EU wil komende tien jaar weer gratis roaming voor mobiele gebruikers

25-02-2021 | door: Witold Kepinski

EU wil komende tien jaar weer gratis roaming voor mobiele gebruikers

Om ervoor te zorgen dat burgers kunnen blijven genieten van roaming zonder extra kosten wanneer ze in de EU reizen, heeft de Europese Commissie een nieuwe roamingverordening voorgesteld  In een tijd waarin niet-essentiële reizen worden ontmoedigd, is dit een belangrijke actie om een betere toekomst voor te bereiden. 

De nieuwe verordening verlengt de huidige regels die in 2022 aflopen met nog eens 10 jaar. Het zal ook zorgen voor betere roamingdiensten voor reizigers. Consumenten hebben bijvoorbeeld recht op dezelfde kwaliteit en snelheid van hun mobiele netwerkverbinding in het buitenland als thuis, waar gelijkwaardige netwerken beschikbaar zijn. De nieuwe regels zullen ook zorgen voor een efficiënte toegang tot noodhulpdiensten, onder meer door het bewustzijn van alternatieve middelen voor mensen met een handicap te vergroten, en de consumenten bewust te maken van mogelijke vergoedingen voor het gebruik van diensten met toegevoegde waarde tijdens roaming.

Margrethe  Vestager , Executive Vice-President voor een Europa dat geschikt is voor het digitale tijdperk, zei: “ Waar we ook zijn in Europa, we kunnen contact opnemen met onze dierbaren, zaken bespreken en verhalen delen terwijl we onderweg zijn zonder ons zorgen te maken over dure rekeningen. Het einde van de roamingtarieven is een schoolvoorbeeld van hoe de EU miljoenen burgers verbonden houdt en hun leven verbetert. De nieuwe regels blijven roamen zonder extra kosten en maken het nog beter. 

Thierry Breton , commissaris voor de Interne Markt, zei: “ Miljoenen Europeanen genieten van de voordelen van roaming in de hele EU zonder extra kosten. Het is een gevestigde en succesvolle hoeksteen van de interne markt. In Europa's digitale decennium moet iedereen over uitstekende connectiviteit kunnen beschikken, overal in Europa, net als thuis. Vandaag bevestigen we de inzet voor onze burgers. Tegelijkertijd werken we aan het ondersteunen van investeringen in adequate infrastructuur. "

Dwaal rond zoals thuis

Volgens een nieuwe Eurobarometer-enquête is de helft van de Europeanen met een mobiele telefoon de afgelopen twee jaar naar een ander EU-land gereisd. Dankzij de huidige roamingverordening zijn de roamingtarieven van de EU op 15 juni 2017 beëindigd en sindsdien genieten bijna 170 miljoen burgers van roamingvrije tarieven en de voordelen van verbonden blijven terwijl ze op de eengemaakte markt reizen. Het gebruik van dataroaming is in de zomer van 2019 17 keer zo groot geworden als in de zomer vóór de afschaffing van roamingtoeslagen (zomer 2016). De snelle en enorme toename van het roamingverkeer sinds juni 2017 toont aan dat het einde van de roamingtarieven de onaangeboorde vraag naar mobiele consumptie door reizigers in de 27 EU-lidstaten, evenals in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, heeft doen ontketenen. De huidige regelsvervalt op 30 juni 2022, en de voorwaarden op de mobiele telecommarkt zijn nog steeds niet bevorderlijk voor duurzame 'roam like at home' voor alle bedrijven en klanten die in de EU reizen. Daarom is het belangrijk om de regels uit te breiden.  

Zelfde servicekwaliteit in binnen- en buitenland

Volgens de laatste Eurobarometergegevens, wanneer ze naar het buitenland in de EU reisden, zei 33% van de mensen dat ze een lagere mobiele internetsnelheid ervoeren dan ze gewoonlijk in hun thuisland hebben en 28% dat de netwerkstandaard lager was dan thuis (bijvoorbeeld 3G in plaats van 4G). De nieuwe regels die vandaag worden voorgesteld, zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven profiteren van dezelfde kwaliteit van dienstverlening als thuis. Dit betekent dat als ze 4G-snelheden en in toenemende mate 5G als onderdeel van hun abonnement hebben, ze geen lagere netwerksnelheden mogen hebben tijdens roaming, waar deze netwerken ook beschikbaar zijn. Als het om 5G-diensten gaat, moeten consumenten weten dat ze bepaalde toepassingen en diensten kunnen gebruiken tijdens roaming. Bovendien moeten exploitanten in het bezochte land toegang verlenen tot alle netwerktechnologieën en -generaties op een redelijk verzoek om wholesaletoegang tot roaming.

