TU/e start met master Data Science and Artificial Intelligence
07-01-2021 | door: Wouter Hoeffnagel

TU/e start met master Data Science and Artificial Intelligence

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) lanceert de nieuwe master Data Science and Artificial Intelligence. De masteropleiding start in september van dit jaar en wordt formeel erkend door Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

De nieuwe master wordt aangeboden door de faculteit Mathematics and Computer Science. De TU/e stelt dat de master de enige techniekopleiding in Nederland is waarin geavanceerde technieken en methoden op het gebied van Data Science en Artificial Intelligence gecombineerd worden. Universitair hoofddocent Dirk Fahland is nauw betrokken bij de totstandkoming van het programma. Fahland: “De combinatie van Data Science met AI is logisch, omdat beide disciplines tegenwoordig nauw verweven zijn.”

Betrouwbare systemen bouwen

Het voornaamste doel van de opleiding is het opleiden van AI engineers die in staat zijn betrouwbare systemen te bouwen met het oog op de mensen die ze zullen gebruiken. “Dat is bijvoorbeeld van belang voor de hightechsystemen die hier in de regio worden ontwikkeld, waarbij hoge eisen worden gesteld aan betrouwbaarheid", licht Fahland toe.

De opleiding is gestructureerd in een zestal trajecten, die elk een expertisegebied van Data Science en Artificial Intelligence vertegenwoordigen:

  • Data Engineering and Management
  • Algorithmic Data Analysis
  • Explainable Data Analytics
  • Statistics
  • Data Mining and Machine Learning
  • AI and Machine Learning

De uiterste inschrijfdatum is 1 mei 2021. Meer informatie is hier beschikbaar.

Terug naar nieuws overzicht