Ctac boekt hogere omzet, EBITDA en nettoresultaat

Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac

29-10-2020 | door: Witold Kepinski

Ctac boekt hogere omzet, EBITDA en nettoresultaat

Business & Cloud Integrator Ctac heeft zijn resultaten over het derde kwartaal 2020 bekend gemaakt. De omzet stijgt met 6,1% naar 21 miljoen euro. Het nettoresultaat stijgt met 12,5% naar 0,9 miljoen euro

De Covid-19 pandemie leidt tot aanhoudende voorzichtigheid bij klanten en druk op groei aldus Ctac. Aanvullende overheidsmaatregelen als gevolg van Covid-19 en overige onvoorziene omstandigheden voorbehouden wordt voor 2020 een stijging van de omzet en EBITDA verwacht ten opzichte van 2019.

Henny Hilgerdenaar (foto), CEO van Ctac: "Ondanks de blijvende effecten van de pandemie op onze samenleving, kunnen wij betere prestaties rapporteren over het derde kwartaal ten opzichte van 2019. Wij zijn niet ontevreden met de ontwikkelingen die Ctac in 2020 tot op heden laat zien en gaan door met het doorvoeren van operationele verbeteringen en de review van ons product portfolio. Wij verwachten deze review in Q4 afgerond te hebben. De verwachtingen van onze eigen IP-producten blijven positief, de commerciële inspanningen op deze producten zullen verder geïntensiveerd worden, teneinde de groei van deze producten verder te stimuleren. De komst van de nieuwe sales director voor Ctac Nederland gaat hieraan bijdragen. In de afgelopen maanden is veel energie geïnvesteerd in het searchen naar talent, wat heeft geresulteerd in 10 nieuwe collega’s per 1 oktober jongstleden. Ctac heeft een groeistrategie gedefinieerd, waarbij retentie en aantrekkingskracht op nieuw talent kritisch zijn in de realisatie van de ambities. Circa 35% van de new hires is afkomstig uit het persoonlijke netwerk van onze medewerkers. Deze referral programma’s zijn succesvol. Om de aantrekkingskracht te versterken heeft Ctac het employer brand geactualiseerd en deze wordt in oktober 2020 geïmplementeerd. Dit geeft een impuls aan de relevantie op de arbeidsmarkt van Ctac voor de komende periode."

Pieter-Paul Saasen, CFO van Ctac: "Onze prestaties in het derde kwartaal vertonen een stijgende lijn. De omzet stijgt met name als gevolg van de acquisitie van Purple Square en door een hogere vraag naar XV licenties. De stijging van de EBITDA in het derde kwartaal toont het positieve effect van het kostenbeheersingsprogramma aan. Na een uitdagend tweede kwartaal zien we in het derde kwartaal een licht herstel als gevolg van toegenomen consumentenvertrouwen. Dit vertaalt zich naar een groei in licenties & projecten in het Retail domein en onze XV Retail activiteiten. Recent hebben we ook de opdracht ontvangen van Galeria Inno waar momenteel onder leiding van Ctac een digitalisering van het gehele IT-landschap plaatsvindt. Daarmee mogen we ook Inno rekenen tot onze klantenkring die gebruikmaakt van ons omnichannel platform inclusief loyalty. In de vastgoedbranche zien we momenteel beperkte investeringsbereidheid als het gaat om volledige re-platforming. Bij bestaande klanten loopt de business door en we zullen de resterende maanden van 2020 nog een livegang kennen van een klant die we binnen ons Fit4-platform hebben geadopteerd. België heeft de eerste maanden van de Covid-19 uitbraak meer last gehad dan Nederland, inmiddels zien wij daar weer omzetgroei. Het is de verwachting dat België ondanks de relatief zware impact van de uitbraak in staat zal zijn om over 2020 een break-even resultaat te realiseren. In Frankrijk is overeenstemming bereikt over de afwikkeling van het in december 2016 beëindigde project. Dit brengt geen extra kosten met zich mee."

Terug naar nieuws overzicht