BZK lanceert kennisbank AI en Publieke Waarden

22-09-2020 | door: Witold Kepinski

BZK lanceert kennisbank AI en Publieke Waarden

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de website kennisbank AI en Publieke Waarden gelanceerd en is bereikbaar op www.kennisaipubliekewaarden.nl.

Artificiële intelligentie (AI) wordt volgens het ministerie op steeds meer terreinen ingezet. Het kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, kan de productiviteit verhogen en de werkgelegenheid stimuleren. Tegelijkertijd zijn er ook risico’s aan verbonden voor publieke waarden en mensenrechten.

Om de kansen van AI te kunnen benutten en daarnaast goed voorbereid te zijn op de risico’s van AI-toepassingen is interdepartementale kennisuitwisseling en beleidsafstemming nodig, aldus BZK. Hiervoor is een interdepartementaal samenwerkingsplatform opgericht. Het bestaat uit vier onderdelen: een interdepartementale beleidsgroep, een nieuwsbrief, kennisbijeenkomsten en deze themapagina. Deze themapagina geeft een overzicht van recente beleidsstukken evenals (wetenschappelijke) rapporten en publicaties, die op dit dossier zijn verschenen.

www.kennisaipubliekewaarden.nl

Terug naar nieuws overzicht