HP neemt duurzaamheid zeer serieus

Rob Idink, algemeen directeur HP Nederland

HP neemt duurzaamheid zeer serieus

Hans Barwegen, Head of Category Personal Systems HP Nederland

04-02-2021 | door: Teus Molenaar
Deel dit artikel:

HP neemt duurzaamheid zeer serieus

De Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) gaat zorgen voor het voldoen aan de wettelijke inzameldoelstelling van 65% en het e-waste circulair maken in Nederland van afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Stichting OPEN neemt daartoe vanuit centrale regie de producentenverantwoordelijkheid op zich, op basis van een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV). Formalisatie in het politieke proces wordt spoedig verwacht, hetgeen de start van OPEN gaat betekenen. Rob Idink (foto), algemeen directeur HP Nederland, zal hierin gaan deelnemen als bestuurslid en vertegenwoordiger vanuit de ICT sector, Jan Kamminga is de huidige voorzitter.

Jarenlang is Idink als voorzitter actief betrokken geweest bij ICT-Milieu die zal overgaan in OPEN. Deze organisatie heeft de afgelopen twintig jaar in Nederland ruim 300M kilo elektrisch en/of elektronisch afval ingezameld en laten verwerken in samenwerking met uitvoeringspartner WeCycle. “Daar ben ik enorm trots op en laat duidelijk zien dat wij vanuit de sector onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. ICT-Milieu met de portefeuille duurzaamheid (energie en grondstoffen) past bij de ICT-sector. De inzet is om afvalstromen circulair te maken en om de sector te verduurzamen. Het bedrijfsleven omarmt onze initiatieven volledig, er is een enorm positief draagvlak. Vanuit een wettelijk kader zijn de eisen aangescherpt en dit resulteerde er bijvoorbeeld in dat het streven om 45 procent van alle ICT-afval te verzamelen en te verwerken is verhoogd naar 65 procent. Wij zorgden voor verwerking ervan bij gecertificeerde bedrijven. Het actieplan 65% is de routekaart die Stichting OPEN de komende vijf jaar samen met ketenpartners (o.a. inzamelaars, sorteerders, verwerkers) hanteert om de inzameldoelstelling van 65% te halen en de e-waste sector meer circulair te maken,” aldus Idink.

Maar er wordt meer afval geproduceerd dan alleen door de ICT-sector. Stichting OPEN vertegenwoordigt ruim 2000 producten van witgoed, bruingoed, ICT, audio- en visuele apparatuur, gereedschappen, armaturen en zonnepanelen. Voor het eerst in de geschiedenis hebben deze producenten de handen ineengeslagen om gezamenlijk te zorgen voor de inzameling en verantwoorde verwerking van afval. Deze producenten vormen tachtig procent van de elektronicamarkt. Recentelijk heeft OPEN ook een samenwerking met WEEE Nederland afgesloten, hetgeen nu zorgt voor een landelijk dekkend netwerk van ketenpartners.

Politiek

Wat Idink verheugt, is dat het initiatief van de vorming van OPEN veel bijval heeft gekregen in de Haagse politiek. Stientje van Velthoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft hiervoor inmiddels een positief ontwerpbesluit afgegeven om inderdaad de uitvoering en verwerking van e-waste in handen te geven van OPEN. De Staatscourant heeft half september 2020 de verbindendverklaring gepubliceerd, hetgeen betekent dat OPEN inderdaad na de verkrijging van de AVV, de taak krijgt om de berg elektronisch en elektrisch afval verantwoord in te zamelen en te verwerken. Formele besluitvorming wordt spoedig verwacht door de overheid.

Om de doelstelling van 65% te behalen ziet Idink twee oplossingsrichtingen. Door de inzameling en recycling van e-waste een collectieve verantwoordelijkheid te maken, sluiten we de keten en voorkomen we lekstromen in binnen- en buitenland. “Binnen de ICT-sector maken wij inzichtelijk welke afvalstromen in het grijze circuit verdwijnen. Een andere oplossing ligt op het bord van de overheid en behelst onder andere een afgifte- en een registratieplicht. Afval in Nederland mag alleen in handen worden gegeven van gecertificeerde verwerkers”, vertelt Idink. “Het uiteindelijke doel is om Nederland afvalvrij te maken.”

