Waarom we de digitale vaardighedenkloof moeten dichten

Door: Hank Stokbroekx, GTS Director of Service Marketing, Enterprise Business Group, Huawei Technologies

18-09-2020
Deel dit artikel:

Waarom we de digitale vaardighedenkloof moeten dichten

Volgens het World Economic Forum zal Europa dit jaar een tekort zien van ongeveer 756.000 ICT-professionals, en dit in een regio met topuniversiteiten en hogescholen, en hoogopgeleide arbeidskrachten. In minder ontwikkelde regio's zal het tekort naar verwachting nog acuter zijn. Dus waarom is er een kloof? Een van de belangrijkste redenen voor dit tekort is een gebrek aan synergie tussen onderwijs en de vereisten van de arbeidsmarkt.

Bedrijven en landen met voldoende toegang tot vaardige en geschoolde ICT-professionals zijn echter in staat om beter te concurreren, het inkomen en het bbp te verhogen en de kwaliteit van leven te verhogen. Degenen die geen toegang hebben tot dergelijke professionals, zullen waarschijnlijk nog verder achterblijven. Tegelijkertijd ontwikkelt time technology zich met een ongekende snelheid. Bedrijven staan te popelen om de nieuwste technologieën, zoals AI, 5G en IoT, zo snel mogelijk te implementeren en de competitieve en economische voordelen te realiseren die voortvloeien uit intelligente connectiviteit  – de krachtige convergentie van deze technologieën.

Helaas zijn de eerste resultaten in daadwerkelijke implementatiescenario's vaak teleurstellend omdat IT-teams niet over de meest actuele expertise beschikken. Ze moeten dan extern op zoek naar talent, ook pas afgestudeerden. Digital natives zijn het misschien wel, maar er is een probleem: zelfs pas afgestudeerden zijn de educatieve producten van verouderde technologie. Waarom? Omdat onderwijsinstellingen de curricula niet snel genoeg kunnen aanpassen aan de laatste technologische ontwikkelingen. Het ontwikkelen van leermateriaal en het produceren van een zinvol curriculum kost tijd en geld, waar de meeste instellingen niet genoeg van hebben.

We denken dat de kloof tussen ontwikkelde en opkomende economieën in de toekomst zal worden gedicht. Op dit moment doen we ons best om dat mogelijk te maken. Het Huawei ICT Academy-programma investeert geld, mensen en trainingsmiddelen om dat doel te bereiken. Sinds 2012 breidt Huawei het ICT Academy-programma uit, en tegen het einde van 2019 waren er al 930 universiteiten en hogescholen die hier wereldwijd aan deelnamen.

Op basis van mijn eigen gesprekken met regeringsleiders en vertegenwoordigers uit het Midden-Oosten en Afrika, is het duidelijk dat ze zich realiseren dat het dringend nodig is om de inspanningen om meer studenten en professionals op te leiden in geavanceerde ICT-gebieden, waaronder AI, IoT, big data, 5G en cloud computing, moeten intensiveren. Helaas missen ze de docenten, curricula en apparatuur om deze versnelling op gang te brengen. Dat is hoe de hulp die het Huawei ICT Academy-programma hun universiteiten biedt, waarde kan toevoegen.

Wanneer een onderwijsinstelling toetreedt tot het ICT Academy-programma, ontvangen ze verschillende voordelen:

  • Training en certificering voor twee docenten
  • Cursusmateriaal in elektronisch formaat
  • Gratis online netwerksimulatietool
  • Speciale korting op laboratoriumapparatuur
  • Vouchers voor gratis certificering van studenten

Het cursusmateriaal bevat alles wat nodig voor de voorbereiding op een verscheidenheid aan HCIA- en HCIP-certificeringen, zoals 5G, AI, Big Data, Cloud Computing, IoT, Routing & Switching, Security en Storage. De online tool is eNSP (het Enterprise Network Simulation Program) die ook door Huawei-ingenieurs en onze partners wordt gebruikt om grote netwerken te simuleren zonder dat de daadwerkelijke hardware nodig is.

Vanwege de coronavirus-pandemie heeft de Huawei ICT Academy het Engelstalige ICT-cursusmateriaal online beschikbaar gemaakt voor het grote publiek. Hierdoor kan iedereen die geïnteresseerd is maar thuis geïsoleerd is, zijn ICT-kennis vergroten. 

Huawei heeft het ambitieuze doel gesteld om de komende 5 jaar 2 miljoen mensen op te leiden. Om dit te bereiken, hebben we een investering van $ 50 miljoen toegezegd en de ICT Academy bijgewerkt naar versie 2.0 om meer studenten aan te trekken en de reikwijdte ervan uit te breiden. Het nieuwe programma bevat de volgende toevoegingen:

  • Gezamenlijke ontwikkeling van ICT-cursussen in lokale omgeving en taal
  • Huawei Instructor Development Center-programma
  • Lab-bronnen op de openbare cloud
  • Financiering voor docentenforums en studentenactiviteiten
  • Technologieclub en evenementen

Deze aanvullingen op het bestaande programma zullen meer studenten aanmoedigen om deel te nemen aan de ICT Academy, meer docenten opleiden, het aantal ICT Academies vergroten en de kwaliteit van het trainingsmateriaal verhogen.

Elk jaar kunnen studenten van de Huawei ICT Academy deelnemen aan de wereldwijde ICT-wedstrijd. Teams van vier studenten kunnen als eerste deelnemen aan de landelijke competitie.

Als ze hierin slagen, kunnen ze doorstromen naar de regionale ICT-wedstrijd en uiteindelijk deelnemen aan de wereldwijde finale die plaatsvindt op de nieuwe Huawei-campus in de buurt van het Chinese Shenzhen. In 2019 deden 75.000 studenten mee aan de nationale ICT-wedstrijd in hun land, 50% meer dan het voorafgaande jaar.

Het ICT Academy-programma maakt onderdeel uit van het Huawei TECH4ALL initiatief, dat tot doel heeft ervoor te zorgen dat digitale technologie niemand achterlaat door middel van non-profitprojecten met meetbare resultaten. TECH4ALL gelooft dat iedereen recht heeft op vier basisrechten om de wereld te laten groeien, ontwikkelen en transformeren. Een van die rechten is onderwijs. Samen met onze partners zal het TECH4ALL-programma helpen meer studenten kennis te laten maken met ICT om de digitale vaardigheidskloof te dichten.

De wereld bestaat uit 7,5 miljard mensen, maar slechts de helft van de wereld heeft toegang tot digitale technologie. De rest probeert de achterstand in te halen. Huawei zet zich in om deze digitale kloof te helpen dichten door nieuwe manieren te vinden om mensen zonder macht te versterken, zodat iedereen kan genieten van dezelfde digitale rechten. Het ICT Academy-programma 2.0 maakt deel uit van deze toewijding die zal blijven groeien en een lichtbaken zal worden voor diegenen die hun leven willen verbeteren. Klik op de link voor meer informatie over het Huawei TECH4ALL-initiatief Education4ALL.

Door: Hank Stokbroekx,  GTS Director of Service Marketing, Enterprise Business Group, Huawei Technologies

Terug naar nieuws overzicht