Gedragscode NLdigital goedgekeurd door Autoriteit Persoonsgegevens

27-08-2020 | door: Wouter Hoeffnagel

Gedragscode NLdigital goedgekeurd door Autoriteit Persoonsgegevens

De gedragscode Data Pro Code van branchevereniging NLdigital is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Organisaties in de ICT-sector kunnen zich bij deze gedragscode aansluiten.

Veel leden van NLdigital treden voor opdrachtgevers op als verwerker van persoonsgegevens. De Data Pro Code helpt hen aan de verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen. Het is de eerste gedragscode onder de AVG die de AP goedkeurt. Monique Verdier, vicevoorzitter AP: “Mensen vertrouwen hun persoonsgegevens toe aan organisaties. En die organisaties vertrouwen die gegevens vaak weer toe aan de producten en diensten van bedrijven uit de digitale sector. Dat maakt dat heel veel mensen uiteindelijk van deze code zullen profiteren.”

Praktische uitwerkingen van open normen

De code bevat een aantal praktische uitwerkingen van open normen uit de AVG. Denk hierbij aan het 'Data Pro Statement'. Met deze verklaring kunnen bedrijven potentiële klanten informeren over waarborgen die zij bieden voor de bescherming van persoonsgegevens.

Een branche die een gedragscode heeft opgesteld kan deze door de AP laten keuren. De partij die de gedragscode opstelt, draagt vervolgens ook zorg voor de toezicht op de gedragscode. Hiervoor moet een toezichthoudend orgaan worden opgericht. Dit orgaan controleert de naleving van de gedragscode, beoordeelt of aangesloten partijen in aanmerking komen om de gedragscode toe te passen en behandelt klanten over inbreuken op de gedragscode. Ook dit toezichthoudend orgaan moet door de AP worden goedgekeurd.

Terug naar nieuws overzicht