Corona zorgt voor tweeledig beeld telecom

19-01-2021 | door: Witold Kepinski

Corona zorgt voor tweeledig beeld telecom

De telecomsector wordt door de coronacrisis zowel positief als negatief geraakt. Door het massale thuiswerken is er een grotere vraag naar bedrijfsnetwerkdiensten en gebruiken klanten hun telefoon meer. Daartegenover staat een sterke daling van roaming-inkomsten doordat er minder gereisd wordt en neemt de omzet uit de zakelijke markt af. In deze stand van de TMT-sector licht ABN AMRO deze en andere branche-ontwikkelingen uit.

Omzetontwikkelingen lopen uiteen
Hoewel het groeitempo in de IT-branche door onder meer vraaguitval in de adviestak in 2020 beduidend lager ligt dan voorgaande jaren, levert de coronacrisis de branche op termijn structurele voordelen op. Burgers winkelen en werken meer online en houden dit naar verwachting ook na de pandemie vast. Meer onlineverkeer levert de IT-branche meer werk op.

De omzet van uitgeverijen, reclamebureaus en omroepen laat in het derde kwartaal een sterk herstel zien als gevolg van aantrekkende mediabestedingen. In de eerste twee kwartalen van 2020 kampten deze branches nog met stevige krimp.

Voor drukkerijen leidt de toenemende digitalisering al jarenlang tot een structurele afname in de vraag naar drukwerk. Vorig jaar kwam daar coronacrisis bovenop. Enig herstel is inmiddels ingezet, maar blijft matig vanwege de beperkingen die blijven gelden voor de organisatie van evenementen en beurzen, twee grote afnemers van drukwerk.

Arbeidsmarkt IT-branche krap
De mismatch in de TMT-sector tussen de vraag en aanbod van arbeid is als gevolg van de coronacrisis beperkt afgenomen blijkt uit de arbeidsmarktindicator van ABN AMRO. Eind 2019 was 16,2 procent van de vacatures in de TMT-sector onvervulbaar, terwijl dit aantal eind 2020 was gedaald naar 14,1 procent.

Binnen de verschillende branches loopt de ontwikkeling op de arbeidsmarkt sterk uiteen. Zo is in de IT-branche het percentage onvervulbare vacatures weliswaar licht gedaald, maar ligt dit aantal met 28 procent voor IT-ontwikkelaars en 30 procent voor IT-programmeurs nog steeds erg hoog. Dit bevestigt het al langer bestaande beeld dat er sprake is van structurele krapte in deze branche. In de marketing en communicatie is daarentegen het percentage onvervulbare vacatures laag, waardoor er momenteel geen mismatch is tussen vraag en aanbod.

Meer informatie
Lees het volledige rapport 'Stand van TMT'.

Terug naar nieuws overzicht