Axians bouwt mee aan moderne omgeving

Onze focus ligt steeds meer op wat de klant wil bereiken

Stefan Collet, Manager Business Development Axians
28-01-2021 | door: Teus Molenaar
Deel dit artikel:

Axians bouwt mee aan moderne omgeving

Hoe houd je het overzicht in een hybride datacenter omgeving en hoe beheer je die kostenefficiënt? Met GAIA, is het directe antwoord van Stefan Collet, Manager Business Development bij Axians. Het is een modulair opgebouwd platform voor het cross-datacenter optimaliseren en verbinden van workloads.

Collet ziet dat, als gevolg van de doorzettende digitalisering, IT-afdelingen steeds meer op hun bordje krijgen. “Grenzen vervagen, infrastructuur neemt enorm toe in belang, snelheid van applicatie-ontwikkeling moet die van het licht naderen, bij wijze van spreken. Je ziet dat de IT-afdelingen op zoek zijn naar hun nieuwe rol in het geheel. Een geheel waarbij een deel van de automatisering bij derden, de publieke cloud, wordt afgehandeld. De datacenters barsten uit hun voegen; piekbelastingen worden alsmaar zwaarder. Binnen meerdere segmenten zien we nu piekbelastingen die vijf keer hoger zijn dan pakweg een jaar geleden. Daar kun je niet tegenop investeren; dat lukt zelfs ons niet.”

Cloudomgevingen, zoals Microsoft Azure, zijn het logische antwoord. De meeste traditionele datacenters zijn echter nog niet flexibel genoeg ingericht om daar cloud-functionaliteiten aan toe te voegen. Andersom zijn veel datacenter functionaliteiten nog versmolten met hun onderliggende hardware en daardoor niet in staat om naar de cloud te bewegen. IT-afdelingen staan dan ook voor een nieuwe uitdaging; het voorbereiden van hun datacenter services op een hybride en georkestreerd model. “Maar ja, dan krijg je te maken met het fenomeen dat de meeste IT’ers weinig ervaring hebben met de inrichting van een Azure-landingzone en orkestratie. Dat zat nog niet in de traditionele opleidingen.”

Transitiepaden

Axians speelt nadrukkelijk in op deze ontwikkelingen. Onder meer met de transitiepaden die het bedrijf in het leven heeft geroepen, gebaseerd op geldende de facto standaarden en architectuurprincipes. De IT-dienstverlener neemt de klant mee op reis naar een uiterst schaalbare, (kosten)efficiënte en beheersbare datacenter infrastructuur. Een platform waarin Zero Trust (end-to-end verificatie) en kunstmatige intelligentie garant staan voor buitengewone wendbaarheid en betrouwbaarheid. “Het zijn uitdagende trajecten; en iedereen begrijpt zijn eigen deel van de puzzel. De meeste IT-afdelingen lopen zonder ondersteuning alleen vast tijdens de concretisering, bijvoorbeeld tijdens de inrichting van de Express Route of cost management. Daarom bieden wij graag onze gespecialiseerde kennis, kunde en vooral ervaring aan.” Die ervaring is, zo legt Collet uit, naast de uitgebreide trainingsprogramma’s voor een groot deel opgedaan in de praktijk. “Wij hebben bij de gemeente Utrecht een groot datacenter orkestratie project uitgevoerd. Daar hebben we veel van geleerd, zowel op technisch als op menselijk vlak. Die ervaring benutten wij, standaardiseren wij en gebruiken we voor andere projecten.”

In Utrecht heeft Axians een private cloud omgeving ingericht. Opvallend is dat Gemeente Utrecht en Axians gezamenlijk de definitieve ontwerpen hebben opgesteld en gedurende de implementatie niet alleen keken naar het opleveren van een technische infrastructuur, maar vooral ook naar de te realiseren (digitale) ambities en bruikbaarheid.

Sturen op resultaten

Hoe de mensen die gebruikmaken van geautomatiseerde en georkestreerde systemen ermee omgaan en hoe ze dat ervaren, is maatgevend voor het succes van een traject. Collet: “Onze focus ligt steeds meer op wat de klant wil bereiken. Dat stellen we aan de voorkant eerst samen vast; pas daarna vullen we samen in wat er technisch voor nodig is om dat doel te bereiken. Het is een ander spel waarin we sturen op tastbare resultaten. De ambition management KPI’s spelen de hoofdrol. We zijn tegenwoordig ongeveer de helft van de tijd bezig om de werkelijke ambitie te verhelderen en de daaraan gekoppelde wensen en eisen in kaart te brengen.”

Hij heeft het dan niet alleen over de grootste datacenter trajecten van Axians. “De menselijke maat speelt in ieder Axians traject een belangrijke rol. Niet alleen bij het gebruik van de geautomatiseerde oplossingen, maar ook bij het gemak waarmee mensen ermee kunnen werken. Ook op organisatorisch niveau verandert er vaak wat. Functies vervallen, andere krijgen een andere inhoud. Daar moet je veel aandacht aan schenken. Je moet in staat zijn duidelijk te maken wat de meerwaarde voor de organisatie is; waarom ze zaken anders inrichten.”

Dit speelt bijvoorbeeld ook bij het project dat Axians voor de gemeente Rotterdam inricht. Het tweetal is een kennispartnerschap aangegaan voor de IT-infrastructuur. “Hier spelen, behalve de (thuis)werkplekken onderwerpen als een container platform, automation en orkestratie een rol. De Rotterdamse IT’ers hebben zelf veel kennis, maar vinden het prettig om met onze ervaren architecten tot de best passende oplossingen te komen. Daarbij bespreken we samen welke toekomstige ontwikkelingen op de gemeente afkomen en hoe we die – al dan niet as-a-service – kunnen invullen.”

Hij noemt de gemeenten Utrecht en Rotterdam ‘prachtige cases’. “Dit soort trajecten hebben we inmiddels vergelijkbaar doorlopen met ziekenhuizen, Universiteiten en financiële instellingen.”

Centrale schil

Vrijwel elke organisatie zet op enig moment, en in welke vorm dan ook, de cloud in. Vaak vanwege de flexibiliteit, innovatie in de cloud en I/O in het eigen datacenter. “De meeste datacenters bewegen richting een hybride, gedistribueerde en/of multicloud omgeving. Daarbij laat je de centrale management intelligentie continu adviseren welke cloudplatformen en functionaliteiten op dat moment de beste bijdrage leveren aan de performance van jouw workloads”, vertelt Collet. “Door de interactie tussen on-premise en cloud datacenters wordt het totale IT-landschap steeds complexer. Organisaties doen er dan ook goed aan nu na te denken over een centrale management schil die helpt om alle workloads optimaal te laten functioneren tegen aanvaardbare kosten.”

En als vanzelf komen we bij GAIA terecht, de propositie die Axians heeft ontwikkeld om die ingewikkelde omgevingen optimaal in te richten en te beheren. Simpel gezegd: GAIA is een centrale schil die kostenbeheer en orkestratie voor zijn rekening neemt. Maar er valt natuurlijk veel meer over te vertellen. Allereerst dat het een modulair systeem is. “Je kunt eenvoudig beginnen en allengs uitbreiden.”

Hij spreekt van een Next-Gen infra platform. Met schaalbare infrastructurele modules voor identiteitsbeheer, campusnetwerk, datacenternetwerk, opslag, rekenkracht en cloudplatformen, zoals Microsoft Azure. Deze modules worden verrijkt met automation, orkestratie en integratie blauwdrukken. Overstijgend worden workload analytics en optimalisatie modules aangeboden die over de gehele linie continu het verbeterpotentieel inzichtelijk maken en geautomatiseerd laten doorvoeren in de diverse modules.

“Het mooie is dat wij specifieke GAIA-platformen hebben ontwikkeld: voor onderwijs, gezondheidszorg, financiële instellingen en de overheid. Gebaseerd op wereldwijd aanvaarde en segment specifieke standaarden.”

Wie wil weten hoe GAIA bijdraagt aan de ambitie van zijn of haar organisatie kan terecht in het nieuwe Axians democenter of een virtuele sessie aanvragen. Hierin laten enthousiaste en materiedeskundige facilitators zien en ervaren welke mogelijkheden een Next-Gen infra platform biedt aan de hand van herkenbare (cloud) scenario’s. Dit met behulp van een volledig ingerichte hybride datacenter omgeving op basis van o.a. Cisco, VMware, Microsoft Azure en AWS technologie.

Door: Teus Molenaar

Terug naar nieuws overzicht
Datacenters