Hoe u de voordelen van een digitaal aangedreven economisch herstel kunt maximaliseren

Door: Andrew Williamson, Vice President Government Affairs and Economic Adviser Huawei Technologies

27-08-2020
Deel dit artikel:

Hoe u de voordelen van een digitaal aangedreven economisch herstel kunt maximaliseren

De meeste mensen zijn het erover eens dat digitale technologieën een cruciale rol hebben gespeeld bij het laten blijven functioneren van de samenleving tijdens de coronapandemie. Bovendien was de ICT-sector een van de weinige financiële succesverhalen van 2020, getuige de snel stijgende aandelenkoersen van de grootste ICT-bedrijven. Satya Nadella, CEO van Microsoft, merkte op dat zijn bedrijf klanten had ondersteund door wat kan worden omschreven als ‘twee jaar aan digitale transformatie in slechts twee maanden’. Deze trend in de ICT-sector en de economie in het algemeen lijkt alomtegenwoordig te zijn. Een sterk verbeterde digitale versnelling van onze samenlevingen is duidelijk gaande, zelfs sneller dan de meest optimistische prognoses van vóór de coronacrisis.

Dit toegenomen gebruik van digitale oplossingen door zowel bedrijven als consumenten heeft de samenleving schijnbaar op de drempel van de ‘slimme economie’ gebracht. Verschillende verlichte regeringen erkennen dit nieuwe paradigma en hebben de digitale sector centraal gesteld in hun macro-economische herstelplannen. Zuid-Korea kondigde bijvoorbeeld in mei zijn ‘Digital New-Deal’ aan - een ambitieus plan om het land van een digitale volger naar een gangmaker te maken door substantiële investeringen in 5G, kunstmatige intelligentie, cloud computing en het internet der dingen. Het huidige fiscale stimuleringsplan van Duitsland stelt 4,4 miljard euro voor om extra investeringen in kunstmatige intelligentie te financieren, en om meer te investeren in kwantumcomputers en 5G- en 6G-technologieën. Het omvat ook nog eens 6,1 miljard euro aan voorgestelde financiering om de digitalisering van openbare diensten en smart city-innovaties te bevorderen. De Japanse regering heeft een reeks initiatieven genomen om belastingverlagingen en belastingkredieten aan te bieden ter ondersteuning van de uitrol van 5G en bijbehorende toepassingen, zoals slimme fabricage. Andere landen hebben soortgelijke prioriteiten toegezegd of zien al snel de voordelen ervan in.

Deze nationale investeringen in digitale infrastructuur en digitale ecosystemen zullen ongetwijfeld helpen om de veerkracht van deze landen tegen corona te vergroten en hun economisch herstel te stimuleren. Om regeringen in staat te stellen het digitale dividend voor hun samenlevingen te maximaliseren, ervoor te zorgen dat het geld van de belastingbetalers goed wordt besteed en als eerste een voordeel te behalen voor hun nationale digitale ecosystemen, zal de ondersteunende beleidsomgeving echter ook een cruciale rol spelen. Met dit in gedachten werkt Huawei Technologies samen met onderzoeks- en managementadviesbureau Arthur D. Little om de beste beleidsbenaderingen te beoordelen voor het voeden van de sterkste digitale economieën en het stimuleren van het economisch herstel.

Een digitale economie bestaat uit vele aspecten. Bepaalde delen van de wereldwijde digitale waardeketen worden momenteel gedomineerd door een paar landen - bijvoorbeeld softwarediensten in Ierland en de Filippijnen, en hardwareproductie in China en Zuidoost-Azië. De tijd lijkt nu rijp voor nieuwkomers. Daarentegen zijn andere elementen van de digitale economie intrinsiek lokaal - bijvoorbeeld e-overheid, e-gezondheidszorg, e-onderwijs, ondersteunende diensten en connectiviteit.

Aangezien beleidsmakers verschillende opties en praktijken overwegen om de voordelen van de digitale economie te maximaliseren, raden we aan te erkennen dat ‘one size fits all’ niet voor iedereen opgaat. Tot op heden waren de meeste beleidsvoorschriften voor de digitale economie over het algemeen hetzelfde voor alle landen, ongeacht hun stadium van nationale economische ontwikkeling en nationale prioriteiten. Moeten beleidsmakers die in de minst ontwikkelde landen werken ook proberen hun beperkte middelen te investeren in geavanceerde AI en hetzelfde rendement verwachten? Wij denken dat het voor de hand liggende antwoord ‘nee’ is. Elk land is uniek of kan worden gekenmerkt door een aparte reeks nationale digitale kenmerken. Alle landen kunnen profiteren van comparatieve voordelen in de wereldwijde digitale economie. De uitdaging is om te bepalen waar individuele regeringen hun nationale digitale beleidsinspanningen op zouden moeten richten en hoe ze dit zouden moeten doen.

Om beleidsmakers te ondersteunen bij hun denken en hun strategische focus te helpen ontwikkelen, hebben we een aantal verschillende archetypen van de digitale economie geïdentificeerd. Dit stelt overheden in staat om een beter op maat gemaakte en onderscheidende aanpak te volgen om hun beleid en doelstellingen op het gebied van de digitale economie te versterken. Alleen op die manier kan het digitale dividend worden gemaximaliseerd.

