Roland Klemke hoogleraar Technologie-ondersteund leren en innoveren Open Universiteit

Roland Klemke

24-12-2020 | door: Witold Kepinski

Roland Klemke hoogleraar Technologie-ondersteund leren en innoveren Open Universiteit

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Roland Klemke benoemd tot hoogleraar Technologie-ondersteund leren en innoveren in het Hoger Onderwijs. De benoeming gaat in op 1 januari 2021.

Technologie kan een toegevoegde waarde hebben voor het innoveren van leren en begeleiden, zowel in onderwijs als bij doorlopende professionele ontwikkeling. Technologie kan de activiteiten versterken van studenten en van degenen die de leerprocessen ondersteunen (bv. leerkrachten, tutors, mentoren, administratief personeel). De leerstoel technologie-ondersteund leren en innoveren richt zich op het onderzoeken van de potentiele meerwaarde die (gevestigde én opkomende) technologie kan hebben voor het hoger (afstands)onderwijs en levenslange ontwikkeling.

Artificiële intelligentie, augmented en virtual reality
Voortdurend komen er nieuwe technologieën op. Denk maar aan artificiële intelligentie (AI), wearables, mobiele apparaten, of immersieve, multimodale leeromgevingen met AR en VR. Een belangrijke onderzoeksvraag is voor deze leerstoel is: ‘Hoe kan technologie bijdragen aan het verbeteren en innoveren van leer-en begeleidingsprocessen in het hoger (afstands)onderwijs en voor levenslange professionele ontwikkeling?’ In de leerstoel richt het onderzoek zich in eerste plaats op het onderwijs aan de faculteiten en de studenten van de Open Universiteit. Vanuit dit onderzoek worden leer- en ondersteuningsscenario's, tools en leeromgevingen (her)ontworpen. De opgedane kennis en tools vinden hun weg in het onderwijs aan de studenten van de Open Universiteit in het algemeen, maar zeker ook binnen de Faculteit Onderwijswetenschappen, zodat zij op hun beurt onderzoek kunnen doen naar waardevolle toepassingen van technologie in de professionele praktijk.

De leerstoel is gepositioneerd bij de faculteit Onderwijswetenschappen. De leerstoelhouder is tevens vakgroepvoorzitter van een van de vier vakgroepen binnen deze faculteit, te weten ‘Leren en innoveren met ICT’ (LIICT; Technology-enhanced learning and innovation; TELI).

Roland Klemke (1969) is sinds 2008 werkzaam bij de Open Universiteit, een aanstelling die hij combineerde met andere aanstellingen zoals docent Gamedesign bij de Mediadesign Hochschule in Düsseldorf en, de laatste jaren als professor Game Informatics bij het Cologne Game Lab of TH Köln. Voor zijn indiensttreding werkte hij als onderzoeker bij het Fraunhofer institut en bij zijn eigen bedrijf, Humance AG. Bij de Open Universiteit was hij verantwoordelijk voor verschillende nationale en internationale onderzoeksprojecten. Zijn onderzoek richt zich op Artificial Intelligence, Machine Learning, Serious Games, Augmented Reality, Technology-Enhanced Learning, Information Systems (Business Informatics), Software Engineering en Human-computer Interaction. Klemke leidt binnen de faculteit de groep Multimodal Learning Experiences en heeft onlangs het Europese onderzoeksproject WEKIT(Wearable Experience for Knowledge Intensive Training) succesvol afgerond. In dit project werden wearable computing, augmented reality en serious games toegepast op het gebied van de overdracht van kennis en ervaring.

Terug naar nieuws overzicht