Pablo Cesar wordt Distinguished Member ACM

24-12-2020 | door: Redactie

Pablo Cesar wordt Distinguished Member ACM

ACM, de Association for Computing Machinery, heeft Pablo Cesar (foto) benoemd tot een van de 64 Distinguished Members 2020. Dit meldt het CWI. ACM-leden worden erkend voor hun individuele bijdragen op het gebied van informatica. Succesvolle kandidaten moeten een aanzienlijk prestatieniveau hebben bereikt of een aanzienlijke impact hebben gehad op het gebied van informatica, informatica en / of informatietechnologie.

Pablo Cesar leidt sinds januari 2014 de groep Distributed and Interactive Systems (DIS) van het CWI en is hoogleraar Human-Centered Multimedia Systems bij de afdeling Intelligente Systemen (INSY) van de TU Delft. Onlangs ontving hij de prestigieuze Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2020. Hij is IEEE Senior member, de hoogste graad waarvoor IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) leden kunnen solliciteren.

Het onderzoek van Cesar richt zich op het meten en evalueren van de manier waarop gebruikers met elkaar omgaan en communiceren met behulp van een breed scala aan gedecentraliseerde digitale systemen. Cesars onderzoek combineert data science-technieken met een sterke mensgerichte, empirische benadering om de ervaringen van gebruikers te begrijpen. Dit stelt hem in staat de volgende generatie intelligente en empathische systemen te ontwerpen en te ontwikkelen. Hij baseert zijn resultaten op realistische proeftuinen en datasets en omarmt gebieden als gezondheidszorg en welzijn, onderwijs, slimme steden en creatieve industrieën. Cesar heeft 13 extern gefinancierde onderzoeksprojecten mee geleid (H2020, FP7, FP6, PPP, NWO).

Cesar streeft naar een betere integratie van fundamentele mens-computer interactiemethodologieën en computerwetenschappelijk onderzoek. Zijn vaste overtuiging is dat voor een menselijke toekomst en voor het oplossen van de wetenschappelijke uitdagingen van morgen een interdisciplinaire onderzoeksaanpak vereist is. Daarom initieert hij projecten waarbij computerwetenschappers samen met andere professionals (sociologen, kunstenaars, ontwerpers, opvoeders of gezondheidswerkers, afhankelijk van het doel) problemen onderzoeken. Een combinatie van expertise levert een overvloed aan methodologieën en benaderingen op die kunnen worden toegepast afhankelijk van het probleem en de fase van het onderzoek (van simulaties tot veldproeven, van prestatietesten tot modelvoorspelling).

Terug naar nieuws overzicht