worden geïntegreerd in de digitale economie. We moeten ervoor zorgen dat deze nieuwe vormen van werk duurzaam en eerlijk blijven. "

Nicolas Schmit , commissaris voor banen en sociale rechten, zei: “In het midden van de digitale transitie mogen we de basisprincipes van ons Europese sociale model niet uit het oog verliezen. We moeten het banencreatiepotentieel van digitale arbeidsplatformen optimaal benutten, en tegelijkertijd de waardigheid, het respect en de bescherming van de mensen die er werken, waarborgen. De mening van de sociale partners hierover zal van cruciaal belang zijn bij het vinden van een evenwichtig initiatief voor platformwerk in de EU. "

Achtergrond

In haar politieke beleidslijnen benadrukte president von der Leyen dat "digitale transformatie snelle veranderingen teweegbrengt die onze arbeidsmarkten beïnvloeden". Ze nam de toezegging op zich om "te kijken naar manieren om de arbeidsomstandigheden van platformwerkers te verbeteren".

In de mededeling Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities worden de verschillende kansen en uitdagingen beschreven waarmee Europa wordt geconfronteerd op het gebied van klimaatactie, digitalisering en demografische verandering, en wordt onderstreept dat deze transities eerlijk en sociaal moeten zijn. Het merkt ook op dat de duurzame groei van de platformeconomie verbeterde arbeidsomstandigheden van platformwerkers vereist.

Het werkprogramma van de Commissie voor 2021 kondigde eind 2021 een wetgevend initiatief aan om de arbeidsomstandigheden van platformwerkers te verbeteren. Dit initiatief zal de uitvoering van de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten ondersteunen .

Artikel 154, lid 2, VWEU voorziet in een raadpleging van de sociale partners in twee fasen voor voorstellen op het gebied van het sociaal beleid op basis van artikel 153 VWEU. Tenzij de sociale partners besluiten om na de eerste of de tweede fase van de raadpleging onderling onderhandelingen te beginnen, is de Commissie voornemens tegen het einde van het jaar een wetgevingsinitiatief in te dienen.

Terug naar nieuws overzicht
Cloud