Financiële afdeling krijgt prominentere positie in veranderende wereld

Henry Barenholz

27-11-2020 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Financiële afdeling krijgt prominentere positie in veranderende wereld

De COVID-19-pandemie versnelt de digitale transformatie van Nederlandse organisaties. Daarbij heeft de financiële afdeling in de afgelopen acht maanden een prominentere positie gekregen bij de strategische besluitvorming. Organisaties verwachten dat de pandemie een blijvend effect heeft op de digitalisering van hun activiteiten en zien dat de transformatie van finance in een hogere versnelling is gezet.

Dat zijn conclusies uit ‘Finance in the Digital Era’, het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met Workday, PLUC!, Agium, Finance on a Mission en het Finance Transformation Forum, naar de staat van de transformatie van finance binnen organisaties. Voor het onderzoek werden in het tweede en derde kwartaal van dit jaar rondetafelgesprekken gevoerd met meer dan 80 CFO’s, financieel directeuren en financieel transformatie leiders van middelgrote en grote organisaties en werden meer dan 170 financiële professionals uit het hogere kader digitaal bevraagd.

Enkele resultaten van Finance in the Digital Era:

  • 92% zegt dat finance nu deel uitmaakt van cross-functionele teams (2019: 44%).
  • Bij 53% van de strategische digitale initiatieven is finance betrokken (2019: 40%).
  • 56% van de organisaties verwacht meer te investeren in digitalisering.
  • Bij 37% van de organisaties heeft de financiële afdeling een belangrijkere rol gekregen.
  • De meest gebruikte digitale technologieën zijn: cloudtechnologie (59%), geautomatiseerde rapportages (58%), data analytics (55%), visualisatiesoftware (37%). Artificial intelligence (15%) en blockchain (3%) worden mondjesmaat toegepast.

Oplossen dagelijkse issues vergt minder tijd

Vorig jaar werd dit onderzoek naar de rol van finance binnen organisaties en de staat van de finance-transformatie ook uitgevoerd. De uitkomsten van beide onderzoeken laten een duidelijke impact van COVID-19 op de digitale transformatie zien. Fysieke bijeenkomsten zijn nu nauwelijks mogelijk. Het aandeel digitale bijeenkomsten van finance is dan ook met maar liefst 50 procentpunten gestegen (2019: 45% - 2020: 95%). De deelname van finance aan cross-functionele teams ging tegelijkertijd van 44% naar 92%. De betrokkenheid van de financiële afdelingen bij strategische digitale initiatieven nam toe van 40% (2019) naar 53% (2020). Kennelijk wordt de input van finance nu meer dan voorheen van belang gevonden, concludeert Workday.

Wat verder opvalt: vorig jaar werd duidelijk dat de aandacht van finance nog vooral uitgaat naar het oplossen van dagelijkse issues. Slechts 18% zei bezig te zijn met innovatie door digitale transformatie. Nu lijkt er meer tijd te worden besteed aan die digitale transformatie: 24% zegt daar aandacht aan te besteden. Een bedreiging voor verdere digitale transformatie zijn inflexibele ‘legacy’-systemen. Die vertragen de digitale transformatie in veel organisaties, onder meer vanwege de hoge kosten voor onderhoud en de gebrekkige mogelijkheden om data samen te brengen en daar nieuwe en actuele inzichten uit te verkrijgen.

Financiële kernactiviteiten veel belangrijker

Ruim een derde van de respondenten (37%) zegt dat de rol en positie van finance dit jaar prominenter zijn geworden. De aanleiding daarvoor is volgens de CFO’s en financieel directeuren dat door de pandemie een aantal financiële kernactiviteiten (extreem) belangrijk is geworden voor organisaties. Met name het belang van scenario-analyse (76% vindt dat (extreem) belangrijker), cash- en liquiditeitsbeheer (72%) en businesscase-analyse (66%) is substantieel toegenomen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de samenwerking van finance met andere afdelingen een kritische succesfactor is; niet alleen in deze disruptieve tijden, maar voor de gehele finance-transformatie. Finance moet in nauwe samenwerking met de andere afdelingen de cijfermatige basis leveren voor strategische beslissingen en realistische prognoses. De noodzakelijke flexibiliteit en wendbaarheid (agility) van organisaties zijn volgens de respondenten in belangrijke mate afhankelijk van de mate van samenwerking van finance met andere afdelingen.

Opvallend, maar niet verrassend

“De resultaten uit het onderzoek zijn opvallend, maar voor ons niet verrassend”, zegt Henry Barenholz (foto), country manager Nederland bij Workday. “In de gesprekken die we dagelijks voeren met CFO’s en financieel directeuren krijgen we dezelfde feedback: het belang van finance voor de organisatie en business neemt toe. Die ontwikkeling zagen we al langer, maar die is door COVID-19 in een stroomversnelling geraakt. Overal en altijd kunnen beschikken over actuele en eenduidige financiële data en inzichten – ook als medewerkers op afstand werken - biedt organisaties de mogelijkheid om snel gefundeerde strategische beslissingen te nemen. Dat is in deze periode van levensbelang. Nu is het zaak om die sterkere positie van finance vast te houden.”

Barenholz voegt daaraan nog toe: “In turbulente tijden als deze, maar ook na de pandemie, is het noodzakelijk dat de financiële (en HR-) processen en data toegankelijk, inzichtelijk, actueel en correct zijn. Dankzij het eenduidige en veilige cloudsysteem van Workday voor finance en HR, kunnen medewerkers vanaf elke plek samenwerken met andere afdelingen en is een organisatie veel beter in staat om snel in te spelen op ontwikkelingen, hoe disruptief die ook zijn.”

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie