Enovation neemt MULTIsignaal over

09-09-2020 | door: Redactie

Enovation neemt MULTIsignaal over

Enovation vergroot haar vermogen om samenwerking in de zorg en (semi-)publieke sector te ondersteunen via de strategische overname van Verwijsindex solution provider MULTIsignaal en haar moedermaatschappij Centrum voor Publieke Innovatie (CPI). Door de overname ontstaat een organisatie die ruim 250.000 zorgprofessionals bereikt.

Na de oprichting in 2006 heeft MULTIsignaal zich gepositioneerd als ondersteuner van de Verwijsindex in Nederland. Het bedrijf biedt een oplossing die het mogelijk maakt dat zorgprofessionals die zich zorgen maken om dezelfde jongeren (< 23 jaar), met elkaar in contact kunnen komen. MULTIsignaal heeft een leidende positie in de markt en bedient momenteel 267 Nederlandse gemeenten, waar verschillende soorten zorgaanbieders zijn aangesloten, waaronder gecertificeerde instellingen (voorheen Bureau Jeugdzorg), huisartsen, scholen, wijkteams, GGZ-instellingen en instellingen voor verslavingszorg.

De combinatie van Enovation en MULTIsignaal maakt dat professionals die willen samenwerken, dit in de toekomst nog eenvoudiger en veiliger kunnen doen. De producten van beide bedrijven zijn zeer complementair aan elkaar. Omdat de combinatie zowel sterk is binnen zorg en welzijn in de semi-publieke sector, als in het medische zorgdomein, ontstaat hier een unieke combinatie die klaar is voor ondersteuning van toekomstige wetgeving op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. De combinatie bedient alle gemeenten van Nederland.

Jeroen van Rijswijk (CEO Enovation): ‘’De dienstverlening van Enovation richt zich sterk op de gezondheidszorg. Er is steeds vaker sprake van intensieve samenwerking tussen de zorg en andere facetten uit het sociaal domein. De zorg wordt steeds vaker in een thuissituatie geboden. De rol van de cliënt verandert, inclusief het contact met en tussen de zorgverleners.

Voor de gebruikers van Enovation en MULTIsignaal worden de communities van 24.000 zorgorganisaties, ruim 250.000 zorgverleners en meer dan 300 gemeenten samengevoegd, met als doel veilige informatie-uitwisseling te bieden. Met deze samenvoeging ontstaat een unieke en onderscheidende combinatie, waarmee we het werk van vele duizenden eindgebruikers vereenvoudigen’’.

Rene Rentinck (Partner MULTIsignaal): “De binnen MULTIsignaal samenwerkende gemeenten hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat samenwerking in de jeugdzorg sneller en makkelijker tot stand kwam. Door het samengaan met Enovation wordt de community van MULTIsignaal nog beter aangesloten op het medische domein en ontstaan kansen om in de toekomst ook de uitwisseling van gegevens sneller en veiliger te laten verlopen. Met deze nieuwe combinatie, waarbij “privacy by default” norm is en waarbij de burger wordt betrokken in de samenwerking, maken we afstemming weer gewoon’’.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Zorg, Software