Workday zet in op diversiteit en inclusiviteit met VIBE Central en VIBE Index

Pete Schlampp

20-09-2020 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Workday zet in op diversiteit en inclusiviteit met VIBE Central en VIBE Index

Workday, leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources, kondigt twee nieuwe producten aan: VIBE Central en VIBE Index. De oplossingen helpen HR-leiders om initiatieven op het gebied van betrokkenheid en diversiteit (belonging & diversity - B&D) te versterken en voor een betere Value, Inclusion, Belonging en Equity (VIBE) op de werkvloer te zorgen.

VIBE is Workday's aanpak om voor iedereen een goede plek om te werken te creëren. Het bedrijf gebruikt deze oplossingen momenteel om uitzonderlijke werknemers ervaringen te ondersteunen en intern positieve veranderingen te stimuleren. VIBE Central biedt bedrijven die hun B&D-activiteiten intensiveren best practices en rapportages die hen helpen om op één centrale plaats inzicht te hebben in de diversiteit en representativiteit van hun medewerkers. VIBE Index is een B&D-index die organisaties in staat stelt om betrokkenheid, gelijkheid, diversiteit en inclusie zowel te meten als te vergelijken. Zo krijgen zij een beter begrip van eventuele achterblijvende gelijkheid om te weten waar extra inspanningen nodig zijn.

Meer inclusieve werkomgeving

De recente opstand tegen racisme en sociaal onrecht zet ongelijkheden op de werkplek extra in de schijnwerpers. Dat heeft organisaties ertoe aangezet om snel in te grijpen bij ongelijkheid en in te zetten op een meer inclusieve werkomgeving. Veel bedrijven hebben zich de afgelopen jaren uitgesproken voor een steviger B&D-commitment. Toch blijft het lastig om divers talent binnen te houden, meldt Workday. Dat duidt erop dat inclusie een bredere uitdaging is. Het identificeren en rapporteren van diversiteitsgegevens is daarbij een eerste stap, maar voor het bouwen aan een inclusieve cultuur zijn strategische planning en doelbewuste acties noodzakelijk, die voortkomen uit een meer holistische kijk op B&D in de hele organisatie.

Werkgevers staan voor de uitdaging rekening te houden met de vele identiteiten en perspectieven die een werknemer kan meebrengen en op zoek gaan naar gelijkheid in de ervaring van de verschillende groepen in de organisatie. Dat stelt hen in staat om te bepalen waarop ze vanuit talentstrategie hun activiteiten moeten focussen. Workday geeft organisaties de inzichten die zij nodig hebben om te begrijpen waar ze staan en waar ze moeten ingrijpen om een meer diverse werkplek te creëren waar iedereen zich thuis en opgenomen voelt.

VIBE Central brengt alle data op het gebied van diversiteit en inclusiviteit samen op één centrale plaats in Workday Human Capital Management (HCM). Dit stelt organisaties in staat doelen te stellen en de voortgang ten opzichte van die doelen te bewaken. Bedrijven kunnen diversiteit en inclusie beoordelen, meten, benchmarken en beheren op basis van de keuzes die ze zelf maken, zoals ras/etniciteit en geslacht. VIBE Central kan bijvoorbeeld aan het licht brengen dat 10 procent van de vrouwen in de organisatie in de afgelopen drie jaar is gepromoveerd.

VIBE Index

VIBE Index stelt HR-leiders in staat om een B&D-strategie op te stellen en een plan op maat te ontwikkelen. Dat toont de verhoudingsgewijze prestaties en resultaten van de inspanningen van een organisatie op het gebied van talentwerving, talentontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, werknemersbeleving en de cultuur op de werkvloer en levert een heatmap op die de beste kans op een positieve verandering laat zien. Ook is een VIBE Index-score beschikbaar voor de algehele gelijkheid op de werkplek.

