Meer aandacht voor ondersteuning leraren bij inzet geavanceerde technologie

Rob Idink, HP Nederland

14-09-2020 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Meer aandacht voor ondersteuning leraren bij inzet geavanceerde technologie

De coronacrisis heeft de noodzaak van technologie in het onderwijs benadrukt: 91% van de beslissers in het voortgezet onderwijs geeft aan dat zij door de coronacrisis de toegevoegde waarde van technologie in het onderwijs hebben gezien. Zo zagen velen ook het gemak (80%) en de noodzaak (72%) van technologie. Dit blijk uit een onderzoek van DirectResearch in opdracht van HP Nederland onder 204 Nederlandse beslissers in het voortgezet onderwijs. Technologie – niet alleen PC’s en printers voor ondersteuning bij digitale lessen, maar ook geavanceerde technologie zoals VR, robotics en immersive computing – wordt gezien als essentieel voor de ontwikkeling van leerlingen. Sterker nog: 72% van de beslissers is van mening dat leerlingen het gebruik van geavanceerde technologie juist nodig hebben om kennis en skills te ontwikkelen die nodig zijn om later kans te maken op de arbeidsmarkt.

Voordelen geavanceerde technologie

Volgens de beslissers heeft geavanceerde technologie binnen het voortgezet onderwijs grote voordelen: het maakt gepersonaliseerde educatie mogelijk (87%), zoals het aanpassen van de lesstof aan het niveau van de leerling. Daarnaast is 78% van mening dat het leerproces van leerlingen beter bij te houden is met behulp van geavanceerde technologie. De mening of geavanceerde technologie leidt tot meer afleiding is verdeeld (eens: 32%, oneens: 29%).

Rob Idink (foto), Managing Director HP Nederland: “Dit onderzoek bevestigt het belang van geavanceerde technologie in het onderwijs. Echter is educatie pas optimaal wanneer zowel leerlingen als leerkrachten zich comfortabel voelen en vertrouwen hebben in de lesprogramma’s en de leermiddelen. Het HP Learning Lab helpt leekrachten om de technologie in praktijk eigen te maken en stelt leerlingen in staat hun creativiteit en digitale competenties te ontwikkelen. Ook denken we samen met gespecialiseerde partners met scholen mee hoe zij dit financieel kunnen realiseren.”

Huidige barrières in onderwijzen met technologie

Ondanks dat bijna alle beslissers aangeven het belangrijk te vinden dat geavanceerde technologie wordt toegepast in het onderwijs (91%), geeft één op de vijf beslissers aan dat zij de indruk hebben dat er op hun school minder gebruik wordt gemaakt van technologie dan op andere scholen. Dit is deels te wijten aan de belemmeringen die beslissers noemen om te investeren in technologie. De beslissers ervaren voornamelijk de geringe technologische kennis onder leraren als belemmering (70%). Daarnaast gaf meer dan de helft van de beslissers (60%) aan dat de aanschafkosten van materiaal een obstakel vormen om met technologie te onderwijzen. Van alle belemmeringen zouden beslissers in het voortgezet onderwijs het liefst investeren in de kennis van docenten (30%), met op de tweede plek begeleiding voor leraren (15%).

Geavanceerde technologie in het onderwijs in de toekomst

De hoge nood voor het zetten van stappen wordt breed gedeeld. Volgens de beslissers is het belangrijk voor Nederland om actie te ondernemen: 1 op de 4 beslissers (25%) vindt dat Nederlandse middelbare scholen achterlopen op het gebied van geavanceerde technologie in het onderwijs.
“Onderwijs bepaalt de vitaliteit, veerkracht en kwalitet van een samenleving. Het is daarom essentieel dat het onderwijs in Nederland tot de internationale top blijft horen,” zegt Rob Idink. “Modernisering is hierbij een belangrijke factor. Een verschuiving van lineair leren naar een leerpad dat de scholieren deels zelf kunnen bepalen naar gelang hun voorkeuren en doelstellingen. Natuurlijk kunnen leerlingen nog steeds een atlas openslaan, maar als zij via een VR-bril zelf een virtuele wereldreis maken leren ze effectiever. Als ze daarnaast ook nog leren hoe ze een mini-robot kunnen bouwen of programmeren, dan geven we ze competenties waarmee ze succesvol worden in de moderne economie.”

Implementatie in de praktijk

Bij het uitrollen van geavanceerde technologie spelen de aanschafkosten (bij 60% van de respondenten) en onderhoud een belangrijk obstakel. Om scholen te ontzorgen bij de aanschaf en het gebruik van de generieke computers en printers heeft HP een speciaal HP Campus programma ontwikkeld samen met gespecialiseerde partners. Hierbij wordt ook gekeken naar de continuiteit en de dienstverlening gedurende het jaar. Daarnaast werkt HP nauw samen met partners zoals De Rekenwinkel om ook de implementatie van het HP Learning Lab te realiseren.

Klaas Kuperus, De Rekenwinkel: “Bij zowel grote als kleine scholen geeft de strategie van de school de doorslag. Willen en durven zij de stap te zetten om hun onderwijsaanbod echt te moderniseren? In de praktijk zien we dat door subsidies, ofwel de betrokken scholengemeenschappen budget beschikbaar wordt gesteld. Maar ook hier geldt vaak dat, door maatwerk en het samen denken in oplossingen, het voor elke school mogelijk zou moeten zijn om geavanceerde technologie in te zetten”.

Bekijk de video.

Terug naar nieuws overzicht