AIVD en MIVD gingen over de schreef met verzameling bulkdatasets

22-09-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

AIVD en MIVD gingen over de schreef met verzameling bulkdatasets

De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bewaren verzamelde datasets die data van burgers kunnen bevatten in sommige gevallen onrechtmatig. Ook is de hackbevoegdheid van de AIVD voor het verzamelen van bulkdatasets verschillende keren onrechtmatig ingezet.

Dit meldt CTIVD, de toezichthouder op de inlichtingendiensten. De Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017 geeft de AIVD en MIVD de bevoegdheid hacks uit te voeren om datasets in bulk te verzamelen. Dit mag alleen indien de minister hiervoor toestemming verleent en deze toestemming is getoetst door de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden.

Data vernietigd

In totaal onderzocht het CTIVD zestien operaties van de AIVD waarbij deze bevoegdheid is ingezet. In drie gevallen blijkt het verzoek voor de inzet van de bevoegdheid te zijn afgewezen, maar is de hack uiteindelijk toch uitgevoerd. De AIVD kwam zelf overigens ook tot deze conclusie en vernietigde de verzamelde gegevens.

Daarnaast zijn bulkdatasets in sommige gevallen te lang bewaard. De diensten moeten binnen uiterlijk anderhalf jaar de relevante van data verzameld via dergelijke hacks beoordelen. Indien deze deadline wordt overschreden, dient de data te worden vernietigd. In verschillende gevallen zijn volledige datasets door de inlichtingendiensten als relevant gemarkeerd, zodat deze langer konden worden bewaard.

De CTIVD is kritisch hierover en beveelt aan de data direct te vernietigen. Onder meer aangezien het merendeel van de gegevens betrekking heeft op personen en organisaties die niet onderzocht worden of zullen worden.

'Beoordeling is rechtmatig verlopen'

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en minister Ank Bijleveld van Defensie melden in een reactie het niet eens te zijn met de conclusie van de CTIVD dat de beoordeling van datasets in sommige gevallen onrechtmatig is verlopen. De ministers schrijven in een beleidsreactie dat de bulkdatasets naar hun oordeel rechtmatig op relevantie zijn beoordeeld.

Het advies de genoemde datasets te vernietigen wordt niet opgevolgd. "Wij achten vernietiging van deze sets bovendien onverantwoord gelet op het operationele belang van deze sets", aldus de ministers.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Overheid