Eaton en Universiteit van Zagreb ontwikkelen IT-infrastructuur voor kleine datacenters

25-11-2020 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Eaton en Universiteit van Zagreb ontwikkelen IT-infrastructuur voor kleine datacenters

Binnen het IDEAS-project (Immersive Datacentre ExplorAtion and Supervision) werkt de faculteit Elektrotechniek en Informatica (FER) van de Universiteit van Zagreb samen met een panel van Eaton-partners en -klanten aan oplossingen voor kleine datacenters. De bedoeling is datacenters met één tot tien racks meer waarde uit hun IT-infrastructuur te laten halen, tegen aanzienlijk lagere kosten en zonder de complexiteit van traditionele oplossingen. Het project wordt financieel gesteund door de Europese Unie.

Kleine datacenters hebben in de afgelopen negen maanden forse uitdagingen gekend bij het beheer van hun IT-infrastructuur. In de consultatiefase van het IDEAS-project is vastgesteld dat Augmented Reality (AR) datacenterbeheerders in potentie goed zou kunnen helpen om hun IT-infrastructuur snel en op afstand te beheren, op momenten dat gekwalificeerd personeel de infrastructuur fysiek niet of moeilijk kan bereiken. Een technicus die niet zomaar aan boord van een vrachtschip kan komen om onderhoud te verrichten, zou bijvoorbeeld IDEAS kunnen gebruiken om de werkzaamheden op afstand uit te (laten) voeren.

Eerste proefproject wordt getest

Een eerste proefproject dat gebruikmaakt van een door de Universiteit van Zagreb gebouwd AR-prototype, wordt nu getest met enkele belangrijke klanten, waarbij verdere doorontwikkeling is gepland. Het prototype maakt gebruik van IT- en energieoplossingen zoals gedefinieerd in de Eaton Intelligent Power Manager (IPM) software om statische informatie (servermodel) of dynamische informatie (stroomverbruik) over het beeld te projecteren dat door een telefoon of tablet wordt vastgelegd, waardoor eenvoudig onderhoud op afstand mogelijk is.

"Het IDEAS-project biedt een innovatieve en concurrerende oplossing in een tijd waarin het aantal datacenters in Europa snel toeneemt als gevolg van de 'cloudification' van enterprise IT. Door opkomende technologieën zoals het IoT en 5G zal het aantal zeer kleine datacenters, ook wel bekend als Edge IT, alleen maar verder toenemen", zegt Eric Rueda, Software and Connectivity commercial leader bij Eaton. "Nieuwe en bestaande datacenters moeten worden gecontroleerd en beheerd om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Het IDEAS-project ontwikkelt met onze klanten en partners oplossingen voor echte pijnpunten in de markt, door datacenterteams eenvoudig toegang te geven tot infrastructuurbeheertools en -functies via een op services gebaseerd bedrijfsmodel."

Focusgroepen met channelpartners

Tijdens de eerste fase van het IDEAS-project heeft het consortium een concurrentieanalyse uitgevoerd. In fase twee werden interactieve focusgroepen opgezet met lokale IT-channelpartners van Eaton in Nederland, België, Frankrijk, Denemarken, Italië en Marokko.

In interactieve virtuele sessies kregen de deelnemers de levenscyclus te zien van Eaton’s datacenterdiensten en innovatieprojecten zoals AR, die gebruikmaken van IPM-software om de infrastructuur te controleren. Ook was er aandacht voor grootschalige inbedrijfstellingstools voor Power Distribution Units (PDU's) en Machine Learning technologie voor uitschakelbeleid - een mooie aanvulling op de mogelijkheden van IPM om bedrijfscontinuïteit te garanderen. Eaton heeft vervolgens feedback verzameld over de belangstelling voor en de levensvatbaarheid van deze oplossingen.

Deze aanpak leidde tot samenwerking tussen divisieleden en verkooporganisaties van meerdere landen (CSO's). Door partners en eindklanten te betrekken bij toekomstgerichte verkenningen werd de relatie met partners versterkt en de loyaliteit van de klanten verhoogd. Het gaf Eaton eveneens relevante input voor innovatieprojecten en input vanuit de klanten op nieuwe producten en diensten.

Geavanceerde processor- en acceleratortechnologie

"Het onderzoekscentrum voor HPC Architectuur en Applicaties van de FER richt zich op de ontwikkeling van geavanceerde processor- en acceleratortechnologie met een low-power design benadering voor zowel algemene als gespecialiseerde verwerking, samen met een efficiënt applicatieontwerp dat toekomstige High-Performance Computing (HPC) systemen duurzaam moet maken.”

"Door Augmented Reality te integreren met de IPM-software van Eaton, hebben we een oplossing gecreëerd voor de efficiënte werking van datacenters die goed aansluit bij ons portfolio van HPC-oplossingen. We zijn blij dat de gezamenlijke inspanningen van Eaton en het onderzoekscentrum voor HPC Architectuur en Applicaties van de FER met succes in gebruik zijn genomen. De complementaire expertise heeft de aanzet gegeven tot nog meer ideeën die in de nabije toekomst moeten worden geïmplementeerd", aldus prof. dr. Mario Kova?, directeur van het HPC Architectures and Applications Research Centre van de Faculteit Elektrotechniek en Informatica van de Universiteit van Zagreb.

Horizon 2020

Het project IDEAS wordt deels gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie, in het kader van subsidieovereenkomst nr. 851835, die Eaton in 2019 heeft ontvangen voor onderzoek naar cloud versus on-premises datacenters voor het midden- en kleinbedrijf. Het project ontsluit het aanzienlijke potentieel van de commerciële toepassing van R&D-resultaten voor nieuwe monitoringsoftware voor datacenters, dat eerder is ontwikkeld in het project MANGO. Dit Horizon 2020 Future and Emerging technologies (FET) project van de EU werd opgezet om optimaal rendement te bereiken in toekomstige HPC-toepassingen die om hoogkwalitatieve dienstverlening vragen, dankzij een ambitieuze grensoverschrijdende verkenning van de architectuur.

Terug naar nieuws overzicht
Datacenters