Tercera sluit zich aan bij Exxellence Groep

18-01-2021

Tercera sluit zich aan bij Exxellence Groep

Tercera, leverancier van web-based software voor de fysieke leefomgeving, sluit zich aan bij Exxellence Groep, een meerderheidsdeelneming van Main Capital. Deze combinatie is na Zaaksysteem.nl in mei 2020, T&T Vertrouwd Verbonden in augustus 2020 en recent 4Value (december 2020), alweer de vierde stap in de buy-and-build strategie, teneinde strategische combinaties met vooraanstaande ondernemingen in de (semi-)overheidsmarkt te vormen om zo het productaanbod en de toegevoegde waarde voor publieke klanten te vergroten en een duurzaam tegenwicht te bieden aan de grotere spelers in de markt.

Tercera levert web-based software voor de Omgevingswet, dient als adviesorgaan voor de overheid en is gespecialiseerd in digitalisering van ruimtelijke plannen. Tercera is dan ook het eerste bedrijf dat een werkende digikoppeling via software met de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) heeft ontwikkeld. Vanaf 2001 is Tercera betrokken bij het digitaliseren en mede-opsteller van een vijftal praktijkrichtlijnen (PRPP2006, PRpSV2008, PRPV2008, PRPT2012 en de PRSV2012). De organisatie bedient ruim 130 overheden, waaronder alle provincies, drie waterschappen en het Ministerie. Voorbeelden van klanten zijn de provincie Zuid-Holland en gemeente Haarlemmermeer.

Samen hebben Tercera en Exxellence Groep ruim 600 klanten en 230 medewerkers en mogen ze het grootste deel van de Nederlandse gemeenten en (semi-)publieke organisaties tot hun klantenkring rekenen. Met het aansluiten van Tercera bij Exxellence Groep, zetten Exxellence Groep en Main Capital een grote stap om het product- en dienstenportfolio verder uit te bouwen en daarmee ook de toegevoegde waarde voor klanten te optimaliseren. Na het leggen van een stevige fundering middels de combinatie met Zaaksysteem.nl, een snelle tweede stap met T&T Vertrouwd Verbonden in de integration layer en zeer recent nog een derde stap met 4Value in het belastingdomein, is een combinatie met Tercera een zeer strategische stap in het domein van de fysieke leefomgeving. Gesteund door Main Capital zal de gecombineerde onderneming blijven kijken naar verdere strategische combinaties met aanbieders van softwareproducten in de overheidsmarkt. Het is de ambitie van de groep om uit te groeien tot een leidende aanbieder van softwareoplossingen en aanpalende diensten binnen de (semi-)overheid, teneinde het productaanbod en de toegevoegde waarde richting haar klanten verder uit te breiden en een duurzaam tegengewicht te bieden aan de grotere spelers in de markt. Main borduurt hiermee voort op de met voormalige portfolio-onderneming Roxit opgedane ervaring in deze markt. De organisaties zullen elkaar functioneel versterken waarbij Excellente dienstverlening voor de klant het uitgangspunt zal zijn.

Lieuwe Koopmans (Directie Tercera): “We zijn de afgelopen tijd sterk gegroeid en hebben onze software verder uitgebouwd. Voor ons is de aansluiting bij de Exxellence Groep een mooie en logische vervolgstap om onze huidige marktpositie en de verdere vernieuwingen van onze software ten behoeve van de Omgevingswet/DSO te borgen.”

Michel Veenhuis (CEO Exxellence Groep): “Met de komst van Tercera breiden we onze bestaande positie binnen het Omgeving domein strategisch uit. Deze uitbreiding biedt Exxellence veel kansen om sterk in te spelen op de marktbehoefte. Namelijk het vernieuwen van het huidige applicatielandschap rondom de DSO. Samen met Tercera kunnen wij toonaangevend inhaken op de deels nog in ontwikkeling zijnde wet- en regelgeving.”
Charly Zwemstra (Managing Partner Main Capital): “Main heeft een strategische focus en is met de Exxellence Groep een samenwerking voor de lange termijn aangegaan om de onderneming te ondersteunen in de volgende fase van groei. Na de combinaties met Zaaksysteem.nl, T&T Vertrouwd Verbonden en 4Value is dit opnieuw een snelle, belangrijke stap op weg naar een leidende positie in de (semi-)publieke markt, door middel van een sterk product- en dienstenaanbod specifiek gericht op het strategisch ondersteunen van organisaties binnen het publieke domein.”

Terug naar nieuws overzicht