Branchevereniging VVZBI en Kamer van Koophandel zien elkaar bij de rechter

30-11-2020 | door: Redactie

Branchevereniging VVZBI en Kamer van Koophandel zien elkaar bij de rechter

De Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI) begint een rechtszaak tegen de Kamer van Koophandel (KVK) 'wegens een onrechtmatig beroep op het databankenrecht waarmee het wettelijk beschermde recht op hergebruik van handelsregisterinformatie dreigt te worden uitgehold. Met deze ongeoorloofde claim zet de KVK concrete stappen richting monopolisering van het publieke Handelsregister. Gesprekken hierover tussen de branchevereniging en de KVK zijn op niets uitgelopen. Daarom zal de branchevereniging naar de rechter stappen om helderheid te krijgen over deze kwestie', aldus VVZBI. KVK zegt een uitspraak van de rechter met vertrouwen tegemoet te zien.

Op grond van het databankenrecht heeft de KVK nu nieuwe regels opgesteld die het (her)gebruik van handelsregisterinformatie vergaand beperken zo beweert VVZBI. “Met deze nieuwe regels gooit de KVK het openbare Handelsregister op slot en probeert zo een monopolie te verkrijgen op het gebruik van dit openbare register. Het is echter onwaarschijnlijk dat de KVK een databankenrecht op het Handelsregister kan claimen en dat haar nieuwe regels dus ongeoorloofd zijn”, aldus Rob Veneboer, voorzitter van de Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI).

KVK persvoorlichter Ilse Heemskerk meldt in een reactie over het bericht van VVZBI: "Het Handelsregister is openbaar en het beheer is een wettelijke taak van het KVK. Het is onze taak om te zorgen voor de kwaliteit van deze gegevens en onjuist gebruik te voorkomen, zónder de openbaarheid van het HR te beperken en het hergebruik van HR-gegevens te hinderen. Tegelijkertijd zien we dat het belang van privacy voor ondernemers toeneemt. KVK zal daarom per 1 januari 2021 stengere eisen stellen aan het gebruik van gegevens uit het Handelsregister, juist om de privacy van ondernemers te beschermen en oneigenlijk gebruik op grote schaal tegen te gaan. We zien een uitspraak van de rechter dan ook met vertrouwen tegemoet."

Terug naar nieuws overzicht