De 5G-standaard zetten

Door: Catherine Chen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Huawei Technologies

14-09-2020
Deel dit artikel:

De 5G-standaard zetten

In 2012 bedacht de Amerikaanse professor Anu Bradford de term "The Brussels Effect," verwijzend naar het eenzijdige vermogen van de Europese Unie om mondiale markten te reguleren. Vandaag zijn we het digitale tijdperk ingegaan waarin data land, arbeid en kapitaal vervangen als de belangrijkste productiefactoren van een economie.

Om te gedijen in de digitale economie, zullen bedrijven opnieuw moeten bedenken hoe waarde wordt gecreëerd en gedistribueerd in een dergelijke economie. We hebben uniforme technische normen nodig, evenals regels voor gegevensbeheer. Door het Brussels Effect is Europa mogelijk de enige wereldmarkt met zowel de wil als het vermogen om deze regels in het digitale tijdperk vast te stellen.

Sommigen noemen data ook wel 'de nieuwe olie'. Er is echter een fundamenteel verschil tussen data en olie. Gegevens zijn onbeperkt en gegevensbronnen nemen oneindig toe. Dit betekent dat de economische ontwikkeling niet langer wordt beperkt door een beperkt aanbod van natuurlijke hulpbronnen. De manier waarop we waarde hebben gecreëerd sinds het industriële tijdperk gaat veranderen.

We hebben dringend governance en regelgeving voor data nodig, aangezien governance consequent achterblijft bij technologische ontwikkelingen. De EU is bijzonder sterk als het gaat om regelgevende capaciteiten. Eerlijk gezegd wordt data governance in veel delen van de wereld over het hoofd gezien. De EU is daarentegen een voorloper geweest.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) betekende een enorme sprong voorwaarts in de bescherming van persoonsgegevens. Het maakt niet alleen informatieve zelfbeschikking mogelijk, maar biedt ook oplossingen voor gevallen waarin de persoonlijke levenssfeer wordt geschonden. Als het gaat om het stellen van normen, moet Europa het vertrouwen blijven houden om te blijven evolueren.

Als economie met uitgebreide connecties en handelsbanden met andere wereldeconomieën, zijn de technische normen die het beste bij Europa passen, mondiaal verenigd en ondersteunen ze samenwerking en inclusiviteit.

Een mondiale markt die wordt beheerst door uniforme normen zou veel uitzonderlijke Europese bedrijven ten goede komen, doordat ze hun sterke punten ten volle kunnen benutten. Sinds de industriële revolutie heeft Europa meer bijgedragen aan de ontwikkeling van normen dan welke andere regio dan ook.

De industrienormen van de EU hebben invloed gehad op de soorten producten die we produceren en op de manier waarop wereldwijd zaken worden gedaan. De REACH-chemicaliënverordening van de EU geeft bijvoorbeeld richting aan de productuitvoering van het Amerikaanse Dow Chemistry op dezelfde manier als EU-normen voor zuivelproducten aangeven hoe Chinese zuivelfabrieken hun apparatuur installeren.

Uiteindelijk zorgen deze voorschriften voor kwaliteit over de hele wereld. Op regels gebaseerde governance en multilateralisme zullen de positie van Europa in het digitale tijdperk versterken en bijdragen tot een bloeiende digitale economie in Europa. Dit zal ook andere markten beïnvloeden om hun eigen industrieën en economie op een meer evenwichtige manier te ontwikkelen.

De wereld van vandaag is vol onzekerheden. Bedrijven hebben de zekerheid van regels en systemen nodig om ze in de goede richting te sturen. Europa is goed gepositioneerd om de belangrijkste technologische regulator ter wereld en de belangrijkste regelgever voor de digitale economie te worden. Ik hoop dat Europa het voortouw zal blijven nemen bij de ontwikkeling van multilaterale normen en regels. Alle geglobaliseerde bedrijven, zowel in Europa als elders, zullen profiteren van dergelijk leiderschap.

Door: Catherine Chen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Huawei Technologies

Terug naar nieuws overzicht

Tags

5G