Welke trends vormen en beïnvloeden het MSP landschap?

Hans ten Hove, Sales Director Northern Europe bij Datto

29-10-2020
Deel dit artikel:

Welke trends vormen en beïnvloeden het MSP landschap?

MSP’s vormen de basis van het IT-kanaal, meer dan ooit nu organisaties massaal vertrouwen op een MSP als partner om de ingewikkelde IT-infrastructuren mogelijk te maken om remote te kunnen werken. De MSP moet daarbij een stabiele basis zijn voor zijn klanten, iets wat vaak een uitdaging is een markt die snel verandert en onderhevig is aan flink een aantal trends – trends die voornamelijk spelen aan klantzijde en dus een directe invloed hebben op de dienstverlening en het aanbod van MSP’s.

Allereerst de primaire rol van een MSP: is deze nou gefocust op technische ondersteuning of juist op business-gebied? Fungeert een MSP als business consultant om de klant te helpen IT zo optimaal én veilig mogelijk in te richten, of is deze MSP verantwoordelijk voor de daadwerkelijke IT? Een rondvraag onder MSP’s wereldwijd, uitgevoerd voor het State of the MSP rapport, leert dat vrijwel de helft van de MSP’s zijn primaire rol als een mix van technische en business-gerelateerde verantwoordelijkheden ziet (46%). 23% vindt zichzelf verantwoordelijk voor enkel de technische facetten, 31% voor de business-verantwoordelijkheden.

Back-up oplossing of BCDR? De keuze op het gebied gegevensbescherming en continuïteit
Binnen de klantengroep van de MSP’s kan ruwweg een tweedeling gemaakt worden: klanten met een traditionele back-up en klanten met een volledige BCDR-bescherming, die meer in de trend meegaan. In de adoptie van BCDR-oplossingen zien we in de branche een stijgende lijn, maar toch blijken veel eindklanten hier nog niet in mee te gaan. Gemiddeld 70% van de klanten beschermt servers met een back-up oplossing, slechts 55% gaat mee in de trend en kiest voor een volledige bedrijfscontinuïteitoplossing.

Het is lastig te duiden of het hierbij gaat om een gebrek aan extern advies, budgetbesparing of bewustwording, maar toch duiden veel signalen op dit laatste. Zo zijn ook (slechts) 38% van alle eindpunten die door een klant worden ingezet beschermd. Relatief laag, vooral als we weten hoe vaak er (ransomware)aanvallen worden uitgevoerd op endpoints.

On-premises verdwijnt, cloud neemt het over

De inzet van on-premises servers lijkt op zijn retour: 38% van de respondenten verwacht een matige afname van de servers, 19% een aanzienlijke afnamen binnen de komende drie jaar. Toch verwacht 43% van de MSP’s wel dat de on-premises werkbelasting binnen drie jaar gelijk blijft of zelfs toeneemt. Een aantal MSP’s gebruikt voor de dataopslag datacenters, 44% kiest voor een cloudoplossing. Waar voorheen voornamelijk AWS en Google Cloud werden gekozen, zie we nu dat de trend meer schuift richting de inzet van Microsoft Azure (51% kiest voor Azure).

Nu is de trend en groei van implementatie van clouddiensten niet geheel nieuw: ook onder eindklanten is het gebruik groot. 62% van de eindklanten maakt momenteel gebruik van Microsoft 365-clouddiensten, en de verwachting is dat 70% van de huidige ‘niet-cloudgebruikers’ alsnog binnen twee jaar overstapt naar de cloud. Toch kent deze trend ook een belangrijke uitdaging: volgens MSP’s voornamelijk de verschillende kostenoverwegingen die gemaakt én overwonnen moeten worden voordat een cloudmigratie gekozen en ingezet wordt.

Van Managed Service naar Managed Security Service

Het is geen vanzelfsprekendheid dat een MSP ook een security-aanbod heeft. Toch zien we daarin een duidelijk stijgende lijn: bijna 75% van de MSP’s heeft vandaag de dag al een Managed Security-aanbod. Vaak wordt dit aangeboden in samenwerking met een MSSP (Managed Security Service Provider) – waarschijnlijk vanwege de complexiteit van IT-beveiliging. Hoewel we in deze trend zien dat het Managed Security-aanbod varieert, richten de meeste MSP’s zich wel op dezelfde tools en technologieën: antivirussoftware (70%), back-up en disaster recovery (69%) en e-mailbeveiliging (64%). De shift van enkel Managed Services naar ook Managed Security Services wordt dus langzaamaan ingezet. Zo zien we inmiddels dat 31% zijn eigen security-diensten aanbiedt, wat naar verwachting in de komende jaren verder zal oplopen.

Toch mogen MSP’s het aanbieden van security-diensten niet onderschatten. De IT-beveiliging is een complexe omgeving, iets wat door experts moet gebeuren. De samenwerking tussen MSP en MSSP moet dan ook zeker gekoesterd worden, aangezien dit zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige en succesvolle toetreding op het gebied van security. MSP’s zelf zien die waarde ook: 44% is van plan om de komende 12 maanden met een MSSP samen te gaan werken, tegenover 25% die zelf Managed Security-diensten wil gaan aanbieden binnen datzelfde tijdsbestek.

Kansen en mogelijkheden: afhankelijk van trends bij eindklanten

Net zoals veel andere IT-aanbieders zien we ook voor MSP’s volop groeikansen, gedreven door de impact van de coronacrisis. Zo zullen veel cloudmigratieprojecten bij klanten in een stroomversnelling komen, is specifieke kennis belangrijk en zoeken ze steeds meer de balans op tussen zowel technische- als businessverantwoordelijkheden bij klanten.

Toch blijft de markt voor MSP’s een uitdaging, mede door de afhankelijkheid van de eindtrends. De trends waar de eindklant mee te maken heeft vormen de trends voor de MSP’s – en die zijn nogal veranderlijk…

Door: Hans ten Hove, Sales Director Northern Europe bij Datto

Terug naar nieuws overzicht
Security