ICT-kosten ziekenhuizen blijven stijgen

07-01-2021 | door: Witold Kepinski

ICT-kosten ziekenhuizen blijven stijgen

De ICT-kosten in ziekenhuizen stijgen voor het zesde jaar op rij. Procentueel blijven de ICT-kosten ten opzichte van de omzet gelijk (5,7%), door een stijging van de omzet van ziekenhuizen. In de ICT-kosten per medewerker in fte zien we een stijging van bijna 4% voor de kosten voor ICT. Dit blijkt uit de jaarlijkse ICT Benchmark Ziekenhuizen van M&I/Partners.

De afgelopen jaren zijn de ICT-kosten ten opzichte van de omzet in de jaarlijkse ICT Benchmark Ziekenhuizen gestegen. Van 4,2% in 2006 naar 5,7% in boekjaar 2019. Procentueel blijven de ICT-kosten ten opzichte van de omzet voor het boekjaar 2018 en 2019 gelijk door een stijging van de omzet van ziekenhuizen. In de ICT-kosten per medewerker in fte zien we een stijging van bijna 4%.

Toenemende functionaliteit, online mogelijkheden voor patiënt, juiste zorg op juiste plek, informatie-uitwisseling in de keten, aansluiting op landelijke voorzieningen, integrale beeldvorming en business en artificial intelligence, zorgen voor hogere ICT-kosten. De groeiende afhankelijkheid van digitaal werken in combinatie met informatieveiligheidseisen zorgen voor meer complexiteit en vereisen hoger geschoold ICT-personeel. “De stijging van kosten is te verklaren doordat ziekenhuizen steeds meer het uitgangspunt van ‘digitaal tenzij’ omarmen” vertelt Antoon van Luxemburg, principal adviseur bij M&I/Partners.

Ook is er een groeiende aandacht voor gegevensbeheer, analyse en inzicht. Ziekenhuizen investeren in softwareapplicaties voor managementinformatie, Business Intelligence tools en datamanagement. Daarnaast hebben de ziekenhuizen meer Business Intelligence personeel aangenomen.

Top 3 ICT-volwassenheidsprocessen

Deze volwassenheid geeft een beeld van de mate van volwassenheid in de verschillende beheerprocessen op de ICT-afdeling.

Beveiliging

Helpdesk

Compliance

Pernette Gerla, adviseur bij M&I/Partners: “De steeds verdergaande digitalisering van zorg en werkprocessen stellen hogere eisen aan de beschikbaarheid, performance en veiligheid van de digitale informatievoorziening. In de benchmark is deze trend zichtbaar. Proactieve maatregelen zijn nodig om naar hogere niveaus van procesvolwassenheid te komen om eventuele spanning tussen de eisen van eindgebruikers en de ICT-dienstverlening te voorkomen. Daarnaast vergroot een lagere volwassenheid op diverse processen het risico op verstoringen en incidenten van software- en/of hardware.”

ICT Benchmark Ziekenhuizen van M&I/Partners

M&I/Partners brengt al ruim dertien jaar de kosten en prestaties van ICT binnen ziekenhuizen in kaart. Belangrijk onderdeel van de benchmark is het verhaal achter de cijfers. Voor de deelnemers organiseren we daarom inzicht bijeenkomsten om de resultaten van de benchmark te kunnen duiden. In februari 2021 start de veertiende ronde van de ICT Benchmark Ziekenhuizen. Kijk op www.ictbenchmarkziekenhuizen.nl voor meer informatie.

Impressie_ICT Benchmark Ziekenhuizen 2020.pdf

Terug naar nieuws overzicht