VIBE Index maakt gebruik van Workday Prism Analytics om eenvoudig externe datasets te integreren, zoals gegevens van een onderzoek naar het gevoel van medewerkers, waardoor realtime analyses uitgevoerd kunnen worden voor diepere inzichten - en dat alles in Workday. Het is specifiek ontworpen om problemen en lacunes in bestaande diversiteits- en inclusie-indexen en analysetools aan te pakken. , en het levert daarmee een unieke bijdrage aan:

Betrokkenheid en gelijkheid meten

VIBE Index is een manier om betrokkenheid en gelijkheid te meten samen met diversiteit en inclusie, over de volledige loopbaan van een medewerker. Andere indexen die momenteel op de markt zijn, meten volgens Workday doorgaans alleen diversiteit en inclusie.

VIBE Index is één van de eerste B&D-producten die gebruik maakt van intersecties. Dit is een combinatie van verschillende elementen die iemands identiteit bepalen zoals ras/etniciteit, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, capaciteit/beperking, religie en diversiteit in cognitieve vermogens. Deze gegevens gebruikt VIBE Index om de volledige loopbaancyclus in beeld te brengen, waar andere instrumenten slechts een enkele dimensie meten. Zo kunnen klanten bijvoorbeeld vrouwen met een Aziatische achtergrond en zwarte mannen vergelijken op het gebied van leiderschap.

Heatmap

Ook laat VIBE Index zien waar de gelijkheid op de werkvloer tekortschiet en biedt vervolgens een heatmap die aangeeft waar de beste kansen liggen voor positieve veranderingen. Het kan bijvoorbeeld de ongelijkheden in promotie- en leiderschapskansen op de marketingafdeling laten zien die Aziatische vrouwen en zwarte vrouwen krijgen in vergelijking met Aziatische mannen en witte mannen. De bijbehorende heatmap geeft dan aan dat er meer aandacht nodig is voor de ontwikkeling van talent om de kansen van Aziatische en zwarte vrouwen op promotie naar een leiderschapsrol te verbeteren.

"Elke diversiteitsverantwoordelijke staat voor de enorme taak om een diverse en inclusieve werkplek op te bouwen en te bevorderen, maar heeft om dit effectief te doen wel diepere inzichten nodig dan wat er vandaag de dag beschikbaar is in producten", aldus Carin Taylor, chief diversity officer bij Workday. "Datagedreven technologieën zijn van cruciaal belang om betrokkenheid, gelijkheid, diversiteit en inclusie te kunnen meten en volgen en ons zo te helpen de ervaringen van alle groepen beter te begrijpen en te verbeteren. Innovatieve oplossingen zoals VIBE Central en VIBE Index helpen bij het behalen van de successen die we nastreven bij de inzet voor een rechtvaardigere werkplek."

Complex onderwerp

"Diversiteit is een complex onderwerp en er zijn veel aspecten die de individualiteit en identiteit van mensen bepalen", zegt Josh Bersin, wereldwijd sectoranalist. "Intersectionaliteit is een krachtige manier om diversiteit te meten en inclusie van veel groepen mensen te verbeteren. De nieuwe oplossingen van Workday helpen bedrijven om nieuwe groepen in het personeelsbestand die aandacht nodig hebben te identificeren en bieden bedrijven zeer toepasbare informatie om inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie te identificeren.”

"VIBE Index vult een grote leemte in de wereld van B&D-oplossingen met een omvangrijke datastructuur gekoppeld aan analytische inzichten die een volledig nieuw niveau van specifieke gedetailleerdheid opleveren", aldus Pete Schlampp (foto), executive vice president productontwikkeling bij Workday. "Dankzij realtime gegevens over een verscheidenheid aan diversiteitsgegevens en de unieke mogelijkheid om uitkomsten te meten op basis van kruisverbanden, zijn onze klanten beter in staat om een meer datagestuurde aanpak te kiezen die hen helpt gemakkelijk de planningsvoortgang te volgen en, uiteindelijk, de gewenste resultaten op het gebied van betrokkenheid en diversiteit te behalen.”

Beschikbaarheid

VIBE Central is per direct beschikbaar zonder extra kosten voor de klanten van Workday HCM. Workday heeft een aanbieding tot 28 februari 2021 om de eerste 300 Workday HCM-klanten te helpen met best practices-begeleiding en ondersteuning bij de configuratie. De productdiensten van VIBE Index maken gebruik van Workday Prism Analytics en zijn in het eerste kwartaal van kalenderjaar 2021 algemeen beschikbaar voor klanten.

Terug naar nieuws overzicht