Nader onderzoek naar recente lek bij DJI en CJIB
16-12-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

Nader onderzoek naar recente lek bij DJI en CJIB

Een recent datalek in het Justitieel Documentatie Systeem wordt door het ministerie van Justitie en Veiligheid nader onderzocht. Dit moet onder meer duidelijkheid geven over de oorzaak van het lek en de gang van zaken rondom het dichten daarvan.

Dit melden minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Sander Dekker van Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer. Bij het lek hadden een aantal medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) onrechtmatig toegang tot gegevens van verdachten en veroordeelde in handen. Deze rapporten omvatten onder meer psychiatrische en reclasseringsonderzoeken. Dit was mogelijk dankzij automatische autorisaties, die ten onrechte zijn aangemaakt. Deze autorisaties zijn inmiddels ingetrokken. Ook is het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geen onrechtmatige inzage

"Inmiddels is ook vastgesteld dat bij het CJIB geen informatie is ingezien door medewerkers waartoe zij onbedoeld geautoriseerd waren. Bij DJI is deze informatie wel ingezien en is nader onderzoek uitgevoerd bij de personen waar dit zich heeft voorgedaan. Hierbij is geen onterechte inzage geconstateerd; het betrof informatie waar de medewerkers op andere wijze ook rechtmatige toegang tot hadden en hebben. Betreffende personen hadden op het moment van inzien de informatie nodig voor de uitoefening van hun functie", schrijven de ministers.

Dat geen onterecht inzage is geconstateerd, komt doordat het om informatie gaat waar deze personen op dat moment al op andere wijze toegang toe hadden. Deze informatie hadden zij op het moment van inzien nodig voor het uitoefenen van hun functie. "Er zal een evaluatie worden uitgevoerd naar de oorzaak van het datalek en het proces rondom constateren en het dichten hiervan. Uw Kamer wordt over de uitkomst van de evaluatie geïnformeerd, dit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 zijn", besluiten minister Grapperhaus en Dekker.

Terug naar nieuws overzicht
Security