Consumentenbond naar de rechter over uitblijven behandeling Google-klacht door AP
30-11-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

Consumentenbond naar de rechter over uitblijven behandeling Google-klacht door AP

De Consumentenbond stapt naar de rechter om de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tot een besluit te bewegen over een klacht en handhavingsverzoek met betrekking tot Google. De klacht draait om het verzamelen van locatiegegevens via het besturingssysteem Android.

De bond vindt dat Google gebruikers gebruikers te veel probeert te overtuigen hun locatiegeschiedenis in te schakelen of anders de functie 'web&app activiteit' te gebruiken. De organisatie stelt dat Google hiermee de wet overtreedt. De Consumentenbond diende in 2018 samen met een zevental Europese consumentenorganisaties een klacht in.

'AP is aan zet'

De Consumentenbond stelt echter dat de AP nog altijd geen besluit heeft genomen over dit verzoek. "Op nationaal niveau is de AP gewoon aan zet, maar die blijft op zijn handen zitten. En wij horen niets. Zelfs op eenvoudige vragen over het proces krijgen we geen antwoord", zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.

"Iedere 3 maanden scheept de toezichthouder consumenten opnieuw af met een nietszeggend, 3-regelig briefje. Ik vind dat stuitend. Ik ken geen enkele rechtsgang waar je 2 jaar lang in de wachtkamer zit, zonder ook maar iets wezenlijks te horen. Er moet echt iets gebeuren. En daarom stappen we naar de rechter."

Molenaar zet ook twijfels bij het functioneren van het huidige Europese 1-loketsysteem. "Het zou efficiënter moeten zijn, maar voorlopig werkt het alleen maar averechts", aldus Molenaar. "De Ierse toezichthouder is een eigen onderzoek gestart waarvan volstrekt onduidelijk is wat de reikwijdte is. Hoe lang dat gaat duren en hoe het zich verhoudt tot de klachten die wij en de andere consumentenorganisaties hebben ingediend. En ook daar blijven de antwoorden op onze vragen uit. En intussen kan Google zijn gang blijven gaan. Het wordt tijd dat de politiek zich hier mee bemoeit."

 

Terug naar nieuws overzicht