Kansarme gezinnen

Het enthousiasme van Idink voor OPEN vinden we ook terug in de duurzaamheidsfilosofie die HP er al sinds zijn oprichting op na houdt. “Binnen de Sustainable Impact Strategy hebben wij oog voor planet, people en de community om duurzame, structurele verbeteringen te realiseren. We doen er alles aan om de CO2-uitstoot van onze producten en productieprocessen te verminderen. Dat doen we samen met onze Planet Partners; daar hebben we een programma voor opgezet.”

Alles om te bewegen naar een circulaire, low-carbon economie. Als deel van het duurzame portfolio van producten en dienstenis HP druk doende het gebruik van plastic in de verpakkingen terug te dringen. Dertig procent van het plastic wordt hergebruikt. Op het gebied van community heeft HP Nederland er bijvoorbeeld voor gezorgd het afgelopen jaar dat kansarme gezinnen apparatuur kregen om onderwijs op afstand te kunnen volgen.

Duurzame inkoop

De publicatie in de Staatscourant en het politieke enthousiasme voor de Stichting OPEN tonen volgens Idink aan dat de overheid duurzaamheid heel serieus neemt. “Dat zie je tegenwoordig trouwens ook vaak terug bij publieke tenders. In vrijwel elke Request for Proposal speelt duurzame inkoop een rol. De wegingsfactor duurzaamheid wordt steeds zwaarder in het totale koopproces. Daar moeten onze partners rekening mee houden. Dit bespreken we ook met onze business partners en wij geven regelmatig webinars.”

In een offerte met producten en/of diensten van HP zal dus de ecologische invloed van het aanbod helder moeten zijn. “Ons bedrijf heeft wereldwijd de milieukostenindicatoren vastgesteld van alle producten. Dat hebben we op een wetenschappelijke manier aangepakt en we krijgen er veel lof voor zoals geformuleerd in het HP Sustainability Report. Het is in toenemende mate belangrijk om het milieueffect van producten te kunnen aantonen, wil je zaken kunnen doen. Daarom hebben wij complete programma’s om dat aan te tonen; die delen wij natuurlijk met onze partners.”

Per trein

Om wat dieper in te gaan op deze kwestie geeft Idink het woord aan zijn collega Hans Barwegen, Head of Category Personal Systems bij HP Nederland.
Barwegen stelt dat de eindgebruiker steeds meer eisen stelt aan de producten en dat HP daar zijn portfolio op afstemt. “Dan hebben we het over het ontwerp van de producten, de verpakkingen en de leveringsketen. Op al die drie thema’s bekijken we hoe we de duurzaamheid kunnen vergroten.”

Zo komt hij met het voorbeeld van vervoer. “Zo’n tien jaar geleden vervoerden we de meeste van onze producten uit China per vliegtuig. Maar de uitstoot van schadelijke gassen, zoals CO2, is bij het transport door te lucht te groot. Daarnaast vervoerden we ook per schip. Dat heeft een lagere uitstoot, maar een langere transit-time. Dus 8 jaar geleden hebben we als HP er alles aan gedaan om 12 maanden per jaar middels treintransport onze distributie in te regelen Dat blijkt een duurzamere manier van transport en bovendien twee keer sneller dan per schip. Inmiddels komt meer dan de helft van onze producten uit China per rail.”

3D printing

Als voorbeeld om verpakkingen milieuvriendelijker te maken, noemt Barwegen dat het tegenwoordig mogelijk is om meerdere desktops of notebooks in bulkverpakking te leveren in plaats van in aparte verpakkingen. Plastic en foam hebben hun beste tijd gehad bij HP. Kartonpulp is ervoor in de plaats gekomen. Dit is volledig herbruikbaar.

Barwegen vertelt trots dat meerdere HP-producten zijn beloond met de EPEAT- goud- en zilverstempels. Het Electronic Product Environmental Assessment Tool is een ecolabel dat is ontworpen om het voor consumenten eenvoudiger te maken een ecologisch verantwoorde keuze te maken bij de aanschaf van pc’s, notebooks en dergelijke. “Wij bijven ernaar streven voor al onze producten het goudstempel te krijgen.”

Daarnaast ziet Barwegen een mooie rol weggelegd voor 3D printing als het gaat om duurzame productie. “Dit is een concreet voorbeeld waarbij ICT bijdraagt om tot een duurzame samenleving te komen. Wij hebben een interessant aanbod op dit vlak en we merken dat er in Nederland veel belangstelling voor bestaat.”

Door: Teus Molenaar

Terug naar nieuws overzicht