Gartner: nog enorme potentie voor inzet van AI

Brian Manusama, senior director Research and Advisory Gartner

26-09-2020 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

Gartner: nog enorme potentie voor inzet van AI

Ondank alle theoretische aandacht die artificial intelligence krijgt is er in praktijk nog veel winst mee te boeken. Veel organisatie experimenteren ermee, maar missen kansen door te weinig aandacht te besteden aan de onderliggende strategische vragen die eerst beantwoord moeten worden om het maximale profijt te halen uit AI. We spraken hierover met Brian Manusama.

Op het gebied van AI vinden door de uitzonderlijke situatie bijzondere ontwikkelingen plaats, constateert Brian Manusama, senior director Research and Advisory van Gartner. “Je ziet bijvoorbeeld dat de druk op de callcenters en customer services-afdelingen enorm is toegenomen. Iedereen zat thuis met vragen: op het gebied van medische zorg, overheidsregels, eigenlijk op elk gebied. Er was dus ineens veel meer behoefte om chatbots en virtual assistants in te zetten.”

Niet alleen om de call-volumes naar beneden te krijgen, maar ook om de consistentie bij het beantwoorden van vragen te waarborgen. “En wat daarbij opvalt is dat veel bezwaren die eerder tegen het gebruik van chatbots werden opgeworpen, ineens volledig overboord gegooid werden. Zowel aan de klant- als aan de organisatiekant. Met de huidige hoge aantallen calls zien veel bedrijven echt dat de inzet van chatbots en dergelijke de enige optie is om toch tijdig met de klanten te kunnen communiceren en empathisch over te komen.”

Nadenken

Maar daar zit ook een risico in. “Veel bedrijven zie ik nu een soort van doodlopende straat inlopen. Zij proberen de hoge call volumes zo snel mogelijk te lijf te gaan door conversational AI-tools, zoals chatbots, in te zetten. Maar ze nemen daarbij te weinig tijd om na te denken wat ook op de middellange en lange termijn voor hen de juiste tools zijn, wat zij verder allemaal nog met AI zouden willen en wat bijvoorbeeld hun tone-of-voice zou moeten zijn.”

“Wat wil ik zelf? Waar gaat de AI-leverancier op termijn naar toe? Over al dat soort vragen wordt nu nauwelijks nagedacht. Men handelt te snel en daardoor zie je veel ongelukken gebeuren. En dat is erg jammer, want we hebben al voldoende ongelukken gehad in de chatbotmarkt. En net nu er sprake was van een zekere volwassenheid in de markt, zie je dat die deels te niet wordt gedaan door te snelle implementaties.”

Kosten en prijsmodellen

Een andere trend die hij ziet is dat de conversational AI-markt te maken heeft met de gehanteerde prijsmodellen. “Er zijn zo’n 1.500 leveranciers actief in de markt, en die hanteren wel 100 verschillende prijsmodellen. Eigenlijk is iedereen nog volop aan het experimenteren. Dat is natuurlijk sowieso een kenmerk van een opkomende markt, maar de coronatijd maakt het allemaal nog wel spannender.”

“Je ziet dat veel leveranciers ervoor gekozen hebben hun tools nu gratis weg te geven. Dat lijkt leuk voor de klant op de korte termijn, maar organisaties moeten goed beseffen dat de inzet van virtual assistants alleen maar succesvol kan zijn als het een continu proces is. En de ondersteuning van een continu proces kan natuurlijk niet gratis weggegeven worden.”

“Daarom pleit ik ervoor dat organisaties zich echt verdiepen in de investeringsaspecten, ook op de lange termijn, voor zij een keus maken voor de inzet van conversational AI. Ook moet je nadenken over vragen als: ‘Hoe wil je het gehost hebben?’, ‘Wil je het zelf maken of moet het een turn-key oplossing zijn?’, ‘Wat is de ideale contractlengte?’ ,‘Welke geografische gebieden wil je afdekken?’, ‘Wanneer is de implementatie een succes?”

Ambitie

Al dit soort aspecten zouden meegenomen moeten worden bij de keuze voor een AI-tool of leverancier. “En daarbij komt dat je als organisatie ook eerlijk moet zijn over je eigen maturiteit. Kan jouw IT-organisatie de inzet van AI wel aan? En – op meer strategisch niveau – wat is de ambitie van jouw organisatie ten aanzien van het vormgeven van een AI-strategie? De antwoorden op die laatste twee vragen hebben veel invloed op de prijsmodule die je wilt aannemen.”

Zo zijn sommige organisaties al ver op weg met AI, met bijvoorbeeld een eigen team. Zij willen veelal uitsluitend betalen voor wat ze afnemen en daarom kiezen voor een pay-as-you-go constructie. Organisaties die net met AI starten daarentegen en nog volop aan het experimenteren zijn, hebben veel meer aan een pakket, ofwel ‘fixed bundle’, waarbij duidelijk omkaderd is wat zij krijgen. Dat zorgt ervoor dat zij toch al enige ROI kunnen krijgen en dat zij met name ook de buy-in van de organisatie kunnen krijgen, voordat zij verder gaan op de weg van AI.”

Chatbots

In bredere zin ziet hij drie hoofdgebieden waarop AI ingezet kan worden. “Als eerste is er Conversational AI, waarbij onder andere door de inzet van chatbots de klantgesprekken sneller en consistenter gevoerd kunnen worden. Dan is er als tweede Analytical AI, waarbij de analyse van grote hoeveelheden data kan leiden tot nieuwe inzichten of sturingsinformatie. En als derde aspect kan AI ook worden ingezet om processen te optimaliseren.”

Tegelijkertijd zijn er volgens hem vier barrières die het starten met AI in de weg staan. “We zien dat de ambities groot zijn, maar dat er in de praktijk vaak nog weinig van de implementatie van AI terechtkomt. En als we dan aan organisaties vragen hoe dat komt, krijgen we eigenlijk steeds dezelfde vier antwoorden.”

Data

“Ten eerste wordt er vaak gezegd: “Wij hebben niet de juiste data tot onze beschikking”. En als tweede barrière wordt genoemd: “Wij hebben niet de juiste mensen”. Als derde horen we vaak: “We weten eigenlijk niet goed waar we moeten beginnen” en als vierde bewaar wordt opgeworpen dat de AI-markt en -leveranciers weinig transparant zijn. Helaas zorgen deze barrières ervoor dat 70% van de implementaties van AI gericht zijn op conversational AI en men eigenlijk niet of nauwelijks toekomt aan de inzet van AI in de breedte.”

“Eigenlijk zijn alle AI-initiatieven op dit moment gericht op het verbeteren van de klantbeleving, terwijl er ook veel voordelen te behalen zouden zijn op het gebied van efficiency en verbeteren van de interne processen. Samenvattend zou je kunnen zeggen dat er in de markt nog veel acceptatieproblemen zijn ondanks de hype die er bestaat rondom AI. Dat blijkt overigens ook uit de cijfers van onze jaarlijkse enquête onder CIO’s. Eind 2018 gaf 14% van de door ons ondervraagde organisaties aan dat zij al AI geïmplementeerd hadden, terwijl 23% van de organisaties aangaf van plan te zijn dit in 2019 te gaan doen. Toen wij eind 2019 diezelfde bedrijven weer vroegen wat daarvan terecht gekomen was, bleek slechts 19% daadwerkelijk gestart te zijn. 18% van de organisaties die het wel van plan waren hebben uiteindelijk in 2019 dus toch niets met AI gedaan.”

Registreer HIER voor de Virtual editon of Gartner IT Symposium Xpo 9-12 november 2020

Auteur: Marco van der Hoeven

Terug naar nieuws overzicht

Tags

gartner
Gartner