Effectieve toegang tot hulpdiensten in het buitenland

De voorgestelde verordening is bedoeld om ervoor te zorgen dat roamingklanten toegang hebben tot noodhulpdiensten en naadloos en gratis kunnen profiteren van het doorgeven van de locatie van de beller, ook via andere middelen dan spraakoproepen, zoals sms of noodtoepassingen. Bovendien moeten reizigers worden geïnformeerd over de manieren om de hulpdiensten te bereiken, ook die voor gehandicapten, in het EU-land dat ze bezoeken.

Voorkom onverwacht hoge kosten en rekeningen

Tijdens roaming moeten reizigers met een gerust hart nummers kunnen bellen om toegang te krijgen tot diensten met toegevoegde waarde, zoals technische helpdesks, klantenservice van luchtvaartmaatschappijen of verzekeringsmaatschappijen, of zelfs gratis nummers, die gepaard kunnen gaan met onverwachte kosten bij roaming. De nieuwe roamingregels roepen exploitanten op om de consumenten voldoende informatie te verstrekken over de hogere kosten die zij zouden kunnen maken bij het gebruik van diensten met toegevoegde waarde tijdens roaming.

Duurzaamheid bij roaming voor operators

De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat roaming zonder kosten en de grotere voordelen voor consumenten duurzaam zijn voor exploitanten. De regels voorzien verdere verlagingen van de wholesaleroamingtarieven - de prijzen die operatoren elkaar aanrekenen voor het gebruik van hun netwerk wanneer hun klanten naar het buitenland reizen. De prijsplafonds voor interoperators zijn zodanig vastgesteld dat exploitanten de kosten van het aanbieden van roamingdiensten kunnen terugverdienen. Tegelijkertijd behoudt het prikkels om te investeren in netwerken en voorkomt het verstoring van de binnenlandse concurrentie op de markten van de bezochte landen.

Achtergrond

De Commissie heeft onlangs de verordening herzien die de roamingtarieven per juni 2017 afschaft voor een aanvankelijke periode van vijf jaar. Uit de evaluatierapporten bleek dat het beleid inzake 'redelijk gebruik', of de maatregelen die exploitanten kunnen nemen om misbruik van roaming te voorkomen en het systeem van uitzonderlijke afwijkingen van de regels, heeft gewerkt om negatieve effecten voor nationale markten, exploitanten en consumenten te voorkomen. In de evaluatie werd ook geconcludeerd dat maatregelen om de prijzen tussen operatoren te reguleren nog steeds nodig zijn om de duurzaamheid van roaming te waarborgen. Het bevestigde verder dat de vraag naar mobiele diensten tijdens het reizen in de EU / EER snel is toegenomen sinds de afschaffing van roamingtarieven. Als onderdeel van haar evaluatie heeft de Commissie ook een openbare raadpleging gehouden, van juni tot september 2020, om standpunten te verzamelen over retail- en wholesaleroamingdiensten en over de impact van verlenging van deze regels.

Petra Claessen, directeur BTG/TGG: "Toegang tot mobiele netwerken en mobiel internet is voor zakelijke gebruikers van groot belang en stimuleert innovatie. Door vanaf iedere locatie en op ieder tijdstip toegang te hebben tot snel en kwalitatief goed internet kunnen professionals iedere locatie binnen de Europese Unie (EU) actief zijn. Dit vergroot niet alleen de productiviteit, maar kan ook de zoektocht naar schaars ICT-talent voor bedrijven vereenvoudigen. Het is dan ook goed nieuws dat de Europese Commissie inzet op het verlengen van roaming zonder extra kosten binnen de EU."

Terug naar nieuws overzicht