Kamervragen rond gedrag van Centric topman Gerard Sanderink

30-12-2020 | door: Redactie

Kamervragen rond gedrag van Centric topman Gerard Sanderink

In de Tweede Kamer vindt de CDA fractie het recent gedrag van Gerard Sanderink, eigenaar van Centric dat veel IT zaken doet met overheidsinstellingen, ongepast.  Recent heeft Sanderink een politie inspecteur en deurwaarder bedreigd waarbij hij bewijsmateriaal rond een rechtszaak met zijn ex-vriendin liet wissen.  Er worden onder andere vragen gesteld of het wel slim is dat De Nederlandsche Bank software van Centric moet blijven gebruiken. Ook zijn er vragen over de rol van zelfbenoemd cybersecurity expert Rian van Rijbroek die nu een invloedrijke rol binnen het zakenimperium van Centric en Oranjewoud eigenaar Gerard Sanderink heeft.

CDA Tweede Kamerleden Omtzigt, Slootweg en Amhaouch hebben over ‘Het gedrag van Centric-topman Gerard Sanderink’ Kamervragen gesteld aan Wiebes (minister van Economische Zaken en Klimaat), Hoekstra (minister van Financiën) en Vijlbrief (staatssecretaris van Financiën).

De CDA Kamerleden kaarten aan dat de problemen bij Centric en Oranjewoud al langer spelen. Ze vragen zich nu af wat het kabinet ervan vindt dat Sanderink een inspecteur heeft bedreigd en bewijsmateriaal vernietigd.

Verder heeft Sanderink eerder mails gestuurd aan de directeur van de FIOD met in de cc: de Minister van Financiën, Staatssecretaris van Financiën, Secretaris-generaal MinFin, Directeur-generaal Belastingdienst, Minister van BZK, Staatssecretaris van BZK, Secretaris-generaal BZK, Minister van JenV, College van procureurs-generaal, Secretaris-generaal MinIenW. De CDA Kamerleden vragen deze mails en appjes die hij aan hoge overheidsfunctionarissen gestuurd heeft de afgelopen 18 maanden openbaar maken en aan de politie en het openbaar ministerie doen toekomen zodat zij toch in bezit komen van de mail.

Verder wijzen de CDA Kamerleden het kabinet op het feit dat Sanderink geen gevolg geeft aan een fors aantal gerechtelijke uitspraken.

DNB

Tevens is het volgens de Kamerleden de vraag of het gepast is voor DNB en de Nederlandse overheid om zaken te blijven doen met iemand die zich niet gerechtelijke uitspraken houdt en gezagsdragers bedreigt. Ook dat nota bene Centric betrokken kan zijn bij gevoelige materie zoals ICT en bij gevoelige instellingen zoals DNB. De Kamerleden vagen zich af of DNB voor essentiële en gevoelige taken afhankelijk is van software van Centric of dat de DNB zonder die software gewoon zijn taken voortzetten. De CDA Kamerleden zouden graag zien dat deze Kamervragen worden voorgelegd aan De Nederlandsche Bank zodat die zelfstandig een afweging kan maken.

Verder vragen de CDA Kamerleden of naast DNB nog andere overheidsinstellingen met cruciale functies die afhankelijk zijn van de software van Centric en om welke instellingen dit gaat

Verder is de vraag hoe het kabinet de rol van de huidige partner van Sanderink beoordeelt die gevorderde mails en appjes gewist zou hebben. Het gaat hierbij om zelfbenoemd cybersecurity expert Rian van Rijbroek die nu een invloedrijke rol binnen het zakenimperium van Centric en Oranjewoud eigenaar Gerard Sanderink heeft. Kan iemand die gevorderde informatie wist betrokken zijn bij een onderneming die essentiële ICT levert aan de overheid aldus de Kamerleden. Tot slot vragen de CDA Kamerleden of het kabinet uiteen kan zetten welke bevoegdheden en verplichtingen de Raad van Commissarissen heeft indien een bestuurder duidelijk wetten overtreedt en niet handelt in het belang van de onderneming. Volgens Omtzigt heeft Centric geen Raad van Commissarissen maar een one tier board: "Maar die is gewoon verantwoordelijk om nu onmiddellijk in te grijpen. En anders aansprakelijk."

Het kabinet is gevaagd binnen drie weken antwoord op de Kamervragen te geven.

Het_gedrag_van_Centric-topman_Gerard_Sanderink.pdf

Terug naar nieuws overzicht