Onze wereldwijde analyse van de ICT-waardeketen omvat een gedetailleerde benchmarking van gunstig beleid en mogelijkheden. Onze onderzoeksconclusies zijn het resultaat van talrijke discussies met experts uit de ICT-sector op het gebied van nationale digitale transformatie, naast een uitgebreid literatuuronderzoek. Het onderzoek profiteert ook van Arthur D. Little's toonaangevende wereldwijde projectrepository van nationale ICT-strategieën en branche-ervaring. Hierdoor hebben we zeven archetypen van de digitale economie geïdentificeerd waarmee alle landen zich kunnen identificeren: Innovatiehubs (Innovation Hubs, IH), Efficiënte Prosumenten (Efficient Prosumers, EP), Service-krachtpatsers (Service Powerhouses, SP), Mondiale Fabrieken (Global Factories, GF), Zakelijke Hubs (Business Hubs, BH), ICT Geavanceerd (ICT Patrons, IP) en ICT-starters (ICT Novices, IN).

De zeven archetypen van de digitale economie met voorbeeldlanden

Het in kaart brengen van landen op archetypen heeft geleid tot twee belangrijke inzichten. Ten eerste sluiten archetypen elkaar niet uit, en een land kan ook (enkele) kenmerken van een tweede archetype vertonen. Ten tweede is de overgang naar een archetype met een hogere waarde mogelijk en zelfs wenselijk, maar dat vergt een gezamenlijke inspanning. Roemenië is bijvoorbeeld overgegaan van ICT Geavanceerd naar een Service-krachtpatser (vooral in cyberbeveiligingsdiensten), en Finland van een Mondiale Fabriek naar een Innovatiehub. Mexico is in korte tijd overgegaan van ICT-starter naar een Mondiale Fabriek.

Ons onderzoek suggereert ook dat landen digitale waardecreatiepaden moeten ontwikkelen die aansluiten bij hun meest geschikte archetypen, gebruikmakend van hun inherente sterke punten, maar verankerd door hun economische en technologische realiteit, die vaak uniek is.

Gebaseerd op archetypen gaat het onderzoek verder om beleidsmakers gedetailleerde beleidsprioriteiten te bieden op 23 beleidsterreinen die van groot belang zijn voor de digitale economie, verdeeld over vier thematische categorieën. Het bevat ook voorbeelden van beste praktijken uit de hele wereld, door ons onderzoeksteam beoordeeld op basis van werkzaamheid en eindresultaten. De vier onderling verbonden thematische onderwerpen zijn technologie, capaciteiten, ecosysteem en industrie. Samenvattende aanbevelingen op het hoogste niveau volgen.

Technologie

De meeste landen hebben een betere connectiviteit nodig. Ongeacht het nationale archetype moeten overheden beleids- en regelgevingskwesties aanpakken met betrekking tot breedband, spectrum, cyberbeveiliging, gegevensbescherming en privacy, en cloud computing.

Een best-practice 5G-strategie is essentieel om de introductie van nieuwe applicaties en services te ondersteunen die hogere communicatiesnelheden en lagere latenties nodig hebben. Dit is van cruciaal belang voor alle archetypen, behalve voor ICT-starters, die zich primair moeten richten op het implementeren van een volwassen communicatie-infrastructuur (4G, glasvezel) voordat ze in 5G kunnen investeren.

Bekwaamdheid

Voor Innovatiehubs, Efficiënte Prosumenten en Service-krachtpatsers moet de nadruk liggen op het ontwikkelen van bredere digitale basisvaardigheden, op ICT gericht hoger onderwijs en gespecialiseerde vaardigheden.

Aan de andere kant is het beleid voor de ontwikkeling van ICT-medewerkers van cruciaal belang voor Mondiale Fabrieken en Zakelijke Hubs, omdat ze toegang moeten hebben tot een bredere pool van talent om hun digitale economiemodellen te ondersteunen en in stand te houden.

ICT Geavanceerd en ICT-starters moeten hun middelen in de eerste plaats richten op het verbeteren van het algemene digitale bewustzijn bij zowel individuen als bedrijven.

Ecosysteem

Financierings- en ondersteuningsbeleid voor digitale bedrijven en hervormingen van het gemak van zakendoen (Ease of Doing Business, EoDB) zijn van cruciaal belang voor Innovatiehubs, Efficiënte Prosumenten, Service-krachtpatsers, Mondiale Fabrieken en Zakelijke Hubs omdat ze investeringen uit de particuliere sector moeten aantrekken, met name in domeinen die hun archetype-strategieën ondersteunen.

Opkomende technologieregelgeving is van cruciaal belang voor Innovatiehubs, Efficiënte Prosumenten, Service-krachtpatsers en Zakelijke Hubs, omdat ze gunstige omgevingen moeten bieden voor digitale bedrijven om nieuwe technologieën te testen en te innoveren.

Industrie

De categorie ICT Geavanceerd heeft e-governmentstrategieën gebruikt om de opbouw van digitale capaciteiten op gang te brengen en het bewustzijn en de digitalisering van andere sectoren in deze economieën te vergroten. Dit is ook van cruciaal belang voor ICT-starters om de vraag naar digitale diensten in hun economie te stimuleren. Doorgaans hebben andere archetypen in het verleden e-governmentstrategieën geïmplementeerd en hoeven ze zich hier niet per se op te concentreren.

Industrie 4.0-beleid is van cruciaal belang voor Mondiale Fabrieken en Efficiënte Prosumenten om het concurrentievermogen van de productie in de gedigitaliseerde wereld en in de traditionele productie te behouden.

De stimulans voor digitale transformatie is duidelijk - en de behoefte om verandering te omarmen is nog nooit zo groot geweest. Landen zullen echter alleen de volledige voordelen van deze transformatie realiseren als hun digitale strategieën zijn gebaseerd op hun eigen sterke punten, en hun digitale beleid prioriteit krijgt, en doelgericht en efficiënt is.

Door: Andrew Williamson, Vice President Government Affairs and Economic Adviser Huawei Technologies

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie