Coronacrisis leidt tot groeiende vraag naar bedrijfssoftware

Coronacrisis leidt tot groeiende vraag naar bedrijfssoftware

20-01-2021 | door: Witold Kepinski

Coronacrisis leidt tot groeiende vraag naar bedrijfssoftware

In het Digitalisering 2020 onderzoek van ERPoverzicht.nl naar de digitalisering van de zakelijke markt is er een groeiende vraag naar bedrijfssoftware geconstateerd. De komst van corona heeft ervoor gezorgd dat mensen flexibeler zijn gaan werken. Om te zien welke effecten dit heeft gehad op digitalisering van bedrijven hebben de consultants van ERPoverzicht.nl 15.942 aanvragen voor bedrijfssoftware geanalyseerd en vergeleken met het voorgaande jaar.

De interesse in bedrijfssoftware piekte tijdens maart en september, de maanden waarin de eerste en tweede lockdown werden aangekondigt. De stijging in aanvragen is te wijten aan een explosieve groei vanuit branches als overheden en e-commerce. Daarnaast werd vastgesteld dat bedrijven met minder dan 10 medewerkers eerder geneigd waren bedrijfssoftware aan te schaffen ten opzichte van voorgaande jaren.

E-commerce en bouwbedrijven in opkomst
Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een stijging van 11% van het aantal aanvragen naar bedrijfssoftware vastgesteld. De branches met de meeste aanvragen zijn dienstverlening, discrete productie- en groothandelsbedrijven. E-commerce- en bouwbedrijven lieten de grootste stijging zien ten opzichte van het voorgaande jaar. De vraag naar zakelijke software binnen E-commerce alleen al steeg met meer dan 40%.

Beweging ook in openbaar bestuur
Bouwbedrijven (25,98%) waren tevens aanzienlijk meer geneigd om te zoeken naar geschikte software in vergelijking met 2019. Ook in andere sectoren is het aantal onderzoeken aanzienlijk toegenomen. De grootste stijgingen werden geregistreerd op het gebied van arbeidsbemiddeling, life sciences, NGO's en ict-dienstverleners.

Minder sterke stijging industrie
De aanvragen van de kunststofindustrie, metaalbouw, automotive en machinebouw daalden daarentegen. Industriële bedrijven hebben meestal een lange termijn digitaliseringsplan en vertrouwen al jaren op moderne softwaresystemen om hun projecten uit te voeren. De overheid, detailhandelaren en groothandelaren daarentegen stonden minder vaak open voor nieuwe systemen maar daar lijkt in 2020 verandering in te zijn gekomen.

De invloed van Corona op digitalisering
Om te bepalen op welk moment bedrijven op zoek gingen naar ERP-software, namen we het jaar onder de loep. 7,84% van alle zoektochten vonden plaats in januari 2020, tegenover 6,70% in februari. Wat hier opvalt is de toename van het aantal vragen in maart van dit jaar dat samenhangt met de start van de coronacrisis.

Aanzienlijke stijging in maart
Ongeveer 11% van alle verzoeken werd in maart gedaan. De eerste Corona-maatregelen werden ook in maart aangenomen en in werking getreden. Vele bedrijven sloten hun deuren en verplaatsen veel van hun zaken naar het thuisbureau.
De volgende lente- en zomermaanden waren stabiel, voordat er in september een merkbare stijging naar 12,44% was, die zich ook in oktober en november uitstrekte. De correlatie met Corona is duidelijk. In september begon in veel landen de tweede golf van het virus.

Vooral kleine bedrijven steeds vaker op zoek naar software
Als je kijkt naar de omvang van de software projecten, is het merkbaar dat vooral micro-ondernemingen op zoek gingen naar een zakelijke software. In de categorie tot 10 gebruikers groeiden de aanvragen met bijna 4% in vergelijking met het voorgaande jaar. Over het geheel genomen blijkt ook dat het totale aantal aanvragen blijft toenemen – ongeacht bedrijfsgrootte.

ERPoverzicht.nl is onderdeel van Lead Machine B.V.. Lead Machine B.V. is in 2007 begonnen met het helpen van bedrijven bij het vinden van de juiste ERP software. Inmiddels is het bedrijf in 7 landen door heel Europa actief waarbij nationaal en internationaal opererende ondernemingen van advies worden voorzien over ERP, CRM, DMS, HRM en BI implementaties.

Terug naar nieuws overzicht