Defensie tekent een contract voor moderne en flexibele IT

Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser

28-12-2020 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Defensie tekent een contract voor moderne en flexibele IT

Defensie en marktconsortium Athena (IBM/Atos/Unica) hebben het contract voor het programma Grensverleggende IT (GrIT) getekend. Met dit contract doet Defensie de grootste investering op IT-gebied in haar geschiedenis. Het contract is getekend door de Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser (foto). Het programma Grensverleggende IT (GrIT) moet zorgen voor een totaal vernieuwde IT-infrastructuur van Defensie. GrIT ontwikkelt en realiseert een betrouwbare, veilige, toekomstbestendige en flexibele IT-infrastructuur en dienstverlening voor de komende tien jaar zo meldt Defensie.

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie heeft het contract getekend met IBM, namens het marktconsortium Athena (IBM/Atos/Unica). Gestart wordt met de onderdelen die de meest toegevoegde waarde hebben voor het operationeel optreden. De dienstonderdelen zijn hier nauw bij betrokken. Het programma Grensverleggende IT (GrIT) moet zorgen voor een totaal vernieuwde IT-infrastructuur van Defensie. GrIT ontwikkelt en realiseert een betrouwbare, veilige, toekomstbestendige en flexibele IT-infrastructuur en dienstverlening voor de komende tien jaar. "Technologie en het slim gebruiken van informatie spelen een cruciale rol voor Defensie’’, concludeert staatssecretaris Barbara Visser. ,"Uit deze noodzaak vloeit GrIT voort en voorziet in de vernieuwing van de IT-ruggengraat van Defensie.’’

De digitale transformatie maakt een belangrijk deel uit van de Defensievisie 2035. ,"GrIT is veel meer dan een vernieuwing van een informatiesysteem’’, aldus verantwoordelijk directeur Ron Kolkman. "Er komt een volledig nieuwe, zeer geavanceerde IT-infrastructuur, die van de krijgsmacht een hoogwaardige, informatiegestuurde organisatie moet maken.’’

De werkzaamheden beginnen in het eerste kwartaal van 2021. Voor de eerste 1,5 jaar betekent dit, dat als eerste gestart wordt met de bouw van nieuwe datacenters (geplande duur 20 maanden) en de vernieuwing van het netwerk voor het versturen van hoog gerubriceerde informatie (geplande duur 12-24 maanden). Ook begint de realisatie van een eigen mobiel netwerk van Defensie (geplande duur 11 maanden).

Beste van twee werelden

Door het hoge tempo van IT-vernieuwing gaat Defensie een strategische samenwerking aan met de markt. Zo speelt Defensie structureel en snel in op nieuwe ontwikkelingen en innovaties. "Het is de planning dat GrIT na zeven jaar is uitgerold’’, licht staatssecretaris Barbara Visser toe. ,,En door met de markt samen te werken, halen we de beste beschikbare techniek binnen. We gaan werken met gemengde teams, zodat we het beste vanuit Defensie en de markt combineren, om zo het beste resultaat te krijgen. Met GrIT heeft Defensie straks ook zelfs een eigen mobiel netwerk, waardoor we niet afhankelijk zijn van anderen’’, zegt Visser. ,,Dat is een heel sterk punt voor een organisatie als de onze, die wereldwijd onder moeilijke omstandigheden opereert.’’

BIT

Het ministerie was sinds medio 2018 in onderhandeling met een consortium onder leiding van IBM. Het Bureau ICT-Toetsing (BIT) was begin 2020 kritisch over het project. Het bureau noemt onder meer de risico's verbonden aan een dergelijk omvangrijk project met slechts één leverancier te groot. Defensie zou de regie over zowel de kosten als inhoud van het project dreigen te verliezen. Het BIT adviseerde het project daarom te stoppen. Staatssecretaris Visser legde het project daarop tijdelijk stil.

Dit was tegen het zere been van het consortium onder leiding IBM en Atos. Het consortium dreigt met een claim van honderden miljoenen euro's, meldden Trouw, De Groene Amsterdammer, EenVandaag en Investico op basis van interne documenten. Het consortium stelt dat 100 tot 150 man ruim twee jaar aan de aanbesteding hebben gewerkt die goed is voor meer dan 1 miljard euro. De partijen in dit stadium alsnog uitsluiten zou volgens het consortium ‘niet alleen onredelijk maar ook onrechtmatig zijn’.

In een reactie op kamervragen ging staatssecretaris Visser niet in op de miljoenenclaim. Visser liet twee scenario's uitwerken voor de voortgang van het project. Visser maakte uiteindelijk in november 2020 bekend dat Defensie een langdurig contract wil tekenen met consortium IBM/Atos over het programma GrIT. Eerder had Bureau ICT-toetsing (BIT) een positief advies uitgebracht over de aanpassingen in het programma Grensverleggende IT (GrIT).

Vakbonden

Inmiddels maken vakbonden zoals ACOM en VBM zich zorgen over het traject dat zal moeten plaatsvinden na de aanbesteding. Defensie personeel moet gaan samenwerken in gemengde teams met mensen van van Atos/IBM. De regie wordt gedaan door Joint IV Commando (JIVC), de interne IT-afdeling van Defensie. ACOM-voorzitter Jan Kropf meldt in een blog dat er nog met Defensie overeenstemming rond GrIT moet worden gehaald over het zittend personeel. "Ook hebben wij in die brieven aangegeven dat er wat ons betreft, om de rechtspositie van het huidige personeel te waarborgen, geen sprake kan zijn van ondertekening van contracten met externe marktpartijen alvorens sociale partners overeenstemming hebben bereikt over de Personeelsparagraaf GrIT. Hoewel er van overeenstemming dienaangaande geen sprake is heeft het er toch alle schijn van dat Defensie nog “even snel voor de jaarwisseling” wil overgaan tot ondertekening."

Datacenters en Netwerken

Nu de GrIT overeenkomst is getekend wordt direct gestart met inrichting van nieuwe datacenters en er komt een private cloud voor applicaties. Verder wordt de communicatie gemoderniseerd en komt er Titaan, een netwerk toepassing voor militaire bevelvoering. Voor communicatie met de NAVO partnerlanden komt er een private core network.

Door: Witold Kepinski

Terug naar nieuws overzicht