Meer IT-vacatures eind 2020 dan voor de pandemie

19-01-2021 | door: Wouter Hoeffnagel

Meer IT-vacatures eind 2020 dan voor de pandemie

Het aantal vacatures voor hoogopgeleid IT-personeel lag in het laatste kwartaal van 2020 hoger dan een jaar eerder. Grote corporates en bedrijven in de publieke sector grepen de coronacrisis aan om IT-experts in vaste dienst te werven. Desondanks stagneerden de salarissen voor IT’ers.

Dit blijkt uit de jaarlijkse Salary Survey van recruitmentorganisatie Robert Walters. Na een flinke dip in kwartaal twee van 2020 (14% minder vacatures ten opzichte van een kwartaal eerder) zette het herstel op de arbeidsmarkt voor IT-specialisten vlot in. In het laatste kwartaal van 2020 stonden er 28.904 vacatures voor hoogopgeleide IT’ers open, iets meer dan de 27.545 vacatures in kwartaal vier van 2019 op basis van cijfers van Jobfeed. Onder IT-professionals met een WO-achtergrond is er vooral vraag naar data-specialisten, zoals data analysts, data scientists en BI-experts.

Belang van goede IT-infrastructuur

Volgens recruitment consultant Lars Spaans benadrukte de pandemie nog maar eens de noodzaak van een goede IT-afdeling en IT-infrastructuur. Veel moest op stel en sprong gedigitaliseerd en geautomatiseerd worden, wat na de initiële klap het herstel van de sector bevorderde.

Dat de verhouding tussen vraag en aanbod binnen de IT-sector voor de crisis behoorlijk scheef was, had daarnaast een dempend effect op de gevolgen voor IT-professionals. Spaans: “Zelfs al valt een aantal vacatures permanent weg, dan is de vraag nog altijd groter dan het aanbod.”

Vast IT-personeel werven

Sommige bedrijven die jarenlang moesten knokken om hoogopgeleid IT-personeel te werven zien de coronacrisis ook als kans. Vooral grote corporates en bedrijven in de publieke sector sloegen in 2020 hun slag op de arbeidsmarkt voor IT’ers.

Spaans benadrukt dat het tekort aan IT’ers door de pandemie niet als sneeuw voor de zon verdween, maar gedurende 2020 lagen vraag en aanbod wel dichter bij elkaar dan normaal. “Enerzijds lag de vraag naar nieuwe IT-werknemers gedurende het jaar lager. Anderzijds was er meer aanbod, omdat professionals die voor de crisis als zzp’er werkten ervoor openstonden om in vaste dienst te treden.”

IT’ers wisselen minder snel van baan

Bedrijven die nu IT-personeel willen aantrekken, moeten de overstap wel aantrekkelijk maken, want volgens Spaans wisselen IT’ers door de pandemie minder snel van baan. “De afgelopen tien jaar kon je binnen IT de overstap altijd wel wagen. Als er iets misging had je zo weer een baan. Nu zie ik dat professionals voorzichtiger zijn. Ze staan bijvoorbeeld wel open voor een switch, maar dan alleen als ze direct een vast contract krijgen.”

De salarissen binnen de IT-sector stagneerden in 2020, een trend die naar verwachting ook in 2021 voortduurt. Bedrijven kijken door de pandemie kritischer naar de beloningen, al zullen zij voor experts op bepaalde gebieden, bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, nog steeds bereid zijn veel te investeren.

De jaarlijkse Robert Walters Salary Survey geeft een overzicht van arbeidsmarkttrends en salarisontwikkelingen binnen onder andere de financiële en bancaire sector en IT. Dit jaar is de Salary Survey voor het eerst volledig digitaal. Het rapport kan hier worden opgevraagd. 

Terug naar nieuws overzicht