Gartner: vier stappen voor succesvolle implementatie van AI in transportsector

12-11-2020 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Gartner: vier stappen voor succesvolle implementatie van AI in transportsector

De omarming van kunstmatige intelligentie (AI) in de transportsector neemt toe. Hoewel veel organisaties AI als gamechanger erkennen, zijn er ook barrières die omarming in de weg staan. Gartner presenteert een viertal stappen waarmee CIO's zeker stellen dat hun AI-projecten tot succes leiden.

"De huidige omgeving zorgt voor lage vervoersaantallen en operationele verstoring in de transportsector, wat onder transportorganisaties tot een grote behoefte aan kostenoptimalisatie leidt", zegt Pedro Pacheco, senior research director bij Gartner. "Sommige organisaties implementeren AI om kostenbesparingen te realiseren, hoewel het aantal beperkt blijft. Volgens een onderzoek van Gartner heeft slechts 12% van de respondenten uit de transportbranche AI omarmd, terwijl in andere sectoren 35% van de respondenten AI inzet om grotere kostenbesparingen of grotere omzetgroei te realiseren."

Analisten van Gartner zetten tijdens het Gartner IT Symposium/Xpo EMEA de belangrijkste valkuilen uiteen waar transportbedrijven bij de implementatie van AI tegenaanlopen. Het onderzoeksbureau beschrijft vier stappen uiteen die CIO's in de transportsector helpen use cases te formuleren en te identificeren welke bedrijfsprocessen kunnen worden versterkt met AI-functionaliteit.

Stap 1: definieer use cases

CIO's hebben brede kennis nodig van alle gebieden en use cases binnen hun organisatie waar AI kan worden ingezet voor financiële winst. Het is essentieel AI als een tool te zien om problemen op te lossen op gebieden die van kritiek belang zijn voor transportbedrijven. Denk hierbij aan het reduceren van de operationele kosten of vergroten van de klantgerichtheid zoals betrouwbaarheid of snelheid van de dienstverlening.

"CIO's in de transportsector moeten nauw samenwerken met verschillende experts en vendoren die hen kunnen helpen specifieke AI use cases te identificeren en hun voordelen te kwantifieren", zegt Pacheco.

Stap 2: Creëer een groeiplan voor AI

Gartner adviseert CIO's een concreet plan te ontwikkelen dat aantoont hoe AI het bedrijf kan helpen groei te realiseren. Dit kan door specifieke omzetdoelstellingen op te zetten of via kostenoptimalisatie waarmee uiteindelijk kapitaal wordt vrijgemaakt voor andere investeringen. Het groeiplan moet gericht zijn op zowel een korte terugverdientijd als de winst op de lange termijn. Sommige bedrijven, zoals Tesla en Bosch, creëren volledige onafhankelijke AI-teams die niet alleen AI-applicaties ontwikkelen, maar ook hun organisaties leren over de voordelen van AI. Deze aanpak zorgt voor een bredere toepassing van AI in de volledige organisatie.

Stap 3: Presenteer het plan aan de raad van bestuur

Zodra het AI-plan klaar is kunnen CIO's deze presenteren aan de raad van bestuur. In veel gevallen zijn dergelijke plannen gericht op de winst die AI op de lange termijn oplevert en de benodigde investering. Het is echter ook van belang naast groeikansen op de lange termijn ook de winst op de korte termijn inzichtelijk te maken voor de raad van bestuur. Het meesturen van case studies over succesvolle AI-projecten kan eventuele initiële scepticisme ondervangen.

Stap 4: Verzamel middelen

Om een goedgekeurd AI-groeiplan af te ronden moeten CIO's de juiste middelen verzamelen. Analisten van Gartner adviseren indien de juiste AI-vaardigheden en -kennis intern niet beschikbaar is, talent aan te trekken of hiervoor externe partners te selecteren. "Het ontwikkelen van succesvolle AI-toepassingen vereist een multidisciplinair team dat zowel IT-expertise als business process owners omvat. Dit is van kritiek belang om te valideren dat de vereisten vanuit de business juist uiteen zijn gezet en dat de AI-oplossing het probleem van de business aanpakt", zegt Pacheco. "Bedrijven die serieus omgaan met AI moeten het omarmen als een bedrijfsbrede prioriteit in plaats van een uitsluitend een IT-doelstelling."

Terug naar nieuws overzicht